Termeni și condiții


TERMENI SI CONDITII

Termeni și condiții generale pentru
Utilizarea celor mai recente date și servicii Datadatabase.com

Acești termeni și condiții generale fac parte din contractul la care sunt atașați („Contractul”) și se aplică pentru utilizarea dvs. de oricare
date sau servicii de marketing sau e-mail furnizate de Latestdatabase.com sau întreprinderile sale afiliate („Latestdatabase.com”), la care date sau servicii sunt trimise
la colectiv ca „Date”.

 

1. Proprietate.


(a) Termenul „Proprietate Latestdatabase.com” înseamnă toate programele, fișierele, sistemele, documentația, informațiile, conținutul, grafica, aspectele paginilor, proiectarea site-urilor, interfețele utilizator utilizate sau furnizate de Latestdatabase.com, produsul de lucru produs de Latestdatabase.com , și derivă lucrări ale oricăruia dintre cele de mai sus, inclusiv, fără limitare, site-ul web sau site-urile puse la dispoziția dvs. de Latestdatabase.com, orice programare HTML efectuată ca parte a furnizării de date și orice alte programe speciale, funcționalități, interfețe și alte lucrați cu produse, idei, concepte sau tehnici pe care Latestdatabase.com le poate dezvolta, utiliza sau se poate baza pentru furnizarea datelor dvs.


(b) Toate proprietățile Latestdatabase.com vor fi și vor rămâne proprietatea Latestdatabase.com.


(c) Între dvs. și Latestdatabase.com, Latestdatabase.com va fi proprietarul unic și exclusiv al tuturor brevetelor, drepturilor de autor, mărcilor comerciale, secretelor comerciale și altor drepturi de proprietate intelectuală din și asupra proprietății și a datelor Latestdatabase.com.

 

 

2. Licență limitată.


La executarea Contractului și la plata tuturor sumelor datorate Latestdatabase.com, vi se acordă o licență personală, netransmisibilă și neexclusivă pentru a utiliza Datele doar în scopurile dvs. de marketing direct, cercetare de piață și prospectare a clienților, în strictă conformitate cu termenii din acord. După expirarea sau încetarea acordului, întrerupeți utilizarea Datelor și, așa cum a fost solicitat de Latestdatabase.com, fie (a) să returnați datele către Lastdatabase.com fără a păstra nicio copie a acestora sau orice note sau alte informații despre acestea sau (b) ) furnizați un certificat, executat de dvs., într-o formă și o substanță satisfăcătoare pentru Lastdatabase.com, că datele au fost distruse într-o astfel de manieră pentru a face ca datele să nu poată fi citite și să nu poată fi recuperate.

 

 

3. Limitări de utilizare.


(a) Cu excepția cazului în care este autorizat în prealabil și în scris de Latestdatabase.com, nu veți partaja, vinde, transfera sau pune în alt mod datele la dispoziția niciunei terțe persoane sau entități și veți depune toate eforturile pentru a preveni utilizarea abuzivă sau utilizarea neautorizată a Datelor de către orice terță persoană sau entitate.


(b) Nu veți denumi sau face referire la Latestdatabase.com sau la utilizarea datelor dvs. în niciuna dintre reclamele dvs. sau materialele promoționale sau de marketing.


(c) Nu veți utiliza datele în scopuri de credit de consum, subscrierea asigurărilor de consum, în scopuri de angajare, în scopuri de screening pentru chiriași, în orice alt scop acoperit de Legea consumatorului australian (ACL)sau pentru orice alt scop neautorizat în mod expres prin acord.

 

 

4. Responsabilitățile dvs.;

Utilizarea datelor de e-mail; Verificați și auditați de Latestdatabase.com.


(a) Utilizarea datelor dvs. va respecta toate legile, statuile, regulile și reglementările („Legile”) federale, de stat, locale și străine aplicabile, inclusiv legile referitoare la telemarketing, e-mail și marketing pe fax, solicitarea clienților și toate liniile directoare aplicabile ale Asociația de marketing direct („DMA”). Dacă nu sunteți membru al DMA, veți depune toate eforturile pentru a respecta liniile directoare ale DMA.


