Ποιος είναι ο στόχος; Ορισμός σε σημεία 5


Ο στόχος είναι μια ιδέα τόσο παλιά όσο και το ίδιο το μάρκετινγκ. αγοράστε τις προβολές του youtube Σε τελευταία ανάλυση, τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες μιας μάρκας δεν μπορούν να χωρέσουν σε όλους, αλλά κατ 'ανάγκη απευθύνονται σε μια ομάδα συγκεκριμένων ατόμων με συγκεκριμένες ανάγκες. Η απόλυτη σαφήνεια σχετικά με το στόχο μας βοηθά να εστιάσουμε όλες τις πρωτοβουλίες μάρκετινγκ και να επιτύχουμε υψηλότερη απόδοση σε [...]

Ποιος είναι ο στόχος; Ορισμός σε σημεία 5