+ 8801723283638

ക്സനുമ്ക്സ / ക്സനുമ്ക്സ കസ്റ്റമർ പിന്തുണ

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് +8801758300772

കാനഡ ഫോൺ നമ്പർ പട്ടിക

നിങ്ങളുടെ ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് കാമ്പെയ്‌നുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എസ്എംഎസ് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് ഫോൺ നമ്പർ ലീഡുകൾ ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് നൽകുന്നു. അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത കോൾഡ് കോളിംഗ് ലിസ്റ്റ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ടെലിഫോൺ ലിസ്റ്റോ മൊബൈൽ ലിസ്റ്റോ ലഭിക്കും. ഫലപ്രദമായ കോൾഡ് കോളിംഗ് കാമ്പെയ്‌നുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ഫോൺ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ റെഡിമെയ്ഡ് ഫോൺ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാം.

ലോക വിവിധ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ടെലിഫോൺ ലിസ്റ്റും മൊബൈൽ ലിസ്റ്റും ഞങ്ങളുടെ പക്കലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും നിർദ്ദിഷ്ട രാജ്യ ഫോൺ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ, ഞങ്ങളുടെ ടീം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്‌ടാനുസൃത രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിഗത മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഫോൺ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കും. സുരക്ഷിതവും വളരെ കുറഞ്ഞതുമായ വിലയായി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഫോൺ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങുന്നു.

ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് നിങ്ങൾക്ക് ടെലിഫോൺ പട്ടിക സ free ജന്യമായി നൽകുന്നു. ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 10-20 ഫോൺ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് നൽകുന്നു. കോൾഡ് കോളിംഗിനായി നിങ്ങൾ ഡാറ്റ വാങ്ങുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ലീഡുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കലും അനുമതി അടിസ്ഥാനവുമാണ്.

കാനഡ ഫോൺ നമ്പർ പട്ടിക

0 ദശലക്ഷം
കാനഡ ഫോൺ നമ്പറുകൾ
കാനഡ ഫോൺ നമ്പർ പട്ടിക

കാനഡയിലെ ഫോൺ നമ്പർ പട്ടിക ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള 2 ദശലക്ഷം ഉപഭോക്തൃ ഡാറ്റാബേസ്. ബിസിനസ്സ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ്. കാനഡയിൽ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സ് വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഏറ്റവും പുതിയതും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്തതുമായ കോൾ ഫോൺ നമ്പർ പട്ടിക നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലഭിക്കും.

നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന് SMS മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് കോളിംഗ് കാമ്പെയ്‌നുകൾക്കായി കാനഡ ഫോൺ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങുക. കാനഡ ഫോൺ പട്ടികയിൽ ഉപഭോക്തൃ നാമം, വിലാസം, ഫോൺ നമ്പർ, നഗരം തുടങ്ങിയവയുണ്ട്.

കാനഡ ഉപഭോക്തൃ ആളുകളുടെ ഫോൺ പട്ടിക വാങ്ങുക

പട്ടിക ഉൾപ്പെടുത്തി:

വ്യക്തിയുടെ പേര് ബന്ധപ്പെടുക
ബന്ദപ്പെടാനുള്ള വിലാസം
ഫോൺ നമ്പർ
തീയതി തിരഞ്ഞെടുക്കുക

