Պայմաններ եւ պայմաններ


ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ԵՒ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Ընդհանուր դրույթներ եւ պայմաններ
Օգտագործելով latestdatabase.com տվյալների եւ ծառայություններից

Այս ընդհանուր պայմաններն ու պայմաններն այն պայմանագրի մի մասն են, որին կցվում են («Համաձայնագիր») և կիրառվում են ցանկացածի օգտագործման համար
շուկայավարման կամ էլ. փոստի տվյալների կամ ծառայությունների, որոնք տրամադրվել են Lastdatabase.com- ի կամ դրա հարակից բիզնեսների կողմից («Lastdatabase.com»), որոնց տվյալներն կամ ծառայությունները հղվում են
հավաքականորեն որպես «Տվյալներ»:

 

1. Սեփականություն:


ա) «Latestdatabase.com– ի գույք» տերմինը նշանակում է բոլոր ծրագրերը, ֆայլերը, համակարգերը, փաստաթղթերը, տեղեկատվությունը, բովանդակությունը, գրաֆիկան, էջի դասավորությունը, կայքի ձևավորումը, օգտագործողի միջերեսները, որոնք օգտագործվում են կամ տրամադրվում են Latestdatabase.com– ի կողմից, վերջին արտադրանքի արտադրած աշխատանքային արտադրանքը և ածանցյալ վերը նշված որևէ որևէ գործի, ներառյալ, առանց սահմանափակումների, կայքը կամ վեբ կայքերը, որոնք մատչելի են դարձել Latestdatabase.com- ի կողմից, ցանկացած HTML ծրագրավորում, որն իրականացվում է որպես Տվյալներ և ցանկացած այլ հատուկ ծրագրեր, ֆունկցիոնալություններ, միջերեսներ և այլ ձեզ տրամադրելու մաս: աշխատանքային արտադրանք, գաղափարներ, հասկացություններ կամ տեխնիկա, որոնց վրա կարող է զարգացնել, օգտագործել կամ հիմնվել Latestdatabase.com- ը `Տվյալները ձեզ տրամադրելիս:


բ) Latestdatabase.com- ի ամբողջ գույքը պետք է լինի և կմնա Latestdatabase.com- ի սեփականությունը:


գ) Ինչպես ձեր, այնպես էլ Latestdatabase.com- ի միջև, Latestdatabase.com- ը հանդիսանում է բոլոր արտոնագրերի, հեղինակային իրավունքի, ապրանքային նշանների, առևտրային գաղտնիքների և մտավոր սեփականության այլ իրավունքների միակ և բացառիկ սեփականատերը Latestdatabase.com- ի գույքի և տվյալների մեջ:

 

 

2. Սահմանափակ արտոնագիր:


Համաձայնագրի կատարումից եւ Latestdatabase.com- ի կողմից տրամադրված բոլոր գումարների վճարումից հետո ձեզ տրվում է անհատական, անթույլատրելի եւ ոչ արտասահմանյան լիցենզիա, Տվյալների օգտագործումը բացառապես ձեր ուղղակի շուկայավարման, շուկայական հետազոտության եւ հաճախորդի հետախուզման նպատակով, խիստ համաձայն պայմանների համաձայնագրի: Համաձայնագրի ժամկետը լրանալուց կամ դադարեցվելուց հետո Դուք պետք է դադարեցնեք Տվյալների օգտագործումը եւ, ինչպես եւ latestdatabase.com- ի կողմից, կամ (a) Տվյալները վերադարձնել Lastdatabase.com- ին, առանց դրանց որեւէ օրինակ կամ որեւէ այլ նշում կամ դրա մասին այլ տեղեկություն պահպանելու կամ (b) ) ապահովում են Ձեր կողմից կատարված վկայագիր, վերջին եւ համարժեք Data.com- ի համար, որ Տվյալները ոչնչացվել են այնպես, որպեսզի Տվյալները մշտապես անընթեռնելի եւ չվերաբերվեն:

 

 

3. Օգտագործման սահմանափակումները:


(ա) Եթե վերջինիս կողմից նախապես և գրավոր թույլտվություն չկա Latestdatabase.com- ի կողմից, դուք չեք տարածի, վաճառի, փոխանցի կամ այլ կերպ Տվյալները մատչելի դարձնի որևէ երրորդ անձի կամ կազմակերպության, և ձեր բոլոր ջանքերը կգործադրեք կանխելու չարաշահումը կամ չթույլատրված օգտագործումը: Տվյալների որևէ երրորդ անձի կամ կազմակերպության կողմից:


