Imigomo nesimo


IMIGOMO NEMIBANDELA

Imibandela Nezimfuneko Ezivamile ze
Ukusetshenziswa kweDathadatabase.com Idatha nezinsizakalo

Lawa magama nemibandela ejwayelekile ayingxenye yesivumelwano aboshelwe kuyo (“isivumelwano”) futhi sisebenza ekusetshenzisweni kwakho kwanoma isiphi
ukumaketha noma idatha ye-imeyili noma izinsizakalo ezinikezwe yi-Feddatabase.com noma amabhizinisi ahlobene nawo (“Latestdatabase.com”), okuyidatha noma amasevisi athunyelwa
kuhlanganiswe njenge- "Idatha."

 

I-1. Ubunikazi.


(a) Igama elithi "Latestdatabase.com Property" lisho zonke izinhlelo, amafayela, amasistimu, imibhalo, imininingwane, okuqukethwe, imidwebo, ukuhlelwa kwamakhasi, ukwakheka kwamasayithi, izixhumi zomsebenzisi ezisetshenzisiwe noma ezinikezwe yiLaturdatabase.com, umkhiqizo womsebenzi owenziwe yiLaturdatabase.com , futhi wenze imisebenzi yanoma ikuphi kwalokhu okungenhla, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, iwebhusayithi noma amawebhusayithi eniwatholile ngeLatabasedatabase.com, noma iluphi uhlelo lwe-HTML olwenziwe njengengxenye yokukunikeza iDatha kanye nanoma yiziphi ezinye izinhlelo ezikhethekile, ukusebenza, izixhumi nezinye umkhiqizo womsebenzi, imibono, imiqondo noma amasu okungenzeka i-Latabasedatabase.com ingaqala, isebenzise noma ithembele ekunikezeleni ngeDatha.


(b) Yonke Impahla Yamuva Yedatha.com izoba futhi izohlala iyimpahla ye-Newsdatabase.com.


(c) Njengaphakathi kwakho ne-Lastdatabase.com, i-Leddingdatabase.com kuzoba ukuphela komnikazi wawo wonke amalungelo obunikazi, amalungelo okushicilela, izimpawu zokuhweba, izimfihlo zokuhweba namanye amalungelo empahla yengqondo ku-Latestdatabase.com Property kanye neDatha.

 

 

I-2. Ilayisense Elinganiselwe.


Lapho wenza iSivumelwano kanye nokukhokhwa kwawo wonke amanani afanele nge-Feddatabase.com, unikezwa ilayisense lomuntu siqu, elingenakuqhathaniswa nelingaziwa ukuthi usebenzise i-Idatha kuphela ukumaketha kwakho okuqondile, ucwaningo lwemakethe nezinhloso zokubheka kwamakhasimende, ngokuhambisana nemigomo weSivumelwano. Ngemuva kokuphelelwa yisivumelwano noma sokupheliswa kwesivumelwano, uzoyeka ukusetshenziswa kwaleyo datha futhi, njengoba uceliwe yi-Feddatabase.com, noma (a) ubuyisa iDatha ku-Desourcedatabase.com ngaphandle kokugcina noma yimaphi amakhophi ayo noma amanye amanothi noma olunye ulwazi olukhona noma (b ) hlinzeka ngesitifiketi, esenziwe nguwe, ngesimo nangezinto ezigculisayo ku-Fordatabase.com, ukuthi Idatha ibhujiswe ngendlela yokuthi inikeze idatha ingafundeki futhi ingatholakali ngokuphelele.

 

 

I-3. Ukulinganiselwa Ekusetshenzisweni.


(a) Ngaphandle kokuthi ugunyazwe kusengaphambili futhi ubhalelwe yi-Lastdatabase.com, ngeke wabelane, uthengise, udlulise noma wenze enye idatha ukuthi itholakale kunoma yimuphi umuntu wesithathu noma inhlangano futhi uzosebenzisa imizamo yakho yokuvikela ukusetshenziswa kabi noma okungagunyaziwe yeDatha yinoma yimuphi umuntu wesithathu noma ibhizinisi.


