Τι πρέπει να ενημερώσω στον ιστότοπό μου


Οι πρόσφατες αλλαγές της Google έχουν αρχίσει να παρατηρούνται στους ιστούς που χειρίζονται ευαίσθητες πληροφορίες, ειδικά σε εκείνες στις οποίες πραγματοποιούνται οι οικονομικές συναλλαγές: ειδικότερα η τραπεζική και το ηλεκτρονικό εμπόριο. αγοράστε τις προβολές του YouTube Εάν αυτές οι σελίδες δεν διαθέτουν ενημερωμένο πιστοποιητικό HTTPS, θα αναγνωρίζονται ως μη ασφαλείς και αυτό θα έχει αναμφίβολα ένα [...]

Τι πρέπει να ενημερώσω στον ιστότοπό μου για ...