(բ) Դուք չեք անվանարկի կամ հղում կատարեք Latestdatabase.com- ին կամ Տվյալների ձեր օգտագործմանը ձեր գովազդներից կամ գովազդային կամ շուկայավարման նյութերից որևէ մեկում:


գ) Դուք չեք օգտագործելու Տվյալները սպառողական վարկի նպատակներով, սպառողների ապահովագրության ապահովագրության, զբաղվածության, վարձակալների զննումների նպատակներով `որևէ այլ նպատակով` ծածկված Ավստրալիական Սպառողների Իրավունք (ACL)կամ Պայմանավորվող կողմի կողմից բացառապես լիազորված որեւէ այլ նպատակով:

 

 

4. Ձեր պարտականությունները;

Էլ.փոստի օգտագործումը. Review and Audit by Latestdatabase.com:


(ա) Ձեր կողմից Տվյալների օգտագործումը կհամապատասխանի բոլոր կիրառելի դաշնային, նահանգային, տեղական և արտասահմանյան բոլոր օրենքներին, արձանիկներին, կանոններին և կանոնակարգերին («Օրենքներ»), ներառյալ հեռահաղորդակցության, էլեկտրոնային փոստի և ֆաքսիմիլային շուկայավարման, հաճախորդների միջնորդության և բոլոր կիրառելի ուղեցույցների վերաբերյալ օրենքները: ուղղակի շուկայավարման ասոցիացիան («DMA»): Եթե ​​Դուք DMA- ի անդամ չեք, ձեր բոլոր ջանքերը կգործադրեք `DMA- ի ուղեցույցներին համապատասխանելու համար:


բ) Ձեր կողմից ցանկացած էլփոստի տվյալների օգտագործումը կհամապատասխանի բոլոր գործող օրենքներին, ներառյալ CAN-SPAM օրենքը, COPPA- ն և Պետական ​​ռեգիստրի ցանկացած օրենք:


գ) Latestdatabase.com- ն իրեն իրավունք է վերապահում վերանայել Ձեր տվյալների օգտագործումը `սույն Պայմանագրին համապատասխանությունը ապահովելու համար, սակայն Latestdatabase.com- ի կողմից այդպիսի օգտագործման վերանայում ցանկացած ձախողում չի նշանակի այդպիսի օգտագործման ընդունում կամ հրաժարվում է սույն բաժնով ներկայացված Latestdatabase.com- ի որևէ իրավունքներից: կամ սահմանափակել Տվյալների հետ կապված ձեր ցանկացած պարտավորություն: Dանկացած պահի առնվազն 3 օրվա ծանուցմամբ, Latestdatabase.com- ը կարող է ստուգել ձեր գրառումները `պարզելու համար, արդյոք դուք համապատասխան եք սույն Համաձայնագրին, և Դուք կդարձնեք Latestdatabase.com- ին կամ նրա ներկայացուցիչներին բոլոր աուդիտն իրականացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր գրառումները: ,

 

 

5. Երաշխիքների տրամադրումը. Սահմանափակ երաշխիք:


ՏՎՅԱԼՆԵՐՆ ԱՌԱԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ ԼՐԱՎԱԾ «ԻՆՉՊԵՍ» հիմքն է: LATESTDATABASE.COM- Ն ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ՉԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ, ՈՉ ՈՉ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՄ Է ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԼՐԱՏՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ կամ ԼՐԱՏՎԱԾԱՇՆՉԸ, և, ԳՏՆՎԱԾ, ՈՐՊԵՍ ԳՏՆՎՈՒՄ Է ՄԻՈՎԱԾ ՍՏԵՂԾՈՒՄՈՒՄ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՉ ՄԻ ԱՆՎԱՆՔ, ԻՐԵՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ԻՆՔՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԱԾՔՆԵՐԻ, ԻՆՔՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԻՈՆԵՐ Հատուկ նպատակի համար: ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՔ 14 ՕՐԵՐԻ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵՈՂ ՏԵՂԻ ՈՒՆԵԱԾ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ, ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՐ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, ՈՐՈՆ ԱՆՎԱՐ ԴԵՊԻՏԵՔ, ՈՐՈՆ ԱՆՎ WԱՐ ԴԵՊԻՏԵՔ, ՈՐՈՆՆ ԱՅՍՕՐ ԴԵՊՔՈՒՄ ԵՆ ԱՆՎԱՐ ԴԵՊԻՏԵՔ, ՈՐՈՆՈՒՄ ԱՆՎԱՐ ԴԵՊԻՏԵՔ, ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՆ ՈՒՂԻՂ ԱՆՎԱՐ ԱՆԱՉԵԼՈՒ ՎԵՐԻՆ ԱՇԽԱՐՀԸ ԼՐԱՈՒՅ CHԻ ՎԱՐԿԸ ձեզ:

 

 

6: Պատասխանատվության սահմանափակում.


