បញ្ជីទូរសារអាជីវកម្មសិង្ហបុរី

ឥឡូវនេះ ទីផ្សារទូរសារ គឺជាបច្ចេកទេសដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់អ្នកតាមអ៊ីនធឺណិត។ ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ជីលេខទូរសារល្អ នោះអ្នកអាចនាំមកនូវការលក់ដ៏ល្អដើម្បីដឹកនាំអាជីវកម្មរបស់អ្នកពីទីផ្សារទូរសារ។ ប្រសិនបើអ្នកអាចបង្កើតយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយទូរសារច្រើន ដូច្នេះអ្នកនឹងទទួលបានជោគជ័យល្អ។ បុគ្គលកម្រិតកំពូលមួយរូបពិនិត្យមើលទូរសារជាប្រចាំ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកផ្ញើទូរសារមកពួកគេជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ហើយប្រសិនបើពួកគេចូលចិត្តការផ្តល់ជូនរបស់អ្នក ពួកគេត្រូវតែទាក់ទងអ្នក។ នេះ​គឺ​ជា​ទីផ្សារ​ទូរសារ​គឺ​ជា​វិធី​ល្អ​ដើម្បី​ផ្សព្វផ្សាយ​អាជីវកម្ម​របស់​អ្នក។

មូលដ្ឋានទិន្នន័យសំបុត្រចុងក្រោយបំផុត គឺជាប្រភពដ៏ពេញនិយម និងធំមួយសម្រាប់មូលដ្ឋានទិន្នន័យទូរសារ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានបញ្ជីទីផ្សារទូរសារត្រឹមត្រូវ និងត្រឹមត្រូវនោះ អ្នកអាចមើលបញ្ជីលេខទូរសារទាំងអស់របស់យើង។ យើងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបញ្ជីផ្សាយទូរសារល្អបំផុត។ យើង​មាន​បញ្ជី​លេខ​ទូរសារ​អាជីវកម្ម​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក កាណាដា និង​បញ្ជី​ផ្សាយ​ទូរសារ​ប្រទេស​ជា​ច្រើន​ទៀត។ អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​តែ​បញ្ជី​លេខ​ទូរសារ​ដែល​ទាក់ទង​មនុស្ស​កម្រិត​កំពូល​របស់​ក្រុមហ៊ុន។

 

បញ្ជីទូរសារអាជីវកម្មសិង្ហបុរី

បញ្ជីទូរសារធុរកិច្ចសិង្ហបុរីគឺជាសេវាកម្មដ៏សំខាន់បំផុតនៅក្នុងផ្នែកនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អបំផុតក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលអនឡាញរបស់អ្នក។ ដូច្នេះប្រសិនបើអ្នកចង់បានលេខទូរសារល្អ សូមមើលមូលដ្ឋានទិន្នន័យសំបុត្រចុងក្រោយរបស់យើង។ ផងដែរ ទីផ្សារទូរសារ គឺជាបច្ចេកទេសដ៏សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ទីផ្សារទូរសារអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការលក់ដ៏ល្អក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។ នាពេលបច្ចុប្បន្ន មូលដ្ឋានទិន្នន័យសំបុត្រចុងក្រោយបំផុតគឺជាគេហទំព័រដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងកន្លែងនេះ។ ដូច្នេះ អ្នក​អាច​ទិញ​បញ្ជី​ទូរសារ​អាជីវកម្ម​របស់​សិង្ហបុរី​របស់​យើង ហើយ​ទទួល​បាន​សេវាកម្ម​ដ៏​ល្អ​បំផុត។ 

ដូច្នេះ គេហទំព័រមូលដ្ឋានទិន្នន័យសំបុត្រចុងក្រោយមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ សំខាន់បំផុត អ្នកអាចទទួលបានការឆ្លើយតបភ្លាមៗនៅទីនេះលឿនជាងមុន។ យើងគិតថានេះគឺជាជំនួយដ៏ធំមួយសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ដូចគ្នានេះផងដែរប្រសិនបើអ្នកចង់បង្កើតបញ្ជីជាក់លាក់នៃលេខទូរសារគ្រាន់តែប្រាប់យើង។ យើងធានាថាយើងនឹងធ្វើវាឱ្យអ្នកយ៉ាងងាយស្រួល។ ដូច្នេះ អ្នក​អាច​ប្រើ​បញ្ជី​ទូរសារ​អាជីវកម្ម​សិង្ហបុរី​របស់​យើង​ដោយ​គ្មាន​ការ​រំខាន។ 

ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកបង្កើតយុទ្ធនាការទីផ្សារទូរសារល្អ ដូច្នេះអ្នកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យល្អ។ នៅកន្លែងនេះ ទីផ្សារទូរសារ គឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ នៅទីនេះ អ្នកជំនួញថ្នាក់ខ្ពស់ភាគច្រើនពិនិត្យទូរសារជាប្រចាំ។ ដូច្នេះ ប្រសិនបើអ្នកផ្ញើទូរសារជាមួយនឹងការផ្តល់ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក ហើយប្រសិនបើពួកគេចូលចិត្តការផ្តល់ជូនរបស់អ្នក។ ដូច្នេះ ពួកគេត្រូវតែទាក់ទងអ្នក ពីព្រោះយើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវទិន្នន័យទូរសារសកម្ម ស្រស់ និងស្អាត។ ផងដែរ បញ្ជីទូរសារធុរកិច្ចសិង្ហបុរីនេះគឺជាមធ្យោបាយដ៏ល្អមួយក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់អ្នក។

បញ្ជីទូរសាររបស់សិង្ហបុរី B2B

បញ្ជីលេខទូរសាររបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី

បញ្ជីទូរសារអាជីវកម្មសិង្ហបុរី

បញ្ជីលេខទូរសាររបស់ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺពិត ស្រស់ និងសកម្ម។ ដូច្នេះ មូលដ្ឋានទិន្នន័យសំបុត្រចុងក្រោយ គឺជាសេវាកម្មដ៏ពេញនិយមបំផុតមួយនៅលើដីនេះ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាជាប្រភពដ៏ធំមួយសម្រាប់មូលដ្ឋានទិន្នន័យទូរសារ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ក្រុមអ្នកជំនាញផ្នែកលក់របស់យើងប្រមូលព័ត៌មានពីប្រភពដែលគួរឱ្យទុកចិត្តជាច្រើន។ ទិន្នន័យទូរសាររបស់យើងទាំងអស់ត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ដោយអ្នកជំនាញរបស់យើង។ ដូច្នេះ អ្នកអាចជឿទុកចិត្តលើយើង ហើយទិញបញ្ជីទូរសារអាជីវកម្មសិង្ហបុរីរបស់យើង។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ប្រសិនបើអ្នកចង់ទទួលបានបញ្ជីទីផ្សារទូរសារពិតប្រាកដ នោះអ្នកអាចសាកល្បងមូលដ្ឋានទិន្នន័យសំបុត្រចុងក្រោយរបស់យើង។

ដូច្នេះ អ្នកអាចទទួលបាននៅទីនេះនូវបញ្ជីត្រឹមត្រូវ និងត្រឹមត្រូវនៃលេខទូរសាររបស់ប្រទេសសិង្ហបុរី។ សំខាន់បំផុត អ្នកអាចមើលឃើញកញ្ចប់ពេញលេញរបស់យើង និងស្វែងរកអ្វីដែលអ្នកចង់បាន។ ដូច្នេះ មូលដ្ឋានទិន្នន័យអ៊ីមែលចុងក្រោយផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវលេខទូរសារដ៏ល្អបំផុត។ ដូចគ្នានេះផងដែរ យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបញ្ជីលេខទូរសារជាច្រើនដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នក។ យើង​អាច​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ចូល​ប្រើ​បញ្ជី​លេខ​ទូរសារ​ទំនាក់ទំនង​របស់​មនុស្ស​ថ្នាក់​ខ្ពស់​បាន។ ដូច្នេះ អ្នកអាចទទួលបានទិន្នន័យទូរសាររបស់បុគ្គលកម្រិតប្រតិបត្តិអាជីវកម្មនៅទីនេះ។

