Mga Tuntunin at Kundisyon


MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON

Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kundisyon para sa
Gumamit ng Latestdatabase.com Data at Services

Ang mga pangkalahatang termino at kundisyon ay bahagi ng kontrata kung saan sila nakalakip (ang "Kasunduan") at nalalapat sa iyong paggamit ng anuman
data sa marketing o email o serbisyo na ibinigay ng Latestdatabase.com o ang mga kaakibat na Negosyo ("Latestdatabase.com"), kung saan ang data o serbisyo ay tinukoy
upang sama-sama bilang ang "Data."

 

1. Pagmamay-ari.


(a) Ang terminong "Latestdatabase.com Property" ay nangangahulugang lahat ng mga programa, file, system, dokumentasyon, impormasyon, nilalaman, graphics, mga layout ng pahina, mga disenyo ng site, mga interface ng gumagamit na ginamit o ibinigay ng Latestdatabase.com, produkto ng trabaho na ginawa ng Latestdatabase.com , at nagmula sa mga gawa ng alinman sa mga naunang nabanggit, kasama na, nang walang limitasyon, ang website o mga website na ginawang magagamit sa iyo ng Latestdatabase.com, ang anumang mga programa sa HTML na isinagawa bilang bahagi ng pagbibigay sa iyo ng Data at anumang iba pang mga espesyal na programa, pag-andar, interface at iba pa produkto ng trabaho, ideya, konsepto o diskarte na maaaring mabuo, magamit o umasa sa Latestdatabase.com sa pagbibigay ng Data sa iyo.


(b) Lahat ng Latestdatabase.com na Pag-aari ay dapat at mananatiling pag-aari ng Latestdatabase.com.


(c) Tulad sa pagitan mo at Latestdatabase.com, ang Latestdatabase.com ay magiging nag-iisa at eksklusibong may-ari ng lahat ng mga patent, copyright, trademark, lihim ng kalakalan at iba pang mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari sa at sa Latestdatabase.com Property at ang Data.

 

 

2. Limitadong Lisensya.


Sa iyong pagpapatupad ng Kasunduan at ang pagbabayad ng lahat ng mga halaga na nararapat sa Latestdatabase.com, bibigyan ka ng isang personal, hindi maipalilipas at walang sinumang lisensya upang magamit ang Data para lamang sa iyong direktang marketing, pananaliksik sa merkado at mga prospect na layunin sa customer, sa mahigpit na alinsunod sa mga termino ng Kasunduan. Sa pagtatapos o pagwawakas ng Kasunduan, tatanggalin mo ang paggamit ng Data at, tulad ng hiniling ng Latestdatabase.com, alinman (a) ibalik ang Data sa Latestdatabase.com nang hindi nagpapanatili ng anumang mga kopya nito o anumang mga tala o iba pang impormasyon doon o (b ) magbigay ng isang sertipiko, na isinagawa sa iyo, sa form at sangkap na kasiya-siya sa Latestdatabase.com, na ang Data ay nawasak sa isang paraan upang maibigay ang Data na permanenteng hindi mabasa at hindi mababawi.

 

 

3. Mga Limitasyon sa Paggamit.


(a) Maliban kung partikular na pinahintulutan nang maaga at sa pagsusulat ng Latestdatabase.com, hindi ka magbabahagi, magbebenta, maglilipat o kung hindi man ay gawing magagamit ang Data sa anumang pangatlong tao o entidad at gagamitin mo ang iyong pinakamahusay na pagsisikap upang maiwasan ang maling paggamit o hindi awtorisadong paggamit. ng Data ng alinmang pangatlong tao o entity.


(b) Hindi ka magpapangalan o magre-refer sa Latestdatabase.com o iyong paggamit ng Data sa anuman sa iyong mga ad o pang-promosyon o marketing na materyales.


(c) Hindi mo gagamitin ang Data para sa mga layunin ng credit ng consumer, underwriting consumer insurance, mga hangarin sa trabaho, mga layunin sa pag-screen ng nangungupahan, para sa anumang ibang layunin na sakop ng Batas sa Consumer ng Australia (ACL)o para sa anumang iba pang layunin na hindi hayag na pinahihintulutan ng Kasunduan.

 

 

4. Iyong Mga Pananagutan;

Paggamit ng Email Data; Suriin at Pag-audit sa pamamagitan ng Latestdatabase.com.


(a) Ang iyong paggamit ng Data ay sasunod sa lahat ng naaangkop na mga pederal, estado, lokal at dayuhang batas, estatwa, panuntunan at regulasyon ("Mga Batas"), kasama ang Mga Batas tungkol sa telemarketing, email at marketing na facsimile, paghingi ng customer at lahat ng naaangkop na mga alituntunin ng ang Direct Marketing Association ("DMA"). Kung hindi ka kasapi ng DMA, gagamitin mo ang iyong pinakamahusay na pagsisikap na sumunod sa mga alituntunin ng DMA.