(b) Utilizarea de către dvs. a oricăror Date de e-mail va respecta toate legile aplicabile, inclusiv legea CAN-SPAM, COPPA și orice legi privind registrul de stat.


(c) Latestdatabase.com își rezervă dreptul de a revizui utilizarea datelor dvs. pentru a asigura conformitatea cu acest Acord, dar orice eșec al Latestdatabase.com de a revizui o astfel de utilizare nu va constitui acceptarea unei astfel de utilizări sau renunțarea la oricare dintre drepturile Latestdatabase.com de mai jos sau limitați oricare dintre obligațiile dvs. cu privire la date. În orice moment, cu o notificare de cel puțin 3 zile, Latestdatabase.com vă poate audita înregistrările pentru a stabili dacă sunteți în conformitate cu acest Acord și veți pune la dispoziția Latestdatabase.com sau reprezentanților săi toate înregistrările necesare pentru desfășurarea unui astfel de audit. .

 

 

5. Renunțarea la garanții; Garantie limitata.


DATELE SUNT FURNIZATE PE O BAZĂ STRICTĂ „AȘA ESTE”. LATESTDATABASE.COM NU ASIGURĂ NICI O GARANȚIE CORECȚIUNEA, COMPRENSIBILITATEA SAU COMPLETENȚIA DATELOR ȘI, EXCEPȚIONAT CU PROVENȚIA ÎN URMĂ URMĂ, LATESTDATABASE.COM NU EXISTEAZĂ NICI UNE IMPRESIȚIE, NUMAI IMPLETAȚI, IMPLETAȚIE DE NATURĂ, IMPREZENTARE DE NATURĂ, IMPRIMITARE PENTRU UN SCOP PARTICULAR. TREBUIEȚI 14 ZILE DE LA RECEPTUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A O INSPECTA ȘI A NOTIFICA LATESTDATABASE.COM ALE ORICE PROBLEME SAU MISTAKES ÎN DATE ȘI DACĂ AȚI NOTA LATESTDATABASE.COM ÎN ACESTA PERIODĂ DE 14 ZILE, PROBLEMA SAU MISTAKE NU VOR FI CORECTATE ÎNCĂRCĂRI SUPLIMENTARE PENTRU TINE.

 

 

6. Limitare a răspunderii.


Cu excepția celor prevăzute în ultima teză a secțiunii 5, Latestdatabase.com nu va fi responsabilă pentru nicio cerere, cerere, pierdere, răspundere, daune, vătămări, costuri sau cheltuieli (inclusiv onorarii rezonabile ale avocaților și costuri legale), indiferent dacă sunt generale, directe , daune speciale, incidentale, de consecință sau de altă natură cauzate în întregime sau parțial sau direct sau indirect de orice utilizare a Datelor sau de orice neplăcută sau presupusă sau efectivă de la Lastdatabase.com de a respecta termenii Acordului, indiferent dacă sunt sau nu astfel de daune erau previzibile sau dacă Lastdatabase.com a fost informată despre posibilitatea unor astfel de daune. Răspunderea maximă a Ultimatedatabase.com în conformitate cu ultima teză din secțiunea 5 nu va depăși suma pe care ați plătit-o Ultima database.com în baza acordului în cele 12 luni anterioare evenimentului care a dat naștere răspunderii pentru Ultimatedatabase.com.

 

 

7. Despăgubirea dvs. pentru Ultima Datdat.com.


Veți despăgubi, apăra și deține inofensiv Lastdatabase.com, acționarii, directorii, ofițerii, angajații, contractorii și agenții independenți împotriva oricărei cereri, cereri, pierderi, răspundere, daune, costuri sau cheltuieli pentru vătămare (inclusiv onorariile avocaților și costurile legale) care rezultă, direct sau indirect, din fapta sau omisiunea dvs. cu privire la Date sau orice încălcare a Acordului sau orice încălcare a Legilor.

 

 

8. Întreruperea serviciului.


