വ്യവസ്ഥകളും ഉപാധികളും


നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും

എന്നതിനായുള്ള പൊതു നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും
Latestdatabase.com ഡാറ്റയുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ഉപയോഗം

ഈ പൊതുവായ നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും അവ അറ്റാച്ചുചെയ്തിരിക്കുന്ന കരാറിന്റെ ഭാഗമാണ് (“കരാർ”) കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗത്തിന് ഇത് ബാധകമാണ്
ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്ന Latestdatabase.com അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അനുബന്ധ ബിസിനസുകൾ (“Latestdatabase.com”) നൽകുന്ന മാർക്കറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സേവനങ്ങൾ
കൂട്ടായി “ഡാറ്റ” ആയി.

 

1. ഉടമസ്ഥാവകാശം.


(എ) “Latestdatabase.com പ്രോപ്പർട്ടി” എന്നതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാ പ്രോഗ്രാമുകൾ, ഫയലുകൾ, സിസ്റ്റങ്ങൾ, ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, വിവരങ്ങൾ, ഉള്ളടക്കം, ഗ്രാഫിക്സ്, പേജ് ലേ outs ട്ടുകൾ, സൈറ്റ് ഡിസൈനുകൾ, Latestdatabase.com ഉപയോഗിച്ച അല്ലെങ്കിൽ നൽകിയ ഉപയോക്തൃ ഇന്റർഫേസുകൾ, Latestdatabase.com നിർമ്മിച്ച product ദ്യോഗിക ഉൽപ്പന്നം , കൂടാതെ ലേറ്റസ്റ്റ്ഡാറ്റാബേസ്.കോം നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ള വെബ്‌സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ്‌സൈറ്റുകൾ ഉൾപ്പെടെ, മേൽപ്പറഞ്ഞവയുടെ ഏതെങ്കിലും സൃഷ്ടികൾ, അവയിൽ നിന്ന് വ്യതിരിക്തമാക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റയും മറ്റേതെങ്കിലും പ്രത്യേക പ്രോഗ്രാമുകളും, പ്രവർത്തനങ്ങളും, ഇന്റർഫേസുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും HTML പ്രോഗ്രാമിംഗ് Latestdatabase.com നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ നൽകുന്നതിൽ വികസിപ്പിക്കാനോ ഉപയോഗിക്കാനോ ആശ്രയിക്കാനോ കഴിയുന്ന product ദ്യോഗിക ഉൽപ്പന്നം, ആശയങ്ങൾ, ആശയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാങ്കേതികതകൾ.


(ബി) എല്ലാ Latestdatabase.com പ്രോപ്പർ‌ട്ടിയും Latestdatabase.com ന്റെ സ്വത്തായി തുടരും.


(സി) നിങ്ങൾക്കും Latestdatabase.com നും ഇടയിലുള്ളതുപോലെ, Latestdatabase.com എല്ലാ പേറ്റന്റുകൾ, പകർപ്പവകാശങ്ങൾ, വ്യാപാരമുദ്രകൾ, വ്യാപാര രഹസ്യങ്ങൾ, മറ്റ് ബ ual ദ്ധിക സ്വത്തവകാശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഏകവും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഉടമയും ആയിരിക്കും Latestdatabase.com പ്രോപ്പർട്ടിയിലും ഡാറ്റയിലും.

 

 

2. പരിമിതമായ ലൈസൻസ്.


നിങ്ങൾ‌ കരാർ‌ നടപ്പിലാക്കുകയും എല്ലാ തുകകൾ‌ അടയ്‌ക്കേണ്ടതായും Latestdatabase.com ന് ശേഷം, നിബന്ധനകൾ‌ക്ക് വിധേയമായി നിങ്ങളുടെ നേരിട്ടുള്ള മാർ‌ക്കറ്റിംഗ്, മാർ‌ക്കറ്റ് റിസേർച്ച്, ഉപഭോക്തൃ പ്രോസ്പെക്റ്റിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ‌ക്കായി മാത്രം ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിഗതവും മാറ്റാൻ‌ കഴിയാത്തതും അല്ലാത്തതുമായ ലൈസൻസ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു. കരാറിന്റെ. കരാറിന്റെ കാലഹരണപ്പെടുകയോ അവസാനിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം നിർത്തുകയും Latestdatabase.com ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച്, ഒന്നുകിൽ (എ) അതിന്റെ പകർപ്പുകളോ കുറിപ്പുകളോ മറ്റ് വിവരങ്ങളോ സൂക്ഷിക്കാതെ ഡാറ്റ Latestdatabase.com ലേക്ക് തിരികെ നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ (b ) Latestdatabase.com ന് തൃപ്തികരമായ രൂപത്തിലും പദാർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക, ഡാറ്റ ശാശ്വതമായി വായിക്കാനാകാത്തതും വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതുമായ രീതിയിൽ റെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനായി ഡാറ്റ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

 

 

3. ഉപയോഗത്തിനുള്ള പരിമിതികൾ.


