Ευφυέστερη διαφήμιση στο Snapchat


Η Snapchat ξεκίνησε το έτος με έναν πολύ σαφή σκοπό: να επιτύχει καλύτερη απόδοση των διαφημιστικών εκστρατειών στην πλατφόρμα. αγοράστε τις απόψεις του YouTube Για να το πετύχετε αυτό, έχει χρησιμοποιήσει έναν μηχανισμό πληροφοριών (AI) βασισμένο στη μηχανική μάθηση. Η μηχανική μάθηση είναι ένα σύστημα που επιτρέπει στις μηχανές να "μαθαίνουν" με βάση [...]

Ευφυέστερη διαφήμιση στο Snapchat