(b) Ngeke usho igama noma ubhekise ku-Leddatabase.com noma ukusebenzisa kwakho i-Data kunoma yiziphi izikhangiso zakho noma izinto zokukhangisa noma zokumaketha.


(c) Ngeke usebenzise iDatha ngenhloso yokuthenga ngesikweletu sabathengi, ukubhala umshuwalense wabathengi, izinhloso zokuqashwa, izinhloso zokuhlola abaqashi, nganoma iyiphi enye injongo ebhekelelwe Umthetho Wabathengi wase-Australia (i-ACL)noma nganoma iyiphi enye injongo engagunyaziwe ngokucacile yiSivumelwano.

 

 

I-4. Izibopho Zakho;

Ukusetshenziswa Kwemininingwane Ye-imeyili; Ukubuyekezwa kanye nokuCwaningwa Kwamabhuku yi-Feddatabase.com.


(a) Ukusetshenziswa kwakho kweDatha kuzothobelana nayo yonke imithetho esebenzayo yenhlangano, yezwe, yasekhaya neyangaphandle, izithombe ezibunjiweyo, imithetho kanye nemithethonqubo ("Imithetho"), kufaka phakathi Imithetho ephathelene nokuthengisa ngocingo, i-imeyili nokumakethwa kwefeksi, ukunxenxa amakhasimende kanye nayo yonke imihlahlandlela esebenzayo i-Direct Marketing Association (“DMA”). Uma ungelona ilungu le-DMA, uzosebenzisa konke okusemandleni akho ukuthobela imihlahlandlela ye-DMA.


(b) Ukusetshenziswa kwakho kwanoma iyiphi i-imeyili Idatha izohambisana nayo yonke imithetho esebenzayo, kufaka phakathi i-CAN-SPAM Act, i-COPPA, kanye neminye imithetho ye-State Registry.


(c) Latestdatabase.com inelungelo lokubuyekeza ukusetshenziswa kwakho kweDatha ukuqinisekisa ukuhambisana nalesi Sivumelwano, kepha noma ikuphi ukwehluleka kwe-Latabasedatabase.com ukubuyekeza ukusetshenziswa okunjalo ngeke kwenze ukwamukelwa kokusetshenziswa okunjalo noma ukuyekelela noma yimaphi amalungelo e-Latestdatabase.com ngezansi noma ubeke umkhawulo kunoma yiziphi izibopho zakho maqondana neDatha. Nganoma yisiphi isikhathi okungenani isaziso sezinsuku ezi-3, i-Leddingdatabase.com ingacwaninga amarekhodi akho ukuthola ukuthi uyahambisana yini nalesi Sivumelwano futhi uzokwenza ukuba atholakale amaReddatabase.com noma abameleli bawo kuwo wonke amarekhodi adingekayo ekwenzeni lokho kucwaningwa kwamabhuku. .

 

 

I-5. Ukuzikhulula kwamaWaranti; Iwaranti ekhawulelwe.


IDATHA IYAJIKELWA KWISAKHIWO SESIKHATHI “NJENGAMANJE”. I-LATESTDATABASE.COM AKUFUNI UKUQAPHELA NOMA UKUDLULA ISITOLO, UKWAKHIWA KANYE NOKUZIPHATHA KWESITATIMENDE KANYE, UKUTHOLA NJENGOKUVUNJELWA EKUGCINELWELENI OKUFANELE, KULOKUFUNA KANYE NOKUFUNA OKUNYE OKUFANELE KUKHUNJULWA, YENHLOSO EBALULEKILE. UNEzinsuku eziyi-14 ZOKUSUKA KWAKHO UKUTHOLWA KWE DATA UKUZE UTHOLA FUTHI UQAPHELE I- ISIQINISEKISO ESIQHAWULEKILE KAKHO.

 

 

I-6 Ukunciphisa kweMfanelo.