(എ) Latestdatabase.com മുൻ‌കൂട്ടി മുൻ‌കൂട്ടി രേഖാമൂലം അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ‌, നിങ്ങൾ‌ ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം വ്യക്തിക്കോ സ്ഥാപനത്തിനോ ഡാറ്റ പങ്കിടാനോ വിൽ‌ക്കാനോ കൈമാറ്റം ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ‌ ലഭ്യമാക്കാനോ കഴിയില്ല, കൂടാതെ ദുരുപയോഗം അല്ലെങ്കിൽ‌ അനധികൃത ഉപയോഗം തടയുന്നതിന് നിങ്ങൾ‌ നിങ്ങളുടെ മികച്ച ശ്രമങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കും. ഏതെങ്കിലും മൂന്നാം വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ എന്റിറ്റിയുടെ ഡാറ്റയുടെ.


(ബി) നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും പരസ്യങ്ങളിലോ പ്രൊമോഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയലുകളിലോ Latestdatabase.com അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം നിങ്ങൾ പരാമർശിക്കുകയോ പരാമർശിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല.


(സി) ഉപഭോക്തൃ ക്രെഡിറ്റ് ആവശ്യങ്ങൾ, ഉപഭോക്തൃ ഇൻഷുറൻസ്, തൊഴിൽ ആവശ്യങ്ങൾ, വാടകക്കാരന്റെ സ്ക്രീനിംഗ് ആവശ്യങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് അണ്ടർറൈറ്റിംഗ് ഡാറ്റ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കില്ല. ഓസ്‌ട്രേലിയൻ ഉപഭോക്തൃ നിയമം (ACL)അല്ലെങ്കിൽ കരാർ വ്യക്തമായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത മറ്റേതെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങൾക്കായി.

 

 

4. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ;

ഇമെയിൽ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം; Latestdatabase.com അവലോകനം ചെയ്യുകയും ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക.


. ഡയറക്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് അസോസിയേഷൻ (“ഡിഎംഎ”). നിങ്ങൾ ഡി‌എം‌എയിൽ‌ അംഗമല്ലെങ്കിൽ‌, ഡി‌എം‌എയുടെ മാർ‌ഗ്ഗനിർ‌ദ്ദേശങ്ങൾ‌ പാലിക്കുന്നതിന് നിങ്ങൾ‌ നിങ്ങളുടെ മികച്ച ശ്രമങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിക്കും.


(ബി) ഏതെങ്കിലും ഇമെയിൽ ഡാറ്റയുടെ നിങ്ങളുടെ ഉപയോഗം CAN-SPAM ആക്റ്റ്, കോപ്പ, കൂടാതെ ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് രജിസ്ട്രി നിയമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ബാധകമായ എല്ലാ നിയമങ്ങൾക്കും അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കും.


(സി) ഈ കരാറിന് അനുസൃതമായി നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റയുടെ ഉപയോഗം അവലോകനം ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം Latestdatabase.com ൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്, എന്നാൽ അത്തരം ഉപയോഗം അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിൽ Latestdatabase.com ന്റെ ഏതെങ്കിലും പരാജയം അത്തരം ഉപയോഗം അംഗീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ Latestdatabase.com ന്റെ ഏതെങ്കിലും അവകാശങ്ങൾ ഇവിടെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതകൾ പരിമിതപ്പെടുത്തുക. കുറഞ്ഞത് 3 ദിവസത്തെ അറിയിപ്പിന് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും, നിങ്ങൾ ഈ കരാറിന് അനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ Latestdatabase.com നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡുകൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്തേക്കാം, മാത്രമല്ല അത്തരമൊരു ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ രേഖകളും നിങ്ങൾ Latestdatabase.com അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്രതിനിധികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും. .

