Μικρο-στιγμές στα κοινωνικά δίκτυα


Η Google εισήγαγε μια νέα έκφραση στον κόσμο του ψηφιακού μάρκετινγκ: "buy views of youtube". Αλλά η ίδια η ιδέα υπήρξε από τότε που το Διαδίκτυο είναι διαθέσιμο σε όλους ανά πάσα στιγμή. Τι είναι μια μικρο-στιγμή; Αποφεύγοντας τεχνικές λεπτομέρειες, μπορούμε να συνοψίσουμε ότι μια μικρο-στιγμή, ή micromomento, είναι αυτή η μικρή στιγμή στο [...]

Μικρο-στιγμές στα κοινωνικά δίκτυα, πώς να τα εντοπίζετε;