Πώς να δημιουργήσετε εμπλοκή στο YouTube


Τα περιεχόμενα του ιού στο YouTube, φαίνονται, καταναλώνονται και μοιράζονται με τρόπο που τα εμπορικά σήματα αποτελούν πόλο έλξης. Επειδή όταν το περιεχόμενο μιας μάρκας μοιράζεται σε αυτό το επίπεδο, μιλάει για το περιεχόμενο, αγοράζει τις προβολές του YouTube αλλά και για το εμπορικό σήμα. Αυτό βοηθά στην κατασκευή ή την εδραίωση της εικόνας [...]

Πώς να δημιουργήσετε εμπλοκή στο YouTube