Ισπανική βάση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου


Το ηλεκτρονικό εμπόριο στη χώρα αναπτύσσεται με σταδιακό τρόπο, οι διαδικτυακές συναλλαγές αντιπροσωπεύουν το 2.6% του ΑΕΠ στην Κολομβία, γεγονός που έχει κάνει τα μάτια όλου του κόσμου στο ηλεκτρονικό εμπόριο, όπου το μέλλον της λιανικής βάσης δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Ισπανίας Το email μας έχει μοναδικό, υπεύθυνοι για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων για μάρκετινγκ […]

Έτσι πηγαίνει το ηλεκτρονικό εμπόριο στην Κολομβία