(b) Ang iyong paggamit ng anumang email na Data ay sasunod sa lahat ng naaangkop na Batas, kasama ang CAN-SPAM Act, COPPA, at anumang mga batas sa State Registry.


(c) Ang Latestdatabase.com ay may karapatang suriin ang iyong paggamit ng Data upang matiyak na ang pagsunod sa Kasunduang ito, ngunit ang anumang pagkabigo ng Latestdatabase.com na suriin ang naturang paggamit ay hindi magiging sanhi ng pagtanggap sa naturang paggamit o talikdan ang alinman sa mga karapatan ng Latestdatabase.com na narito. o limitahan ang anuman sa iyong mga obligasyon tungkol sa Data. Sa anumang oras sa paunawa na hindi bababa sa 3 araw, maaaring i-audit ng Latestdatabase.com ang iyong mga tala upang matukoy kung sumusunod ka sa Kasunduang ito at gagawing magagamit mo sa Latestdatabase.com o mga kinatawan nito ang lahat ng mga rekord na kinakailangan para sa pagsasagawa ng naturang pag-audit. .

 

 

5. Pagtatanggi sa Mga Warantiya; Limitadong Warranty.


ANG DATA AY NAKAKITA SA ISANG MALAKING "AS IS" BASIS. LATESTDATABASE.COM AY HINDI siguruhin O GINAGARANTIYA SA kawastuhan, pagiging komprehensibo O PAGKAKUMPLETO NG DATA AT, maliban kung itinatadhana SA SUSUNOD NA PANGUNGUSAP, LATESTDATABASE.COM itinatatwa ANUMANG AT LAHAT NG WARRANTY NG ANUMANG NATURE, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KABILANG ANG ANUMANG WARRANTY NG KAKAYAHANG MAIBENTA O KAANGKUPAN PARA SA ISANG LAYUNIN NA LAYUNIN. Mayroon kang 14 na ARAW MULA SA IYONG REKLETO NG DATA NA MAPAPALITA ITO AT HINDI HANGGANG LATESTDATABASE.COM NG ANUMANG PROBLEMA O DAPAT SA DATA AT KUNG KUNG WALA KA NA NAKAKITA NG LATESTDATABASE.COM NA KUNG ANO ANG 14-ARAW NA PANGHAHANAP, ANG PROBLEMA O AYAW AY MAAARI SA DATA AT KUNG KUNG WALA KONG HINDI MAKAKITA NG LATESTDATABASE. ADDITIONAL CHARGE SA IYO.

 

 

6. Limitasyon ng Pananagutan.


Maliban sa ibinigay sa huling pangungusap ng Seksyon 5, ang Latestdatabase.com ay hindi mananagot para sa anumang pag-aangkin, hinihingi, pagkawala, pananagutan, pinsala, pinsala, gastos o gastos (kabilang ang mga makatwirang bayad sa abugado at ligal na gastos), kung pangkalahatan, direkta , espesyal, hindi sinasadya, kinahinatnan o iba pang pinsala na dulot ng buo o sa bahagi o direkta o hindi direkta sa pamamagitan ng anumang paggamit ng Data o anumang sinasabing o aktwal na kabiguan ng Latestdatabase.com upang sumunod sa mga tuntunin ng Kasunduan, maging o hindi anumang nasabing pinsala ay mahulaan o kung ang Pinakabagong Pinapayuhan ay pinapayuhan ang Latestdatabase.com ng posibilidad ng nasabing pinsala. Pinakamataas na pananagutan ng Latestdatabase.com sa ilalim ng huling pangungusap ng Seksyon 5 ay hindi lalampas sa halagang iyong binayaran ng Latestdatabase.com sa ilalim ng Kasunduan sa loob ng 12 buwan bago ang kaganapan na nagbigay ng pananagutan sa Latestdatabase.com.

 

 

7. Ang iyong Indemnification ng Latestdatabase.com.


Dapat mong bayaran, ipagtanggol at hawakan ang hindi nakakapinsalang Latestdatabase.com, ang mga stockholders, direktor, opisyal, empleyado, independiyenteng mga kontratista at ahente laban sa anumang pag-aangkin, hinihingi, pagkawala, pananagutan, pinsala, gastos sa pinsala o gastos (kabilang ang mga bayad sa abugado at ligal na gastos) na lumitaw, nang direkta o hindi direkta, sa labas ng iyong gawa o pag-aalis na may paggalang sa Data o anumang paglabag sa Kasunduan o anumang paglabag sa Mga Batas.

 

 

8. Pagkagambala ng Serbisyo.


Kinikilala mo na, dahil sa likas na likas na katangian ng mga mapagkukunan Pinakahihilingang magbigay ng Data sa iyo, ang pansamantalang pagkagambala ay maaaring mangyari sa pagkakaloob ng Data at ang anumang mga pagkagambala ay hindi magreresulta sa Latestdatabase.com na mayroong anumang pananagutan sa iyo o sa iba pa at ay hindi dapat suspindihin o alisin ang iyong mga obligasyon sa pagbabayad sa Latestdatabase.com o magbibigay sa iyo ng anumang mga karapatan sa refund para sa mga halagang dati nang nabayaran sa Latestdatabase.com.

