Καλύτερα ψηφιακά συνέδρια μάρκετινγκ στο 2018 Online και Presencial


Η συμμετοχή στα Συνέδρια Ψηφιακού Μάρκετινγκ γίνεται ένας πολύ καλός τρόπος για να συναντήσετε άλλους επαγγελματίες του κλάδου και γιατί όχι και για στενές εμπορικές συμφωνίες. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι και οργανισμοί αποφασίζουν ότι οι λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ιταλίας οργανώνουν εκδηλώσεις ψηφιακού μάρκετινγκ για να δημοσιοποιήσουν τη μάρκα τους και να κερδίσουν έδαφος σε έναν τομέα τόσο ανταγωνιστικό όσο το μάρκετινγκ. [...]

Καλύτερα ψηφιακά συνέδρια μάρκετινγκ στο 2018 Online και Presencial