Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: παραδείγματα ζητημάτων που αυξάνουν το ποσοστό ανοίγματος


Γνωρίζατε ότι ... 47% των παραληπτών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποφασίζουν εάν θα ανοίξουν ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή δεν θα βασίζονται αποκλειστικά στο θέμα και το 69% θα αποφασίσει να αναφέρει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ανεπιθύμητο με βάση τα ίδια κριτήρια; κρίσιμο ζήτημα, αγοράστε τις προβολές του YouTube που αξίζουν τον πλεονασμό. Εσύ […]

Μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: παραδείγματα ζητημάτων που αυξάνουν το ποσοστό ανοίγματος