ईमेल मार्केटिंग: मुद्दाहरूको उदाहरणहरू जुन खोल्ने दर बढ्छ


के तपाईंलाई थाहा छ ... ईमेल प्राप्तकर्ताहरूको 47% ले एक ईमेल खोल्ने कि केवल विषयको आधारमा निर्णय गर्ने निर्णय गर्दैन, र 69% ले समान मापदण्डको आधारमा ईमेललाई स्पामको रूपमा रिपोर्ट गर्ने निर्णय गर्यो? तपाईले हेर्नुभए जस्तै, मुद्दाहरू एक हुन् महत्वपूर्ण मुद्दा, रिडन्डन्सीको लायक YouTube दृश्यहरू खरीद गर्नुहोस्। तपाईं […]

ईमेल मार्केटिंग: मुद्दाहरूको उदाहरणहरू जुन खोल्ने दर बढ्छ