λίστα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πελατών


Όπως πάντα, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι σε οποιαδήποτε στρατηγική τίποτα πηγαίνει. Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι η προστιθέμενη αξία προσπαθεί να υποστηρίξει τους αναγνώστες τους όλα τα προϊόντα τους. Είτε είναι καλοί είτε όχι, θέλουν μόνο τα χρήματά τους. Είναι αυτοί που επηρεάζονται από την Paypaltia ή τον εθισμό στην αγορά συναλλαγών. Και κάνω […]

Τι δεν είναι μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;