Ukubuyiswa inqubomgomo


INQUBOMGOMO YOKUFUNDA KWELATESTDATABASE

 

Imibandela Nezimfuneko Ezijwayelekile ukuze
Ilungele ukuthola imbuyiselo ephelele ekuthengeni kwakho

Lawa magama nemibandela ejwayelekile ayingxenye yesivumelwano aboshelwe kuyo (“isivumelwano”) futhi sisebenza ekusetshenzisweni kwakho kwanoma isiphi
ukumaketha noma idatha ye-imeyili noma izinsizakalo ezinikezwe yi-Feddatabase.com noma amabhizinisi ahlobene nawo (“Latestdatabase.com”), leyo datha noma amasevisi abizwa ngokuhlangene ngokuthi "Idatha."

 

 

Sicela ufunde ngokucophelela futhi uqonde imigomo nemibandela yokuthengiswa kwemininingwane yeLATESTDATABASE.com

 

 

I-1. Ukuzikhulula kwamaWaranti; Iwaranti ekhawulelwe.

 

 

IDATHA IYAJIKELWA KWISAKHIWO SESIKHATHI “NJENGAMANJE”. I-LATESTDATABASE.COM AKUFUNI UKUQAPHELA NOMA UKUDLULA ISITOLO, UKWAKHIWA KANYE NOKUZIPHATHA KWESITATIMENDE KANYE, UKUTHOLA NJENGOKUVUNJELWA EKUGCINELWELENI OKUFANELE, KULOKUFUNA KANYE NOKUFUNA OKUNYE OKUFANELE KUKHUNJULWA, YENHLOSO EBALULEKILE. UNEzinsuku eziyi-14 ZOKUSUKA KWAKHO UKUTHOLWA KWE DATA UKUZE UTHOLA FUTHI UQAPHELE I- ISIQINISEKISO ESIQHAWULEKILE KAKHO.

Ilayisense iyavuma:

 

(a) Yazisa umuntu onikezwe ilayisense kungakapheli izinsuku ezingamashumi amathathu (14) zokuthola noma yimaphi amaphutha kuLuhlu;

(b) Bheka imininingwane ekuLuhlu ngokushesha lapho isitholile ukuze iqinisekise ukuthi iyahlangabezana nenqubo yelayisense;

(c) Khokha uMhlinzeki wezincwadi imali yelayisense ngokusebenzisa indawo ekhokhwa ngumnikazi welayisensi ngemuva kokumukelwa kwale Migomo;

(d) Sebenzisa uHlu izikhathi eziningi lapho izifiso zeLayisense zenzelwe noma yiziphi izinhloso ezingokomthetho zesikhathi esiyizinyanga eziyi-12 kusukela ngosuku lokwamukelwa kwale migomo nokuphelelwa yisikhathi izinyanga eziyi-12 kusukela ngalolo suku (“Ithemu”);

(e) Thatha zonke izinyathelo ezifanelekile zokuqinisekisa ukuthi Uhlu nemininingwane okukulo akufakwanga kuyo noma kusetshenziselwa ukuthuthukisa noma yiluphi olunye uhlu lwamakheli;

(f) Nikeza uMnikazi welayisense ngokushesha lapho azi uhlu lwamagama namakheli amabhizinisi aqukethe Uhlu afisa ukususwa kuLolo hlu;

(g) Khipha futhi uqinisekise ukuthi lowo mnikazi welayisense uvalelekile, abasebenzi, abahlinzeki kanye nosonkontileka maqondana nanoma yisiphi isimangalo, isenzo, isidingo noma ukulimala noma yini (kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, izindleko zomthetho ngesisekelo secala lokukhubazeka) okuqhamuka ngokuqondile noma ngokungaqondile ngokusetshenziswa kwelayisense kohlu ;

(h) Ukudela noma yiliphi ilungelo iLayisense okungenzeka ukuthi lalinalo ngokuchasene noMnikezeli Wezezimali maqondana nokuhluleka kweLayisensi ukwenza;

(i) Shiya noma yiliphi ilungelo iLayisense okungenzeka ukuthi lalinalo ngokumelene noMnikazi welayisensi maqondana nanoma yikuphi ukwehluleka kwelayisense ukwenza ngokulandela le Migomo kuze kuthi ukwehluleka okunjalo kubangelwe yizinto ezingaphezulu kokulawulwa kwelayisense;

(j) Khokha kulowo onikwe ilayisensi ukulimala kweLayisense ngenxa yokwephulwa kwelayisensi yale Migomo (ngaphandle kokuvinjelwa kwamanye amalungelo amanye iLayisense angaba nalo ngokumelene nelayisense lokwephulwa kwale Migomo) komunye nomunye futhi ukwephulwa yilayisensi yale migomo ngokuhambisana nazo zonke izindleko zomthetho ezitholwe ngumnikazi welayisense lapho kuphoqelelwa le migomo (ngesisekelo sokuhlonishwa); futhi

(k) Ungafuni ukubuyiselwa kwemali noma ukubuyiselwa kwemali yelayisense uma ngabe ilayisensi ikhansela le Migomo nganoma yisiphi isikhathi. Imali yelayisense ayibuyiselwa.

