Політика повернення


ПОЛІТИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНА ПОЛІТИКА

 

Загальні умови до
Кваліфікуйте на повне повернення коштів за покупку

Ці загальні умови є частиною договору, до якого вони додані ("Угода") і стосуються Вашого використання будь-якого
маркетингові або електронні електронні дані або послуги, що надаються Latestdatabase.com або пов’язаними з нею компаніями (“Latestdatabase.com”), дані чи послуги яких називаються спільно як “Дані”.

 

 

Будь ласка уважно прочитайте та зрозумійте Умови продажу баз даних LATESTDATABASE.com

 

 

1. Відмова від гарантій; Обмежена гарантія.

 

 

ДАНІ НАДАЄТЬСЯ НА РОЗБІРКІЙ ОСНОВІ "ЯК Є" LATESTDATABASE.COM НЕ ЗАБЕЗПЕЧУЄТЬСЯ АБО НЕ ГАРАНТУЄТЬСЯ ПРАВИЛЬНОСТІ, ПІДХІДНОСТІ АБО ЗАВДАННЯ ДАНИХ І, ЗАКЛІКЛО ЗАБЕЗПЕЧЕНО У НАСТУПНОМУ СТАНЦІЇ, НАЙБІЛЬШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. ДЛЯ ОСОБЛИВОЇ ЦІЛИ. ВИ ВДАЛИ 14 ДНІВ ВІД ПРИЙМАННЯ ДАНИХ ІНСПЕКТУВАТИ ЇЇ І ПОВІДОМЛИТИСЯ НАЙБІЛЬШЕ ПРОБЛЕМИ АБО ПАМ'ЯТИ У ДАНИХ І АКО ВИ ТАКОЕ СПОСІБУЙТЕ НАЙКРАЩУЮТЬСЯ. ДОПОМОГА ДО ВАМИ.

Ліцензіат погоджується:

 

(a) Повідомте Ліцензіата протягом тридцяти (14) днів після виявлення помилок у Переліку;

(b) Перевірити дані в Списку негайно після їх отримання, щоб переконатися, що вони відповідають критеріям Ліцензіата;

(c) сплачувати Ліцензіару ліцензійну плату через онлайн-платіжний центр Ліцензіата після прийняття цих Умов;

(d) використовувати Перелік стільки разів, скільки бажає Ліцензіат, для будь-яких законних цілей протягом 12-місячного періоду, що починається з дати прийняття цих Умов і закінчується 12 місяців з цієї дати ("Термін");

(e) Вживати всіх розумних заходів для того, щоб Перелік та деталі, що містяться в ньому, не додавалися або використовувалися для покращення будь-яких інших списків розсилки чи баз даних;

(f) Надавати Ліцензіару негайно після того, як він стане таким відомим, список імен та адрес підприємств, що містяться у Списку, які бажають видалити зі цього Переліку;

(g) Відшкодовувати Ліцензіару, його співробітникам, агентам і підрядникам будь-які претензії, дії, вимоги або будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись, судові витрати на основі відшкодування), що виникають прямо чи опосередковано внаслідок використання Ліцензіатом Списку та гарантувати відшкодування збитків. ;

(h) відмовитись від будь-яких прав, які Ліцензіат може інакше мати проти Ліцензіата стосовно будь-якого невиконання Ліцензіаром виконання;

(i) відмовитися від будь-яких прав, які Ліцензіат міг би мати проти Ліцензіара щодо будь-якої невиконання Ліцензіаром умов згідно з цими Умовами, якщо така невиконання було спричинено факторами, які не залежать від Ліцензіара;

(j) Сплатити Ліцензіару збитки, завдані Ліцензіаром в результаті порушення Ліцензіатом цих Умов (без обмеження будь-яких інших прав, які Ліцензіар може мати проти Ліцензіата через порушення Ліцензіатом цих Умов) за кожне без винятку порушення Ліцензіатом цих Умов разом із усіма судовими витратами, понесеними Ліцензіаром у забезпеченні виконання цих Умов (на основі відшкодування); і

(k) Не вимагайте повернення або повернення плати за ліцензію, якщо Ліцензіат скасує ці Умови будь-коли. Плата за ліцензію не повертається.

 

2. Обмеження відповідальності.

За винятком випадків, передбачених в останньому реченні розділу 2 вище, Latestdatabase.com не несе відповідальності за будь-які вимоги, вимоги, збитки, відповідальність, збитки, травми, витрати чи витрати (включаючи розумні адвокатські збори та судові витрати), будь то загальні, прямий, спеціальний, випадковий, наслідковий чи інший збиток, заподіяний повністю або частково або прямо чи опосередковано будь-яким використанням Даних або будь-яким передбачуваним чи фактичним невиконанням системою Latestdatabase.com дотримання умов Угоди, незалежно від того, будь-яка така чи ні відшкодування збитків було передбачуваним або повідомляли, чи дав сайт Latestdatabase.com про можливість такої шкоди. Максимальна відповідальність Latestdatabase.com відповідно до останнього речення розділу 1 не перевищуватиме суму, яку ви сплатили Latestdatabase.com за Угодою протягом 12 місяців, що передували події, що спричинило відповідальність Latestdatabase.com.

 

3. Переривання служби.

Ви усвідомлюєте, що, враховуючи технічну природу ресурсів Latestdatabase.com вимагає надання Вами Даних, можливі тимчасові перебої в наданні Даних і що будь-які подібні перерви не призводять до того, що Latestdatabase.com несе відповідальності перед вами чи іншими особами та не призупиняє або усуває ваші платіжні зобов’язання на Latestdatabase.com або не надає вам будь-яких прав на відшкодування сум, раніше сплачених на Lastdatabase.com.

4. Оплата за завантажені бази даних.

(А) Оплата: Ви погоджуєтесь сплатити Latestdatabase.com плату відповідно до зборів, зборів та умов виставлення рахунків, що діють на момент сплати та сплати комісійних платежів. Сплата плати за ліцензію не підлягає поверненню.

(Б) Повторне виставлення рахунків: Прийняття цих умов являє собою дозвіл на Latestdatabase.com автоматично автоматично стягувати з кредитної / дебетової картки, надану вами, а у випадку з продуктами підписки продовжувати стягувати кредитну / дебетову карту протягом узгоджених інтервалів протягом термін підписки. Ви погоджуєтесь надати Latestdatabase.com повну та точну платіжну та контактну інформацію та оновлювати цю інформацію протягом тридцяти (30) днів будь-якої зміни платіжної інформації. Невиконання процедури, що повторюється, не звільняє від ваших платіжних зобов’язань.

(С) Нарахування відсотків: на будь-які суми, які ви не сплачуєте, виплачуватимете, якщо виплачуєте за ставкою 1.5% на місяць, або такою нижчою ставкою, яка може бути дорівнює максимальній ставці, дозволеній чинним законодавством, на неоплачену суму.

 

5. Повна угода; Поправка або відмова.

Угода містить все взаєморозуміння між вами та Latestdatabase.com та замінює будь-які попередні порозуміння чи угоди, усні чи письмові, що стосуються предмету Угоди. Угода може бути змінена лише документом, підписаним вами та Latestdatabase.com. Жодна відмова від будь-якого порушення Договору не вважається відмовою від майбутнього порушення будь-якого подібного чи іншого характеру, і жодна відмова не буде ефективною, якщо письмово не підписано стороною, що відмовилася.

6. Виконання; Контрагенти.

Угода може бути оформлена в оригіналі, факсимільно або в електронному форматі переносного документа, і вона може бути виконана в будь-якій кількості аналогів, кожен з яких вважається оригіналом того ж документа.