 

 

5. വാറണ്ടികളുടെ നിരാകരണം; പരിമിതമായ വാറന്റി.


കർശനമായി “ഉള്ളതുപോലെ” അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഡാറ്റ നൽകുന്നത്. ഉള്ളതിൻപടിയും LATESTDATABASE.COM നിരാകരിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും എല്ലാ വാറണ്ടിയും ഏതെങ്കിലും പ്രകൃതിയുടെ, ൽ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അടുത്ത വാക്യം നൽകിയിട്ടില്ലാത്ത LATESTDATABASE.COM, ഉറപ്പുനൽകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വാറൻറി പ്രതിബന്ധങ്ങളെ വെച്ചാൽ, ചൊംപ്രെഹെംസിവെനെഷ് പൂർണ്ണതയും ഓഫ് പ്രതിബന്ധങ്ങളെ ഡേറ്റ,, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഓഫ് വ്യാപാരയോഗ്യം ഏതെങ്കിലും വാറന്റികളും ഉൾപ്പെടെ സൂചിത ഒരു പ്രത്യേക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി. ഡാറ്റയുടെ സ്വീകാര്യതയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 14 ദിവസങ്ങൾ ഉണ്ട്, അത് പരിശോധിക്കാനും ഡാറ്റയിലെ ഏതെങ്കിലും പ്രശ്‌നങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ അറിയിക്കാനും ലാറ്റെസ്റ്റാറ്റാബേസ്.കോം, നിങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാറ്റെസ്റ്റാറ്റാബേസ്.കോം 14 ദിവസത്തേക്കാളും അല്ലെങ്കിൽ അതിനുമുമ്പും. നിങ്ങൾക്ക് അധിക ചാർജ്.

 

 

6. ബാധ്യതാ പരിമിതി.


സെക്ഷൻ 5 ന്റെ അവസാന വാക്യത്തിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളതൊഴിച്ചാൽ, ക്ലെയിം, ഡിമാൻഡ്, നഷ്ടം, ബാധ്യത, കേടുപാടുകൾ, പരിക്കുകൾ, ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് (ന്യായമായ അറ്റോർണിമാരുടെ ഫീസും നിയമപരമായ ചിലവുകളും ഉൾപ്പെടെ), പൊതുവായ, നേരിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും Latestdatabase.com ബാധ്യസ്ഥരല്ല. , പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ നേരിട്ടോ പരോക്ഷമായോ ഡാറ്റയുടെ ഏതെങ്കിലും ഉപയോഗം മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ കരാറിലെ നിബന്ധനകൾ പാലിക്കുന്നതിൽ Latestdatabase.com ആരോപിച്ചതോ യഥാർത്ഥമോ ആയ ഏതെങ്കിലും തകരാറുകൾ, അത്തരം നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇല്ലെങ്കിലും മുൻ‌കൂട്ടി കാണാവുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ‌ അത്തരം നാശനഷ്ടങ്ങളുടെ സാധ്യതയെക്കുറിച്ച് Latestdatabase.com നെ ഉപദേശിച്ചിട്ടുണ്ടോ. Latestdatabase.com ന്റെ ബാധ്യതയ്ക്ക് കാരണമായ ഇവന്റിന് മുമ്പുള്ള 5 മാസത്തിനുള്ളിൽ, കരാർ പ്രകാരം നിങ്ങൾ Latestdatabase.com ന് നൽകിയ തുക കവിയരുത്.

 

 

7. Latestdatabase.com- ന്റെ നിങ്ങളുടെ നഷ്ടപരിഹാരം.


ഏതെങ്കിലും ക്ലെയിം, ഡിമാൻഡ്, നഷ്ടം, ബാധ്യത, കേടുപാടുകൾ, പരിക്ക് ചെലവ് അല്ലെങ്കിൽ ചെലവ് (അറ്റോർണിമാരുടെ ഫീസും നിയമപരമായ ചെലവുകളും ഉൾപ്പെടെ) എന്നിവയ്‌ക്കെതിരായ നിരുപദ്രവകരമായ Latestdatabase.com, അതിന്റെ സ്റ്റോക്ക്ഹോൾഡർമാർ, ഡയറക്ടർമാർ, ഓഫീസർമാർ, ജീവനക്കാർ, സ്വതന്ത്ര കരാറുകാർ, ഏജന്റുമാർ എന്നിവർക്ക് നിങ്ങൾ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകണം, സംരക്ഷിക്കണം. ഇത് നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഉണ്ടാകുന്നു, ഡാറ്റയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ കരാറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ നിയമങ്ങളുടെ ഏതെങ്കിലും ലംഘനം.

