Τι είναι το Blogger Είναι ένα χόμπι ή ένα επάγγελμα


Οι νέες τεχνολογίες και το Διαδίκτυο έχουν εισάγει νέους επαγγελματίες στην επαγγελματική μας ή επαγγελματική ορολογία και ένας από αυτούς τους όρους είναι το Blogger ή όπως θα λέγαμε στο ισπανικό Blogger, το οποίο θα προσπαθήσω να αναλύσω για να δω τι είναι πίσω από την καθημερινή ζωή αυτού του νέου επαγγελματίας. Αν εσύ […]

Τι είναι το Blogger Είναι ένα χόμπι ή ένα ...