ການທົບທວນລູກຄ້າ


ການກວດສອບຖານຂໍ້ມູນທາງໄປສະນີຫຼ້າສຸດ

ເບິ່ງລູກຄ້າຂອງພວກເຮົາທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບຖານຂໍ້ມູນຂອງພວກເຮົາ. ການທົບທວນຄືນທັງ ໝົດ ສຳ ລັບຖານຂໍ້ມູນການສົ່ງຈົດ ໝາຍ ລ້າສຸດ. ພວກເຮົາສະແດງໃຫ້ເຫັນການທົບທວນຄືນທີ່ຖືກຢືນຢັນເທົ່ານັ້ນ. ການທົບທວນຄືນທັງ ໝົດ ແມ່ນມາຈາກ Google Business ແລະທັງ ໝົດ ແມ່ນການກວດສອບທີ່ຖືກກວດສອບ ສຳ ລັບຜະລິດຕະພັນຖານຂໍ້ມູນທາງໄປສະນີຫຼ້າສຸດ.

[trustindex ບໍ່ມີການຈົດທະບຽນ = google]