ទិន្នន័យទូរសារសិង្ហបុរី

ទិន្នន័យទូរសាររបស់សិង្ហបុរីគឺជាវិធីដ៏ល្អមួយក្នុងការទាក់ទងជាមួយមនុស្សត្រឹមត្រូវ។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ វាគឺជាមធ្យោបាយលឿនបំផុតដើម្បីទៅដល់គោលដៅរបស់អ្នក។ បញ្ជីទូរសារអាជីវកម្មសិង្ហបុរីអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានត្រឹមត្រូវ។ រាល់ការផ្តល់ព័ត៌មានរបស់យើងគឺត្រឹមត្រូវ និងត្រឹមត្រូវជាង 95%។ ផងដែរ យើងអាចផ្តល់សេវាកម្មនេះក្នុងតម្លៃសមរម្យ។ យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានបន្ថែមអំពីអតិថិជនថាមវន្ត។ អ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺថាទីផ្សារទូរសារអាចបង្កើនការលក់នាំមុខ។ ដូច្នេះ យើងអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវលេខទូរសារដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

លើសពីនេះទៀត មូលដ្ឋានទិន្នន័យសំបុត្រចុងក្រោយបំផុតអាចផ្សាយពាណិជ្ជកម្មផលិតផលរបស់អ្នក។ ដូចគ្នានេះផងដែរ យើងអាចផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់អ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល។ នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ ទិន្នន័យទូរសាររបស់ប្រទេសសឹង្ហបុរី គឺជាបញ្ជីថ្មី និងផ្ទៀងផ្ទាត់សម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ការប្រើប្រាស់បញ្ជីទូរសារអាជីវកម្មសមហេតុផលរបស់យើងគឺងាយស្រួលណាស់។ ដូច្នេះ អ្នកអាចប្រើលេខទូរសារសិង្ហបុរីរបស់យើង និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើន។ យើងធានាថាវាមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់សម្រាប់ទីផ្សារទូរសាររបស់អ្នក។

បរិមាណនៃកំណត់ត្រា: 3,750

ប្រភេទឯកសារ៖ Excel, CSV

បច្ចុប្បន្នភាព

(ថ្លៃសេវាតែម្តង)

ការដឹកជញ្ជូន៖ ទាញយកភ្លាមៗ។

តម្លៃសរុប៖ ២១,២៩៥ ដុល្លារ

ធ្វើការបញ្ជាទិញសម្រាប់កញ្ចប់សាកល្បង

ចំនួនទឹកប្រាក់ក្នុងបញ្ជី: 750

តម្លៃសាកល្បង៖ ១៥០ ដុល្លារ

ទាញយកគំរូឥតគិតថ្លៃ

លេខទូរសារសិង្ហបុរី

លេខទូរសាររបស់សិង្ហបុរីអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវមធ្យោបាយងាយស្រួល និងលឿនបំផុតដើម្បីឈានដល់កម្រិតល្អបំផុតរបស់អ្នក។ ដូច្នេះ វាគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ល្អបំផុតដើម្បីឈានទៅដល់មនុស្សដែលមានសក្តានុពលរបស់អ្នក។ បញ្ជីទូរសារអាជីវកម្មសិង្ហបុរីអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានពិតប្រាកដបំផុត។ យើងកំពុងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវព័ត៌មានដែលមានភាពត្រឹមត្រូវជាង 95% ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ យើងអាចផ្តល់សេវាកម្មនេះតាមតម្លៃស្តង់ដារ ដើម្បីបំពេញចិត្តអតិថិជន។ សំខាន់បំផុត ទីផ្សារទូរសារអាចផ្លាស់ប្តូរអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ដូច្នេះ មូលដ្ឋានទិន្នន័យសំបុត្រចុងក្រោយបំផុតអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវលេខទូរសារដែលមានគុណភាពខ្ពស់។

ដូច្នេះហើយ ក្រុមការងារផ្នែកលក់ និងអ្នកជំនាញរបស់យើងអាចផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់អ្នក។ ដូចគ្នានេះផងដែរ អ្នកជំនាញទិន្នន័យរបស់យើងអាចផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់អ្នកក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លេខទូរសាររបស់សិង្ហបុរីអាចផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវបញ្ជីដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់នៃអាជីវកម្មរបស់អ្នក។ ការប្រើប្រាស់បញ្ជីទូរសាររបស់យើងគឺងាយស្រួលណាស់ ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានវាឥឡូវនេះ។ លើសពីនេះទៅទៀត អ្នកអាចប្រើទិន្នន័យទូរសាររបស់យើង និងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ល្អបំផុត។ ដូច្នេះហើយ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់វេទិកាអនឡាញរបស់អ្នក។ 

បញ្ជីទូរសារអាជីវកម្មសិង្ហបុរី សំណួរ និងចម្លើយ