Βάση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καταναλωτών του Ηνωμένου


Στην εποχή των BIG DATA, το ψηφιακό μάρκετινγκ είναι δομημένο με εξατομίκευση. Δηλαδή σε κάθε άτομο να δείξει ένα περιεχόμενο, προσφορά, διαφορετικές πληροφορίες σύμφωνα με την παραμετροποίηση του. Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων Καταναλωτών της Ουκρανίας, η υψηλότερη ποιότητα του καταλόγου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των καταναλωτών που είναι διαθέσιμη στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αρκετά μαζικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσφορές χωρίς κατάτμηση [...]

4 τακτική για να κάνει το ψηφιακό μάρκετινγκ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