 

 

8. സേവനത്തിന്റെ തടസ്സം.


ഉറവിടങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക സ്വഭാവം കണക്കിലെടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ നൽകാൻ Latestdatabase.com ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു, ഡാറ്റാ പ്രൊവിഷനിൽ താൽക്കാലിക തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം, അത്തരം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് Latestdatabase.com ന് നിങ്ങളോ മറ്റുള്ളവരോടോ ഏതെങ്കിലും ബാധ്യതയുണ്ടാകില്ലെന്നും Latestdatabase.com- ലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ബാധ്യതകൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തുകയോ ഇല്ലാതാക്കുകയോ ചെയ്യില്ല അല്ലെങ്കിൽ Latestdatabase.com- ലേക്ക് മുമ്പ് അടച്ച തുകകൾക്കായി നിങ്ങൾക്ക് റീഫണ്ട് അവകാശങ്ങൾ നൽകില്ല.

 

 

9. നിങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ് ഇല്ല.


Latestdatabase.com- ന്റെ മുൻകൂർ രേഖാമൂലമുള്ള അനുമതിയില്ലാതെ, നിയമത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയോ അല്ലാതെയോ കരാറിന് കീഴിലുള്ള നിങ്ങളുടെ അവകാശങ്ങളോ കടമകളോ മറ്റേതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ സ്ഥാപനത്തിനോ നൽകാനാവില്ല, അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഏതൊരു ശ്രമവും അസാധുവായിരിക്കും.

 

 

10. അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അധിക പ്രതിവിധി.


നിങ്ങൾ‌ വ്യക്തമാക്കിയ, ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ അല്ലെങ്കിൽ‌ യഥാർത്ഥ ലംഘനം അല്ലെങ്കിൽ‌ കരാർ‌ ലംഘനം എന്നിവയ്‌ക്കായി Latestdatabase.com ലേക്ക് ലഭ്യമായ മറ്റെല്ലാ നിയമപരമായ അവകാശങ്ങൾക്കും പരിഹാരങ്ങൾക്കും പുറമേ, കരാർ‌ അവസാനിപ്പിക്കാനും ഡാറ്റ ഉടനടി തിരികെ നൽ‌കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ആവശ്യപ്പെടാനും Latestdatabase.com ന് അവകാശമുണ്ട്. ഏത് സമയത്തും Latestdatabase.com നിങ്ങൾ കരാറുമായി പൂർണ്ണമായും പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ.

 

 

11. ഭരണ നിയമം; അധികാരപരിധി.


ആ സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയോ നിയമ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളുടെ തത്വങ്ങൾ പരിഗണിക്കാതെ, കരാർ ക്വീൻസ്‌ലാന്റ് ഓസ്‌ട്രേലിയയിലെ നിയമങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നിയന്ത്രിക്കുകയും നിയന്ത്രിക്കുകയും ചെയ്യും. കരാറുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ലെങ്കിൽ ഉടലെടുക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലും വ്യവഹാരങ്ങളോ മറ്റ് തർക്കങ്ങളോ ക്വീൻസ്‌ലാന്റിലെ ബ്രിസ്‌ബേനിൽ സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന അല്ലെങ്കിൽ ഫെഡറൽ കോടതികളിൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുവരികയുള്ളൂ, മാത്രമല്ല ആ കോടതികളുടെ പ്രത്യേക അധികാരപരിധിയിൽ സമർപ്പിക്കാനും അത്തരം നടപടികളുടെ വേദിയിൽ എന്തെങ്കിലും എതിർപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ആ കോടതികളിൽ.

 

 

12. ഇൻവോയ്സ് ചെയ്യാത്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കുള്ള പേയ്‌മെന്റ്.