മൊത്തം ഫോൺ നമ്പറുകൾ: 1.5 ദശലക്ഷം

ട്രയൽ‌ പാക്കേജിനായി ഓർ‌ഡർ‌ നൽ‌കുക

ലിസ്റ്റ് തുക: 25 കെ

സ s ജന്യ സാമ്പിൾ ഡൺലോഡ് ചെയ്യുക

കാനഡ ഉപഭോക്തൃ ഫോൺ നമ്പർ പട്ടിക

ഉപഭോക്തൃ ഉപഭോക്തൃ ഫോൺ നമ്പർ ലിസ്റ്റ്, ഉപഭോക്തൃ ഫോൺ നമ്പർ ലീഡുകൾക്കായി അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌തതും കൃത്യവുമായ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നു, ഇത് ഉപഭോക്താക്കളുടെ ശരിയായ വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധിപ്പിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിൽപ്പന കുതിക്കാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ നിരവധി എസ്എംഎസ് മാർക്കറ്റിംഗ്, കോൾഡ് കോളിംഗ് കാമ്പെയ്ൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് എന്നിവയ്ക്കും ഈ ലിസ്റ്റ് സഹായിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നോ ഏറ്റവും പുതിയ ഡാറ്റാബേസ്.കോമിൽ നിന്നോ കാനഡ ഉപഭോക്തൃ ഫോൺ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ വിജയകരമായ വളർച്ചയിലേക്ക് നയിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ‌ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലിസ്റ്റുചെയ്ത ഓരോ ഉപഭോക്താക്കളുടെയും ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾ‌ ഞങ്ങൾ‌ക്ക് നൽ‌കാൻ‌ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഉപഭോക്തൃ ഫോൺ‌ നമ്പർ‌ പട്ടികയുടെ 95% കൃത്യത നിരീക്ഷിക്കുകയും അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തു. ഉപഭോക്തൃ ഫോൺ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ നമ്പർ ലിസ്റ്റുകളുടെ സമഗ്രമായ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളും സേവനങ്ങളും വാങ്ങുന്നതിന് ഭാവി ക്ലയന്റുകളെ അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കും.

ഏറ്റവും പുതിയ മെയിലിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് അല്ലെങ്കിൽ Latestdatabase.com നിങ്ങൾ കാനഡ ഉപഭോക്തൃ ഫോൺ ലിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉപഭോക്തൃ മൊബൈൽ നമ്പർ ഫോൺ ലിസ്റ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വില നൽകുന്നു, അതിൽ ഉപഭോക്തൃ ഫോൺ പട്ടികയുടെ 2 ദശലക്ഷം അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ശരിയായ ഡാറ്റ $ 9,000, ഒറ്റത്തവണ പേയ്‌മെന്റിനും തൽക്ഷണം ഡൗൺലോഡുചെയ്യാനും മാസ്റ്റർ കാർഡ്, പേപാൽ, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ്, വിസ കാർഡ്, വെസ്റ്റേൺ യൂണിയൻ, കൂടുതൽ പണമടയ്ക്കൽ രീതികൾ എന്നിവയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പണമടയ്ക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു എക്സൽ സി‌എസ്‌വി ഫയൽ ഫോർമാറ്റ് ആകാവുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ.

കൂടുതൽ‌ വിവരങ്ങൾ‌ക്കും മറ്റ് സേവനങ്ങൾ‌ക്കും നിങ്ങളുടെ മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ക്കായി Latestdabase.com ന്റെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാൻ‌ കഴിയും.

കാനഡ ഫോൺ നമ്പർ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ

സെൽ‌ഫോൺ‌ നമ്പർ‌ അവസാനമായി അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്‌ത കോൺ‌ടാക്റ്റ് വിലാസത്തിലേക്ക് നയിക്കുമ്പോൾ‌?

ഓരോ മാസവും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കോൺടാക്റ്റ് സെൽ ഫോൺ നമ്പർ പട്ടിക അപ്‌ഡേറ്റുചെയ്യുന്നു. കൂടുതൽ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ മൊബൈൽ ലിസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഓരോ മാസവും ഡാറ്റ ലഭിച്ച ശേഷം ഞങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

സെൽ‌ഫോൺ‌ നമ്പറുകൾ‌ പട്ടിക കൈമാറുമ്പോൾ‌?

4 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ‌ ഓർ‌ഡർ‌ ചെയ്‌തതിന്‌ ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫോൺ‌ നമ്പറുകൾ‌ പട്ടിക ഡെലിവർ ചെയ്യും, കൂടാതെ ഇച്ഛാനുസൃത കോൺ‌ടാക്റ്റ് മൊബൈൽ‌ നമ്പർ‌ ലീഡുകൾ‌ക്കായി ഞങ്ങൾ‌ ഡാറ്റ നിർമ്മിക്കുന്നതിന് പരമാവധി 72 മണിക്കൂർ‌ എടുക്കും.

ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് നമ്പറുകളുടെ കൃത്യത എന്താണ്?

ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് 95% കൃത്യത മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ നൽകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കോൺ‌ടാക്റ്റ് മൊബൈൽ‌ നമ്പറും മനുഷ്യനും കമ്പ്യൂട്ടർ‌ കണ്ണ് പരിശോധിച്ചുറപ്പിച്ചതുമാണ്.

ഏത് തരം മൊബൈൽ നമ്പറുകളാണ് നിങ്ങൾ നൽകുന്നത്?

കമ്പനി ജീവനക്കാരുടെ ശീർഷകവും തൊഴിൽ പ്രവർത്തന ഡാറ്റയും അനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ ഉപഭോക്തൃ ഫോൺ നമ്പർ ഡാറ്റയും കമ്പനി കോൺടാക്റ്റ് വ്യക്തിയും ബിസിനസ്സ് ഫോൺ നമ്പറും നൽകുന്നു. വ്യവസായമോ രാജ്യമോ സംസ്ഥാനവും നഗരവും ടാർഗെറ്റുചെയ്‌ത വ്യക്തിയെ ബന്ധപ്പെടാനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സെൽ ഫോൺ ലിസ്റ്റ് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും.

ഈ ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് പട്ടിക വിൽ‌പനയിൽ മുൻ‌തൂക്കം നൽകുന്നുണ്ടോ?

അതെ, ഞങ്ങളുടെ ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് പട്ടിക നിങ്ങളുടെ കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ അടച്ച വിൽപ്പന ലീഡ് നൽകുന്നു.

ഏതെങ്കിലും crm പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് മൊബൈൽ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണോ?

അതെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് crm പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്കും മൊബൈൽ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നത്?

ഞങ്ങൾ 2012 ൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നു. ടെലിഫോൺ നമ്പറുകൾ ലിസ്റ്റ് ദാതാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കമ്പനി ഞങ്ങളാണ്. എല്ലാ കോൺ‌ടാക്റ്റ് ഫോൺ നമ്പറും 95% കൃത്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 5% ബ oun ൺ‌സ് ടെലിഫോൺ നമ്പറിൽ‌ കൂടുതൽ‌ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഞങ്ങളുടെ ബ oun ൺ‌സ് ടെലിഫോൺ‌ നമ്പർ‌ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കും. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഉറപ്പ്.

ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് നമ്പറുകൾ ലിസ്റ്റിനുള്ള ഏത് ഫോർമാറ്റ്?

നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ചെയ്ത ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് നമ്പറുകൾ ലിസ്റ്റിനായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് എക്സൽ അല്ലെങ്കിൽ സി‌എസ്‌വി ഫോർമാറ്റ് നൽകും.

മൊബൈൽ ഫോൺ പട്ടികയ്ക്ക് അനുമതിയുണ്ടോ?

ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ കോൺ‌ടാക്റ്റ് മൊബൈൽ‌ നമ്പറുകളും ഒരു അനുമതി അടിസ്ഥാനവും ജി‌ഡി‌ആർ‌പി തയ്യാറാണ്.

നിങ്ങളുടെ ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉറവിടം എന്താണ്?

ഞങ്ങളുടെ ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് ഉറവിടം വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. ഞങ്ങൾ വിശ്വസനീയമായ സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് എല്ലാ ടെലിമാർക്കറ്റിംഗ് നമ്പറുകളും എടുത്ത് ഉറവിടത്തിൽ മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ബിസിനസ്സ് ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും ഉപഭോക്തൃ ഉറവിടത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾ മൊബൈൽ നമ്പറുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നു.

ഈ സെൽ‌ഫോൺ‌ നമ്പർ‌ പട്ടിക ഞങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്താണ്?

നിങ്ങളുടെ കമ്പനി ഓൺലൈൻ എസ്എംഎസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ കോൾഡ് കോളിംഗ് മാർക്കറ്റിംഗ് കാമ്പെയ്‌നുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെൽ ഫോൺ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാം.

സെൽ ഫോൺ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് കോൾ സെന്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണോ?

അതെ, ഞങ്ങളുടെ സെൽ ഫോൺ നമ്പർ പട്ടിക കോൾ സെന്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണ്. കോൾ സെന്ററിന് ഈ സെൽ ഫോൺ നമ്പർ ലിസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് കോൾ സെന്ററിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറാണ്.

ബന്ധപ്പെട്ട ലീഡുകൾ

വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ബട്ടൺ-മി