Pagmamay-ari


(a) Ang terminong "Latestdatabase.com Property" ay nangangahulugang lahat ng mga programa, file, system, dokumentasyon, impormasyon, nilalaman, graphics, mga layout ng pahina, mga disenyo ng site, mga interface ng gumagamit na ginamit o ibinigay ng Latestdatabase.com, produkto ng trabaho na ginawa ng Latestdatabase.com , at nagmula sa mga gawa ng alinman sa mga naunang nabanggit, kasama na, nang walang limitasyon, ang website o mga website na ginawang magagamit sa iyo ng Latestdatabase.com, ang anumang mga programa sa HTML na isinagawa bilang bahagi ng pagbibigay sa iyo ng Data at anumang iba pang mga espesyal na programa, pag-andar, interface at iba pa produkto ng trabaho, ideya, konsepto o diskarte na maaaring mabuo, magamit o umasa sa Latestdatabase.com sa pagbibigay ng Data sa iyo.

(b) Lahat ng Latestdatabase.com na Pag-aari ay dapat at mananatiling pag-aari ng Latestdatabase.com.

(c) Tulad sa pagitan mo at Latestdatabase.com, ang Latestdatabase.com ay magiging nag-iisa at eksklusibong may-ari ng lahat ng mga patent, copyright, trademark, lihim ng kalakalan at iba pang mga karapatan sa intelektuwal na pag-aari sa at sa Latestdatabase.com Property at ang Data.