Վերադարձման քաղաքականություն


LATESTDATABASE- Ի ՀՐԱԺԱՐԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Ընդհանուր դրույթներ եւ պայմաններ
Կատարեք վերավաճառքի ամբողջ գումարը ձեր գնման վերաբերյալ

Այս ընդհանուր պայմաններն ու պայմաններն այն պայմանագրի մի մասն են, որին կցվում են («Համաձայնագիր») և կիրառվում են ցանկացածի օգտագործման համար
շուկայավարման կամ էլ. փոստի տվյալների կամ ծառայությունների կողմից, որոնք տրամադրվել է Lastdatabase.com- ի կամ դրա հարակից բիզնեսների կողմից («Lastdatabase.com»), որոնց տվյալները կամ ծառայությունները հավաքվում են որպես «Տվյալներ»:

 

 

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ եւ հասկանալ LATESTDATABASE.com տվյալների բազաների վաճառքի պայմանները եւ պայմանները

 

 

1. Երաշխիքների տրամադրումը. Սահմանափակ երաշխիք:

 

 

ՏՎՅԱԼՆԵՐՆ ԱՌԱԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԼՐԱՎԱԾ «ԻՆՉՊԵՍ» հիմքն է: LATESTDATABASE.COM- Ն ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ՉԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ, ՈՉ ՈՉ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ Է ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԼՐԱՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ կամ ԼՐԱՏՎԱԾԱՇՆՉԸ, և, ԳՏՆՎԱԾ, ՈՐՊԵՍ ԳՏՆՎՈՒՄ Է ՄԻՈՎԱԾ ՍՏԵՂԾՈՒՄՈՒՄ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՄԻ ԱՆՎԱՆՔ, ԻՐԵՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԻՆՔՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԱԾՔՆԵՐԻ, ԻՆՔՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՆԵՐ Հատուկ նպատակի համար: ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՔ 14 ՕՐԵՐԻ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՈՂ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵԱԾ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ՈՐՈՆ ԱՆՎԱՐ ԴԵՊԻՏԵՔ, ՈՐՈՆ ԱՆՎ WԱՐ ԴԵՊԻՏԵՔ, ՈՐՈՆՆ ԱՅՍՕՐ ԴԵՊՔՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՐ ԴԵՊԻՏԵՔ, ՈՐՈՆՈՒՄ ԱՆՎԱՐ ԴԵՊԻՏԵՔ, ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՆ ՈՒՂԻՂ ԱՆՎԱՐ ԱՆԱՉԵԼՈՒ ՎԵՐԻՆ ԱՇԽԱՐՀԸ ԼՐԱՈՒՅ CHԻ ՎԱՐԿԸ ձեզ:

Լիցենզավորված անձը համաձայնում է,

 

ա) ծանուցել Լիցենզորին, Ցանկում նշված սխալների բացահայտման երեսուն (14) օրվա ընթացքում.

(բ) receանկում ստացված տվյալներն այն ստանալուց անմիջապես հետո ստուգեք, որպեսզի այն համապատասխանի լիցենզավորված անձի չափանիշներին.

գ) Արտոնագրողին վճարել լիցենզիայի վճարը Արտոնագրողի առցանց վճարման հաստատության միջոցով `սույն պայմանների ընդունումից հետո.

դ) Useուցակը օգտագործեք այն դեպքերում, երբ արտոնագրողը ցանկանում է որևէ իրավական նպատակ ունենալ 12 ամիսների համար `սկսած սույն պայմանների ընդունման օրվանից և լրանա այդ ամսաթվից 12 ամիս (« ժամկետ »).

ե) ձեռնարկել բոլոր ողջամիտ քայլերը `ապահովելու համար, որ Ցուցակը եւ դրա մեջ պարունակվող մանրամասները չեն ավելացվում կամ օգտագործվում են որեւէ այլ փոստային ցուցակ կամ տվյալների բազաներ ընդլայնելու համար.

զ) մատուցել Լիցենզառուին անմիջապես տեղեկացնելով այն ցանկի ցանկում, որոնք ցանկում են այդ ցանկից հանվել.

(է) Արտոնագրողին, նրա աշխատողներին, գործակալներին և կապալառուներին հատուցել և փոխհատուցել ցանկացած պահանջի, գործողությունների, պահանջի կամ վնասի համար (ներառյալ, առանց սահմանափակումների, հատուցման հիմունքներով դատական ​​ծախսերը), որոնք ծագում են ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն `Լիցենզավորված անձի կողմից Listուցակի օգտագործումից: ;

ը) Լիցենզավորված անձի կողմից Լիցենզառուի կողմից որեւէ այլ իրավունքի խախտում, Լիցենզառուի նկատմամբ,

i) ներել ցանկացած իրավունք, որ Լիցենզավորված անձը կարող էր այլ կերպ ունենալ Լիցենզավորված անձի նկատմամբ լիցենզավորված անձի կողմից սույն պայմանների համաձայն կատարման ցանկացած ձախողման կապակցությամբ, այնքանով, որքանով այդ ձախողումը պատճառ է հանդիսացել Արտոնագրողի վերահսկողությունից դուրս գործոններից.

ժ) Լիցենզավորված անձին վճարել Լիցենզավորված անձի կողմից այդ Պայմանների խախտման հետևանքով լիցենզավորված անձի կողմից պատճառված վնասները (առանց որևէ այլ սահմանափակման, որը կարող է ունենալ լիցենզավորված անձը լիցենզավորված անձի համար լիցենզավորված անձի կողմից այդ պայմանների խախտման համար) `Լիցենզավորված անձի կողմից յուրաքանչյուր խախտման համար: սույն պայմանների հետ միասին, բոլոր Արտոնագրողի կողմից այդ պայմանների կատարման համար անշարժ գույքի կողմից կատարված բոլոր իրավական ծախսերի հետ միասին (հատուցման հիմունքներով). և

(k) Չեն պահանջում լիցենզիայի վճարը վերադարձնել կամ վերադարձնել, եթե լիցենզավորված անձը ցանկացած ժամանակ դադարեցնի այդ Պայմանները: Լիցենզիայի վճարը վերադարձման ենթակա չէ:

 

2: Պատասխանատվության սահմանափակում.