Ngaphandle kokuthi kuhlinzekwe emshweni wokugcina weSigaba 5, i-Feddatabase.com ngeke ibe nesibopho kunoma yisiphi isimangalo, ukufunwa, ukulahleka, isikweletu, ukulimala, ukulimala, izindleko noma izindleko (kufaka phakathi izindleko zabameli nezindleko zomthetho), kungakhathalekile, ziqondise , okhethekile, okwenzekile, okuphumela obala noma okunye ukulimala okubangelwe ngokuphelele noma ngokwengxenye noma ngokuqondile noma ngokungaqondile ngokusetshenziswa kweDatha noma yikuphi ukusolwa noma ukwehluleka kwangempela yi-Feddatabase.com ukulandela imigomo Yesivumelwano, noma ngabe kukhona noma yikuphi ukulimala okunjalo babonwe kusengaphambili noma ngabe i-Newdatabase.com yelulekwe yini ngomonakalo onjalo. Isikweletu esikhulu se-Feddatabase.com ngaphansi kwesigwebo sokugcina seSigaba 5 ngeke singeqi inani olikhokhele i-Newdatabase.com ngaphansi kwesivumelwano ezinyangeni eziyi-12 ngaphambi komcimbi okholele kwisikweletu seNewdatabase.com.

 

 

I-7. Ukufakazelwa Kwakho kwe-Feddatabase.com.


Kufanele ufake icala, uvikele futhi ubambe i-Latestdatabase.com engenabungozi, abaqondisi bayo, abaqondisi, izikhulu, abasebenzi, osonkontileka abazimele nabamelene nanoma yisiphi isimangalo, ukufunwa, ukulahleka, isikweletu, ukulimala, izindleko zokulimala noma izindleko (kufaka phakathi imali yabameli nezindleko zomthetho) okuvela, ngokuqondile noma ngokungaqondile, kusuka esenzweni sakho noma ukungenzi maqondana neDatha noma yikuphi ukwephulwa kweSivumelwano noma ukwephulwa kweMithetho.

 

 

I-8. Ukuphazanyiswa Kwesevisi.


Uyavuma ukuthi, uma unikezwe ngobuchwepheshe bezinsizakusebenza I-Latestdatabase.com idinga ukukunikeza i-Idatha, ukuphazamiseka okwesikhashana kungenzeka ngokuhlinzekwa kwedatha nokuthi noma yikuphi ukuphazamiseka okunjalo ngeke kuholele kokuthi i-Ferrdatabase.com ibe nesikweletu kuwe noma kwabanye futhi ngeke imise noma isuse izibopho zakho zokukhokha ku-Forddatabase.com noma ikunikeze nganoma yimaphi amalungelo okubuyiselwa kwemali yamanani akhokhelwe ngaphambilini ku-Feddatabase.com.

 

 

I-9. Akukho Sabelo Nguwe.


Awungeke unikeze amalungelo akho noma izibopho zakho ngaphansi kwesivumelwano kunoma ngubani omunye umuntu noma ibhizinisi ngaphandle kwemvume ebhaliwe yakamuva ye-Feddatabase.com, noma ngabe kungokusebenza komthetho noma ngenye indlela, futhi noma imuphi umzamo wokukwenza uzothuthukiswa.

 

 

I-10. Ikhambi Elingeziwe Lokunqanyulwa.


Ngaphezu kwawo wonke amanye amalungelo asemthethweni nezisombululo ezitholakala ku-Forddatabase.com nganoma yikuphi okusobala, okusongelwayo noma ukwephula okuyiqiniso noma ukwephula Isivumelwano okwenziwe nguwe, i-Newdatabase.com inelungelo lokuqeda lesi Sivumelwano futhi ifune ukubuyiselwa noma ukubhujiswa kwaleyo Datha ngaso leso sikhathi. nganoma yisiphi isikhathi uma i-Feddatabase.com ikholelwa ukuthi awuhambisani ngokugcwele neSivumelwano.

 

 

I-11. Umthetho Oholayo; Ukubusa.