 

I-2 Ukunciphisa kweMfanelo.

 


Ngaphandle kokuthi kuhlinzekwe emshweni wokugcina weSigaba 2 ngenhla, i-Feddatabase.com ngeke ingene kunoma yisiphi isimangalo, ukufunwa, ukulahleka, isikweletu, ukulimala, ukulimala, izindleko noma izindleko (kufaka phakathi izindleko zabameli nezindleko zomthetho), kungajwayelekile, ukuqondisa, okhethekile, okwenzekile, okuphumela obala noma okunye ukulimala okubangelwe ngokuphelele noma okuyingxenye noma ngokuqondile noma ngokungaqondile nganoma yikuphi ukusetshenziswa kweDatha noma yikuphi ukusolwa noma ukwehluleka kwangempela yi-Feddatabase.com ukulandela imigomo yesivumelwano, noma ngabe akusikho lokho Umonakalo ubonwe kusengaphambili noma ngabe ngabe i-Feddatabase.com yelulekwe ngokwenzekile kulowo monakalo. Isikweletu esiphezulu se-Feddatabase.com ngaphansi komusho wokugcina weSigaba 1 ngeke singeqi inani olikhokhele i-Newdatabase.com ngaphansi kwesivumelwano ezinyangeni eziyi-12 ngaphambi komcimbi okholele kwisikweletu seNewdatabase.com.

 

3. Ukuphazanyiswa Kwesevisi.


Uyavuma ukuthi, uma unikezwe ngobuchwepheshe bezinsizakusebenza I-Latestdatabase.com idinga ukukunikeza i-Idatha, ukuphazamiseka okwesikhashana kungenzeka ngokuhlinzekwa kwedatha nokuthi noma yikuphi ukuphazamiseka okunjalo ngeke kuholele kokuthi i-Ferrdatabase.com ibe nesikweletu kuwe noma kwabanye futhi ngeke imise noma isuse izibopho zakho zokukhokha ku-Forddatabase.com noma ikunikeze nganoma yimaphi amalungelo okubuyiselwa kwemali yamanani akhokhelwe ngaphambilini ku-Feddatabase.com.

I-4. Ukukhokhelwa kwemininingwane edaluliwe.


(A) Ukukhokha: Uyavuma ukukhokha i-dardatabase.com imali ngokuya ngemali ekhokhwayo, imali ekhokhwayo kanye nemigomo yokukhokhisa esebenza ngaleso sikhathi imali ekhokhiswayo noma ekhokhwayo ekhokhwa ngayo. Imali ekhokhiselwe amalayisense ayibuyiselwa.

(B) Ukukhokhisa Okuphindaphindwayo: Ukwemukela kwakho le migomo kwakha ukugunyazwa kwakho ku-Forddatabase.com ukushaja ngokuzenzakalelayo ikhadi lesikweletu / lebhange olunikezwe nguwe, futhi esimweni semikhiqizo ekhishelwayo, ukuze uqhubeke nokushaja ikhadi lesikweletu / lebhange ngesikhathi esivumelana ngaso ngesikhathi isikhathi sokubhaliselwe. Uyavuma ukuhlinzeka nge-Feddatabase.com ngokukhokha okuphelele nokunembile nolwazi lokuxhumana nokuvuselela lolo lwazi ngezinsuku ezingamashumi amathathu (30) zolo lunye ushintsho olwazini lokukhokhisa. Ukwehluleka kwenqubo yokukhokha ephindaphindekayo akukuqedi izibopho zakho zokukhokha.


(C) Izindleko Zenzalo: Kuzoba nezindleko zenzalo kunoma iyiphi imali ohluleka ukuyikhokha lapho kufaneleka ngesilinganiso se-1.5% ngenyanga, noma inani eliphansi elinjalo lingalingana nenani eliphakeme elivunyelwe ngumthetho osebenzayo, ngenani elingakhokhwanga.

 

5. Isivumelwano sonke; Ukuchibiyela noma i-Waiver.


Isivumelwano siqukethe konke ukuqonda phakathi kwakho ne-Newddatabase.com futhi sigqamisa noma yikuphi ukuqonda noma izivumelwano zangaphambilini, ezenziwa ngomlomo noma ezibhaliwe, eziphathelene nendaba yesivumelwano seSivumelwano. Isivumelwano singachitshiyelwa kuphela yidokhumenti esayinwe nguwe ne-Feddatabase.com. Akukho ukuwephuka kwanoma yikuphi ukwephula kweSivumelwano okuyothathwa njengokuyeka ukwephulwa kwesikhathi esizayo, kungaba ngesimo esifana noma esifanayo, futhi akukho kokweqiwa kufanele kube okusebenzayo ngaphandle kwalapho kubhalwe phansi kusayinwe iqembu elilayo.

6. Ukubulawa; Izihlukanisi.


Isivumelwano kungenzeka senziwe ngendlela yaso yangempela, ngesimo sekhompiyutha noma ngefomethi yedokhumenti ephathekayo futhi singenziwa kunoma yiliphi inani labaphikisi, lelo nelinye elizothathwa njengelangempela lombhalo ofanayo.