 


Բացառությամբ վերը նշված 2-րդ բաժնի 1-րդ կետի վերջին նախադասության, «Lastdatabase.com» - ը պատասխանատվություն չի կրում ցանկացած պահանջի, պահանջի, կորստի, պատասխանատվության, վնասի, վնասվածքների, վնասի, ծախսերի կամ ծախսերի համար (ներառյալ փաստաբանների համար վճարների և դատական ​​ծախսերի ողջամիտությունը), անկախ նրանից, ընդհանուր, ուղղակիորեն, հատուկ, պատահական, հետևանքային կամ այլ վնասներով, որոնք ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կամ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատճառվել են Տվյալների ցանկացած օգտագործման կամ Latestdatabase.com- ի կողմից որևէ ենթադրյալ կամ փաստացի ձախողման հետևանքով Համաձայնագրի պայմաններին համապատասխան, անկախ այդպիսին, վնասները կանխատեսելի էին, թե արդյո՞ք Lastdatabase.com- ին է տեղեկացվել նման վնասների հնարավորության մասին: 12-ին հատվածի վերջին նախադասության համաձայն ՝ «Lastdatabase.com» - ի առավելագույն պարտավորությունը չի գերազանցի համաձայնագրի համաձայն վճարած վերջին վճարման համար վճարված գումարը այն իրադարձությանը նախորդող XNUMX ամսվա ընթացքում, որը հանգեցրել է Latestdatabase.com- ի պատասխանատվությանը:

 

3. Ծառայության ընդհատում:


Դուք գիտակցում եք, որ ռեսուրսների տեխնիկական բնույթը հաշվի առնելով, Latestdatabase.com- ը պահանջում է տվյալներ տրամադրել ձեզ, Տվյալների տրամադրման ժամանակ կարող է տեղի ունենալ ժամանակավոր ընդհատումներ, եւ որ նման ընդհատումներն արդյունք չեն տա Latestdatabase.com- ին, որը որեւէ պատասխանատվություն է կրում ձեզ կամ ուրիշներին եւ չպետք է կասեցնեն կամ վերացնեն վճարային պարտավորությունները Latestdatabase.com- ում կամ տրամադրեք ձեզ վերադարձնելու իրավունք Olddatabase.com- ին նախկինում վճարված գումարների համար:

4. Ներբեռնված տվյալների բազաների վճարում:


(Ա) Վճարում. Դուք համաձայնում եք վճարել latestdatabase.com- ը `վճարելով վճարների, վճարների եւ վճարման պայմանների համաձայն` վճարման կամ վճարման վճարման ժամանակ: Լիցենզավորված վճարները գանձվում են անուղղելի.

(B) Կրկնվող Վճարում: Այս տերմինները ընդունելը կազմում է Lastdatabase.com- ին Ձեր կողմից թույլ տրված վարկային / դեբետային քարտը ավտոմատ կերպով գանձելու ձեր թույլտվությունը, իսկ բաժանորդագրության արտադրանքների դեպքում շարունակելու վարկը / դեբետային քարտը պայմանագրային ժամանակահատվածում լիցքավորելիս: բաժանորդագրության ժամկետը: Դուք համաձայնում եք Latestdatabase.com- ին ամբողջական եւ ճշգրիտ հաշվարկային եւ կոնտակտային տեղեկություններ տրամադրել եւ այդ տեղեկությունները թարմացնել վճարային տվյալներին որեւէ փոփոխության հետ երեսուն (30) օրվա ընթացքում: Կրկնվող վճարման գործընթացի չկատարումը չի վճարում ձեր վճարային պարտավորությունները:


(C) Տոկոսադրույքների գանձում. Յուրաքանչյուր գումարով տոկոսադրույքներ կստանաք, որոնք չվճարելու դեպքում, ամսական 1.5% տոկոսադրույքով կամ այնպիսի ցածր տոկոսադրույքով, որը կարող է հավասարաչափ կիրառվել օրենքով թույլատրված առավելագույն փոխարժեքով `չվճարված գումարի չափով:

 

5. Ամբողջ համաձայնագիր; Փոփոխություն կամ հրաժարում:


Համաձայնագիրը պարունակում է ձեր եւ Lastdatabase.com- ի ամբողջ հասկացությունը եւ փոխարինում է Պայմանագրի առարկայի հետ կապված բանավոր կամ գրավոր նախնական հասկացություններն ու պայմանագրերը: Համաձայնագիրը կարող է փոփոխվել միայն ձեր եւ Sondatabase.com- ի կողմից ստորագրված փաստաթուղթով: Համաձայնագրի խախտումից զերծ մնալը համարվում է ապագա խախտումից զերծ մնալու, թե նման կամ այլ բնույթի, եւ հրաժարումը չի կարող արդյունավետ լինել, եթե ստորագրությամբ հրաժարվում է կողմերից:

6. Կատարումը; Քաունթերփարթս.


Համաձայնագիրը կարող է կատարվել իր բնօրինակով, ֆաքսիմիլային կամ էլեկտրոնային եղանակով փոխանցված դյուրակիր փաստաթղթի ձեւաչափով եւ այն կարող է կատարվել ցանկացած այլ գործընկերների մեջ, որոնցից յուրաքանչյուրը համարվում է նույն փաստաթղթի բնօրինակ: