Pemilikan


(a) Istilah "Latestdatabase.com Property" bermaksud semua program, fail, sistem, dokumentasi, informasi, kandungan, grafik, susun atur halaman, reka bentuk laman web, antara muka pengguna yang digunakan atau disediakan oleh Latestdatabase.com, produk kerja yang dihasilkan oleh Latestdatabase.com , dan menurunkan karya dari mana-mana yang disebutkan di atas, termasuk, tanpa batasan, laman web atau laman web yang disediakan untuk anda oleh Latestdatabase.com, sebarang pengaturcaraan HTML yang dilakukan sebagai sebahagian daripada menyediakan Data dan program khas, fungsi, antara muka dan lain-lain kepada anda produk, idea, konsep atau teknik kerja yang boleh dikembangkan, digunakan atau dipercayai oleh Latestdatabase.com dalam menyediakan Data kepada anda.

(b) Semua Hartanah LatestDatabase.com adalah dan akan kekal menjadi hak milik Latestdatabase.com.

(c) Seperti di antara anda dan Latestdatabase.com, Latestdatabase.com akan menjadi pemilik tunggal dan eksklusif semua paten, hak cipta, tanda dagang, rahsia perdagangan dan hak harta intelek lain di dan ke Harta dan Data Latestdatabase.com.