Բացառությամբ, ինչպես նախատեսված է 5-րդ բաժնի 5-րդ կետի վերջին նախադասությամբ, Latestdatabase.com- ը պատասխանատվություն չի կրում ցանկացած պահանջի, պահանջի, կորստի, պատասխանատվության, վնասի, վնասվածքների, վնասի, ծախսերի կամ ծախսերի համար (ներառյալ փաստաբանների համար վճարների և իրավական ծախսերի ողջամիտությունը), անկախ նրանից, ընդհանուր, ուղղակի: , հատուկ, պատահական, հետևանքային կամ այլ վնասներ, որոնք ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն կամ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն պատճառվել են Տվյալների ցանկացած օգտագործմամբ կամ Latestdatabase.com- ի կողմից որևէ ենթադրյալ կամ փաստացի ձախողմամբ `Համաձայնագրի պայմաններին չհամապատասխանելու, անկախ այդպիսի վնասներից կանխատեսելի էին, թե արդյո՞ք Lastdatabase.com- ին է տեղեկացվել նման վնասների հնարավորության մասին: 12-րդ բաժնի վերջին նախադասության համաձայն «Lastdatabase.com» - ի առավելագույն պարտավորությունը չի գերազանցի համաձայնագրի համաձայն վճարած գումարների համար վճարած գումարները, որոնք նախորդել են այն իրադարձությանը նախորդող XNUMX ամսվա ընթացքում, ինչը հանգեցրել է Latestdatabase.com- ի պատասխանատվությանը:

 

 

7. Ձեր փոխհատուցումը latestdatabase.com.


Դուք պետք է փոխհատուցեք, պաշտպանեք և պահեք անվնաս Latestdatabase.com- ը, դրա բաժնետերերը, տնօրենները, սպաները, աշխատակիցները, անկախ կապալառուները և գործակալները ցանկացած պահանջի, պահանջի, կորստի, պատասխանատվության, վնասի, վնասի կամ ծախսերի համար (ներառյալ փաստաբանի վճարները և իրավական ծախսերը): որը ուղղակի կամ անուղղակիորեն ծագում է ձեր գործողությունից կամ բացթողումից ՝ կապված Տվյալների կամ Համաձայնագրի ցանկացած խախտման կամ օրենքների ցանկացած խախտման հետ:

 

 

8. Ծառայության ընդհատում:


Դուք գիտակցում եք, որ ռեսուրսների տեխնիկական բնույթը հաշվի առնելով, Latestdatabase.com- ը պահանջում է տվյալներ տրամադրել ձեզ, Տվյալների տրամադրման ժամանակ կարող է տեղի ունենալ ժամանակավոր ընդհատումներ, եւ որ նման ընդհատումներն արդյունք չեն տա Latestdatabase.com- ին, որը որեւէ պատասխանատվություն է կրում ձեզ կամ ուրիշներին եւ չպետք է կասեցնեն կամ վերացնեն վճարային պարտավորությունները Latestdatabase.com- ում կամ տրամադրեք ձեզ վերադարձնելու իրավունք Olddatabase.com- ին նախկինում վճարված գումարների համար:

 

 

9. Ձեր կողմից հանձնարարություն չկա:


Դուք իրավունք չունեք որեւէ Պայմանավորվող պայմանագրով ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները փոխանցել որեւէ այլ անձի կամ անձի `առանց Finaldatabase.com- ի նախնական գրավոր համաձայնության, թե արդյոք օրենքի գործողությամբ կամ այլ կերպ, եւ դա կատարելու ցանկացած փորձ անվավեր է:

 

 

10. Դադարեցման լրացուցիչ լուծում:


Բացի Sondatabase.com- ի բոլոր մատչելի այլ իրավական իրավունքներից եւ միջոցներից, ձեր կողմից ակնհայտ, սպառնալիքով կամ փաստացի խախտում կամ խախտման համար, Latestdatabase.com իրավասությունն է դադարեցնում Համաձայնագիրը եւ պահանջում է անհապաղ վերադարձի կամ տվյալների ոչնչացումը ցանկացած ժամանակ, եթե Latestdatabase.com- ը կարծում է, որ դուք համաձայն չեք լիարժեք համաձայնագրով:

 

 

11. Կառավարման օրենք; Իրավասություն:


Համաձայնագիրը կարգավորվում եւ մեկնաբանվում է Ավստրալիայի Ավստրալիայի Ավստրալիայի օրենսդրության համաձայն, առանց հաշվի առնելու այդ պետության կամ որեւէ այլ պետության իրավունքի կոնֆլիկտի սկզբունքները: Համաձայնագրով կամ ծագում ունեցող ցանկացած դատական ​​կամ այլ վեճ, միայն Պայմանավորվող կողմում գտնվող Բրիսբեյնում, Queensland- ում գտնվող պետական ​​կամ դաշնային դատարաններում, եւ դուք համաձայնվում եք ներկայացնել այդ դատարանների բացառիկ իրավասությանը եւ ցանկացած առարկության մերժում ցանկացած նման վարույթի վայր այդ դատարաններում:

 

 

12. Չվճարված ապրանքների համար վճարում:


(ա) Վճար. Դուք համաձայն եք վճարել Latestdatabase.com- ի վճար `համաձայն վճարների, գանձումների և բիլինգի պայմանների, որոնք գործում են այն ժամանակ, երբ վճարը կամ վճարը մարվում է և վճարվում է: Գանձվող վճարները չեն վերադարձվում: Բաժանորդային ապրանքների դեպքում բաժանորդագրության ժամկետն ուժի մեջ է համաձայնեցված ժամանակահատվածի համար, որից հետո բաժանորդագրության ժամկետը ավտոմատ կերպով կվերականգնվի նշված նորացման ժամանակահատվածի համար (եթե այդպիսիք կան) այն ժամանակվա բաժանորդային գնով:


(բ) Պարբերական Վճարահաշվարկ. Ձեր կողմից այս պայմանների ընդունումը նշանակում է ձեր թույլտվությունը Latestdatabase.com կայքին `ձեր կողմից տրամադրված կրեդիտ / դեբետ քարտը ավտոմատ կերպով գանձելու համար, իսկ բաժանորդագրության ապրանքների դեպքում` շարունակել վճարել վարկային / դեբետային քարտը համաձայնեցված- բաժանորդագրության ընթացքում ընդմիջումներով: Դուք համաձայն եք տրամադրել Latestdatabase.com- ին ամբողջական և ճշգրիտ հաշվարկային և կոնտակտային տվյալներ և թարմացնել այդ տեղեկությունները երեսուն (30) օրվա ընթացքում `բիլինգի տեղեկատվության ցանկացած փոփոխությունից: Կրկնվող վճարման գործընթացի ձախողումը չի ազատում ձեր վճարման պարտավորությունները:


գ) տոկոսագումարներ. կգանձվեն տոկոսագումարներ այն գումարների համար, որոնք դուք չեք կարող վճարել ամսական 1.5% տոկոսադրույքով, կամ այնպիսի ցածր տոկոսադրույք, որը կարող է հավասար լինել գործող օրենքով թույլատրված առավելագույն տոկոսադրույքին չվճարվածի դիմաց: գումարը

 

 

13. Ամբողջ համաձայնագիր; Փոփոխություն կամ հրաժարում:


Համաձայնագիրը պարունակում է ձեր եւ Lastdatabase.com- ի ամբողջ հասկացությունը եւ փոխարինում է Պայմանագրի առարկայի հետ կապված բանավոր կամ գրավոր նախնական հասկացություններն ու պայմանագրերը: Համաձայնագիրը կարող է փոփոխվել միայն ձեր եւ Sondatabase.com- ի կողմից ստորագրված փաստաթուղթով: Համաձայնագրի խախտումից զերծ մնալը համարվում է ապագա խախտումից զերծ մնալու, թե նման կամ այլ բնույթի, եւ հրաժարումը չի կարող արդյունավետ լինել, եթե ստորագրությամբ հրաժարվում է կողմերից:

 

 

14. Կատարումը; Քաունթերփարթս.


Համաձայնագիրը կարող է կատարվել իր բնօրինակով, ֆաքսիմիլային կամ էլեկտրոնային եղանակով փոխանցված դյուրակիր փաստաթղթի ձեւաչափով եւ այն կարող է կատարվել ցանկացած այլ գործընկերների մեջ, որոնցից յուրաքանչյուրը համարվում է նույն փաստաթղթի բնօրինակ: