Ажлын чиг үүрэг Имэйл мэдээллийн сан


Ажлын функцээр имэйлийн мэдээллийн сан. Та ажлын имэйлийн бүх имэйлийн жагсаалтыг эндээс авах боломжтой. Хэрэв та ажлын чиг үүргийн дагуу сайн захидлынхаа жагсаалтыг олж чадахгүй байгаа бол бид танд ажлын байрны тусламжтайгаар имэйл жагсаалтыг бий болгохыг мэдэгдээрэй. Ажлын функцээр манай өмнөх имэйл жагсаалтыг үзнэ үү.

Ажлын нэр

Тодорхойлолт

үнэ