Dvs. recunoașteți că, având în vedere natura tehnică a resurselor, Lastdatabase.com necesită să vă furnizeze Datele, se pot produce întreruperi temporare la furnizarea Datelor și că astfel de întreruperi nu vor avea ca rezultat Lastdatabase.com să aibă vreo răspundere față de dvs. sau de alții și nu va suspenda sau elimina obligațiile dvs. de plată către Latestdatabase.com sau nu vă va oferi niciun drept de restituire pentru sumele plătite anterior la Latestdatabase.com.

 

 

9. Nicio misiune de la tine.


Nu puteți atribui drepturile sau obligațiile dvs. în temeiul acordului oricărei alte persoane sau entități fără acordul prealabil scris al Ultimatedatabase.com, fie prin operațiunea legii sau altfel, și orice încercare de a face acest lucru va fi nulă.

 

 

10. Remediu suplimentar de încheiere.


Pe lângă toate celelalte drepturi și remedii legale disponibile pentru Latestdatabase.com pentru orice încălcare aparentă, amenințată sau reală sau încălcarea acordului de către dvs., Lastdatabase.com are dreptul să rezilieze Acordul și să solicite returnarea imediată sau distrugerea datelor la oricând, dacă Latestdatabase.com consideră că nu respectați în totalitate Acordul.

 

 

11. Legea guvernantă; Competența.


Acordul este guvernat și interpretat în conformitate cu legile statului Queensland Australia, fără a ține cont de principiile conflictelor de drept ale statului respectiv sau ale oricărui alt stat. Orice litigiu sau altă dispută legată de Acord sau care rezultă din Acord va fi introdusă numai în instanțele de stat sau federale situate în Brisbane, Queensland și sunteți de acord să vă prezentați la jurisdicția exclusivă a acestor instanțe și să renunțați la orice obiecțiuni la locul oricărei proceduri. în acele instanțe.

 

 

12. Plata pentru produsele ne facturate.


(a) Plata: Sunteți de acord să plătiți Latestdatabase.com o taxă în conformitate cu taxele, taxele și termenii de facturare în vigoare în momentul în care o taxă sau o taxă este datorată și plătibilă. Taxele percepute sunt nerambursabile. În cazul produselor de abonament, termenul de abonament va intra în vigoare pentru perioada convenită, după care termenul de abonament se va reînnoi automat pentru perioada de reînnoire specificată (dacă există) la prețul de abonament actual.


(b) Facturare recurentă: acceptarea dvs. de acești termeni constituie autorizarea dvs. către Latestdatabase.com pentru a debita automat cardul de credit / debit furnizat de dvs. și, în cazul produselor de abonament, pentru a continua să încărcați cardul de credit / debit la la intervale de timp pe durata subscrierii. Sunteți de acord să furnizați Latestdatabase.com informații complete și exacte de facturare și informații de contact și să actualizați aceste informații cu treizeci (30) de zile de la orice modificare a informațiilor de facturare. Eșecul procesului de plată recurent nu vă absolvă obligațiile de plată.


(c) Cheltuieli cu dobânzile: vor exista cheltuieli cu dobânzile pentru orice sumă pe care nu o veți plăti atunci când este datorată la o rată de 1.5% pe lună, sau o rată mai mică, care poate fi egală cu rata maximă permisă de legislația aplicabilă, la plata neplătită Cantitate.

 

 

13. Întregul acord; Modificare sau renunțare.


Acordul conține întreaga înțelegere dintre dvs. și Latestdatabase.com și înlocuiește orice înțelegeri sau acorduri anterioare, orale sau scrise, referitoare la obiectul acordului. Acordul poate fi modificat doar printr-un document semnat de dvs. și de Ultima Database.com. Nicio renunțare la orice încălcare a acordului nu este considerată renunțare la o viitoare încălcare, indiferent dacă este de natură similară sau diferită, și nicio renunțare nu va fi efectivă decât dacă a fost semnată în scris de partea renunțatoare.

 

 

14. Execuţie; Omologii.


Acordul poate fi executat în originalul său, prin fax sau în format de document portabil transmis electronic și poate fi executat în orice număr de contrapartide, fiecare dintre ele fiind considerat un original al aceluiași document.