(എ) പേയ്‌മെന്റ്: ഫീസ് അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് അടയ്‌ക്കേണ്ടതും അടയ്‌ക്കേണ്ടതുമായ സമയത്ത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന ഫീസ്, ചാർജുകൾ, ബില്ലിംഗ് നിബന്ധനകൾ എന്നിവയ്‌ക്ക് അനുസൃതമായി Latestdatabase.com ന് ഒരു ഫീസ് നൽകാമെന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ഈടാക്കുന്ന ഫീസ് തിരികെ നൽകാനാവില്ല. സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, സമ്മതിച്ച കാലയളവിലേക്ക് സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പദം പ്രാബല്യത്തിൽ വരും, അതിനുശേഷം നിലവിലുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ വിലയിൽ നിർദ്ദിഷ്ട പുതുക്കൽ കാലയളവിനായി (എന്തെങ്കിലുമുണ്ടെങ്കിൽ) സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ കാലാവധി യാന്ത്രികമായി പുതുക്കും.


(ബി) ആവർത്തിച്ചുള്ള ബില്ലിംഗ്: നിങ്ങൾ നൽകിയ ക്രെഡിറ്റ് / ഡെബിറ്റ് കാർഡ് സ്വപ്രേരിതമായി ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനും സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഉൽ‌പ്പന്നങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ, സമ്മതിച്ച സമയത്ത് ക്രെഡിറ്റ് / ഡെബിറ്റ് കാർഡ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് തുടരുന്നതിനുമുള്ള നിങ്ങളുടെ അംഗീകാരമാണ് ഈ നിബന്ധനകൾ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷന്റെ കാലയളവിൽ ഇടവേളകളിൽ. Latestdatabase.com ന് പൂർണ്ണവും കൃത്യവുമായ ബില്ലിംഗും കോൺ‌ടാക്റ്റ് വിവരങ്ങളും നൽകാമെന്നും ബില്ലിംഗ് വിവരങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തിയ മുപ്പത് (30) ദിവസങ്ങൾക്കൊപ്പം ആ വിവരങ്ങൾ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു. ആവർത്തിച്ചുള്ള പേയ്‌മെന്റ് പ്രക്രിയയുടെ പരാജയം നിങ്ങളുടെ പേയ്‌മെന്റ് ബാധ്യതകൾ പരിഹരിക്കുന്നില്ല.


(സി) പലിശ നിരക്കുകൾ: പ്രതിമാസം 1.5% എന്ന നിരക്കിൽ നിങ്ങൾ അടയ്ക്കാൻ പരാജയപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും തുകയ്ക്ക് പലിശ നിരക്കുകൾ ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ ബാധകമല്ലാത്ത നിയമം അനുവദിക്കുന്ന പരമാവധി നിരക്കിന് തുല്യമായ കുറഞ്ഞ നിരക്ക്, അടയ്ക്കാത്തവയിൽ തുക.

 

 

13. കരാര് മുഴുവനും; ഭേദഗതി അല്ലെങ്കിൽ എഴുതിത്തള്ളൽ.


കരാറിൽ നിങ്ങളും Latestdatabase.com ഉം തമ്മിലുള്ള മുഴുവൻ ധാരണയും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ കരാറിന്റെ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാക്കാലുള്ളതോ രേഖാമൂലമോ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും മുൻ‌ ധാരണകളോ കരാറുകളോ അസാധുവാക്കുന്നു. നിങ്ങളും Latestdatabase.com ഉം ഒപ്പിട്ട ഒരു പ്രമാണത്തിലൂടെ മാത്രമേ കരാർ ഭേദഗതി ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. കരാറിന്റെ ഏതെങ്കിലും ലംഘനത്തിന്റെ എഴുതിത്തള്ളൽ സമാനമായതോ വ്യത്യസ്തമോ ആയ ഒരു ഭാവി ലംഘനത്തിന്റെ ഒഴിവാക്കലായി കണക്കാക്കില്ല, കൂടാതെ എഴുതിത്തള്ളൽ കക്ഷി ഒപ്പിട്ടതല്ലാതെ ഒരു ഇളവും ഫലപ്രദമാകില്ല.

 

 

14. വധശിക്ഷ; ക er ണ്ടർപാർട്ടുകൾ.


കരാർ അതിന്റെ ഒറിജിനലിലോ, ഫെയ്സ്സിമൈൽ വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക് പ്രക്ഷേപണം ചെയ്ത പോർട്ടബിൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഫോർമാറ്റിലോ നടപ്പിലാക്കാം, മാത്രമല്ല ഇത് എത്രയെത്ര എതിരാളികളിലും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യാം, അവ ഓരോന്നും ഒരേ പ്രമാണത്തിന്റെ ഒറിജിനലായി കണക്കാക്കപ്പെടും.