 

 

9. Walang Assignment sa Iyo.


Hindi mo maaaring italaga ang iyong mga karapatan o obligasyon sa ilalim ng Kasunduan sa sinumang ibang tao o nilalang na walang paunang nakasulat na pahintulot ng Latestdatabase.com, sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng batas o kung hindi man, at anumang pagtatangka na gawin ito ay mawawalan ng bisa.

 

 

10. Karagdagang Pag-alis ng Pagwawakas.


Bilang karagdagan sa lahat ng iba pang mga ligal na karapatan at mga remedyo na magagamit sa Latestdatabase.com para sa anumang maliwanag, banta o aktwal na paglabag o paglabag sa Kasunduan sa iyo, ang Latestdatabase.com ay may karapatang wakasan ang Kasunduan at humiling ng agarang pagbabalik o pagkawasak ng Data sa anumang oras kung naniniwala ang Latestdatabase.com na hindi ka sumunod sa Kasunduan.

 

 

11. Namamahalang batas; Jurisdiction.


Ang Kasunduan ay pinamamahalaan at isinailalim sa mga batas ng Estado ng Queensland Australia, nang walang pagsasaalang-alang sa mga alituntunin ng mga salungatan ng batas ng Estado o anumang iba pang estado. Ang anumang paglilitis o iba pang hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan o bumangon sa ilalim ng Kasunduan ay dapat lamang dalhin sa mga korte ng estado o pederal na matatagpuan sa Brisbane, Queensland at sumasang-ayon ka na magsumite sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga korte na ito at ihinto ang anumang pagtutol sa lugar ng anumang nasabing pamamaraan sa mga korte na iyon.

 

 

12. Pagbabayad para sa Mga Produkto na Hindi Invoisado.


(a) Bayad: Sumasang-ayon ka na magbayad sa Latestdatabase.com ng isang bayarin alinsunod sa mga bayarin, singil at mga tuntunin sa pagsingil na may bisa sa oras na ang isang bayarin o singil ay dapat bayaran at mababayaran. Hindi maibabalik ang singil ng singil. Sa kaso ng mga produktong subscription, ang termino ng subscription ay magiging epektibo para sa napagkasunduang tagal ng panahon, pagkatapos na ang termino ng subscription ay awtomatikong mag-a-update para sa tinukoy na panahon ng pag-update (kung mayroon man) sa kasalukuyang presyo ng subscription.


(b) Umuulit na Pagsingil: Ang iyong pagtanggap sa mga tuntuning ito ay bumubuo ng iyong pahintulot sa Latestdatabase.com upang awtomatikong singilin ang credit / debit card na ibinigay mo, at sa kaso ng mga produkto ng subscription, upang ipagpatuloy ang pagsingil ng credit / debit card sa napagkasunduan- sa mga agwat sa panahon ng term ng subscription. Sumasang-ayon ka na ibigay sa Latestdatabase.com ang kumpleto at tumpak na impormasyon sa pagsingil at impormasyon sa pakikipag-ugnay at i-update ang impormasyong iyon sa tatlumpung (30) araw ng anumang pagbabago sa impormasyon sa pagsingil. Ang kabiguan ng umuulit na proseso ng pagbabayad ay hindi maaalis sa iyong mga obligasyon sa pagbabayad.


(c) Mga Singil sa Interes: Magkakaroon ng mga singil sa interes sa anumang halagang nabigo kang bayaran kapag dapat bayaran sa 1.5% sa isang buwan, o tulad ng mas mababang rate na maaaring katumbas ng maximum na rate na pinapayagan ng naaangkop na batas, sa hindi nabayaran halaga

 

 

13. Buong Kasunduan; Susog o Waiver.


Ang Kasunduan ay naglalaman ng buong pag-unawa sa pagitan mo at ng Latestdatabase.com at supersedes anumang paunang pag-unawa o kasunduan, pasalita o nakasulat, na nauugnay sa paksa ng Kasunduan. Ang Kasunduan ay maaaring susugan lamang ng isang dokumento na nilagdaan mo at ng Latestdatabase.com. Walang pag-alis ng anumang paglabag sa Kasunduan ang maaaring ituring na isang pag-alis ng isang hinaharap na paglabag, alinman sa isang katulad o magkakaibang kalikasan, at walang pag-aalis na magiging epektibo maliban sa pagsulat na nilagdaan ng nalalabas na partido.

 

 

14. Pagpatay; Mga counter.


Ang Kasunduan ay maaaring maisakatuparan sa kanyang orihinal, sa pamamagitan ng facsimile o sa elektronikong ipinadala na portable na format ng dokumento at maaaring maisagawa ito sa anumang bilang ng mga katapat, na ang bawat isa ay maituturing na isang orihinal ng parehong dokumento.