Isivumelwano sizophathwa futhi sakhiwe ngaphansi kwemithetho yoMbuso waseQueensland Australia, ngaphandle kokubheka imigomo yokushayisana komthetho walelozwe noma yimuphi omunye umbuso. Noma yikuphi ukukhishwa kwecala noma enye impikiswano ephathelene nokuqhamuka ngaphansi kwalesi Sivumelwano kufanele kulethwe kuphela ezweni noma izinkantolo zombuso eziseBrisbane, eQueensland futhi uyavuma ukuhambisa amandla alula alezo zinkantolo futhi udlulisele noma yikuphi ukuphikisa endaweni yanoma iyiphi inqubo enjalo. kulezo zinkantolo.

 

 

I-12. Ukukhokhelwa Kwemikhiqizo Engayikhokhelwa.


(a) Inkokhelo: Uyavuma ukukhokhela i-Latestdatabase.com imali ngokuhambisana nezinkokhelo, izindleko namatemu okukhokha asebenza ngesikhathi inkokhelo noma inkokhiso ikhokhwa futhi ikhokhwa. Imali ekhokhiswayo ayibuyiswa. Endabeni yemikhiqizo yokubhalisile, isikhathi sokubhalisile sizosebenza ngesikhathi okuvunyelwene ngaso, ngemuva kwalokho isikhathi sokubhaliselwe sizovuselelwa ngokuzenzakalela ngesikhathi esinqunyiwe sokuvuselela (uma sikhona) ngentengo yamanje yokubhalisa.


(b) Ukukhokhisa Okuphindayo: Ukwamukela kwakho le migomo kusho ukugunyazwa kwakho ku-Latabasedatabase.com ukukhokhisa ngokuzenzakalela ikhadi lesikweletu / lasebhange elinikezwe nguwe, futhi esimweni semikhiqizo yokubhalisela, ukuqhubeka nokushaja ikhadi lesikweletu / ledebithi endaweni okuvunyelwene ngayo- ngezikhathi ngezikhathi zokubhaliselwe. Uyavuma ukuhlinzeka i-Laturdatabase.com ngemininingwane ephelele yokukhokha nokuxhumana efanelekile kanye nemininingwane yokuxhumana kanye nokuvuselela leyo mininingwane ngezinsuku ezingamashumi amathathu (30) zanoma iluphi ushintsho kulwazi lokukhokha. Ukwehluleka kwenqubo yokukhokha ephindaphindwayo akukukhululi izibopho zakho zokukhokha.


(c) Imali ekhokhwayo yenzalo: Kuzoba nezindleko zenzalo kunoma yimaphi amanani ohlulekayo ukuwakhokha lapho kufanele akhokhelwe inani elingu-1.5% ngenyanga, noma isilinganiso esiphansi esingalingana nesilinganiso esiphezulu esivunyelwe umthetho osebenzayo, kwabangakhokhiwe inani.

 

 

I-13. Isivumelwano sonke; Ukuchibiyela noma i-Waiver.


Isivumelwano siqukethe konke ukuqonda phakathi kwakho ne-Newddatabase.com futhi sigqamisa noma yikuphi ukuqonda noma izivumelwano zangaphambilini, ezenziwa ngomlomo noma ezibhaliwe, eziphathelene nendaba yesivumelwano seSivumelwano. Isivumelwano singachitshiyelwa kuphela yidokhumenti esayinwe nguwe ne-Feddatabase.com. Akukho ukuwephuka kwanoma yikuphi ukwephula kweSivumelwano okuyothathwa njengokuyeka ukwephulwa kwesikhathi esizayo, kungaba ngesimo esifana noma esifanayo, futhi akukho kokweqiwa kufanele kube okusebenzayo ngaphandle kwalapho kubhalwe phansi kusayinwe iqembu elilayo.

 

 

I-14. Ukubulawa; Izihlukanisi.


Isivumelwano kungenzeka senziwe ngendlela yaso yangempela, ngesimo sekhompiyutha noma ngefomethi yedokhumenti ephathekayo futhi singenziwa kunoma yiliphi inani labaphikisi, lelo nelinye elizothathwa njengelangempela lombhalo ofanayo.