να εξαλείψουν τα σφάλματα 404


Αυτό το άρθρο έγραψα κατόπιν αιτήματος ενός αναγνώστη του ιστολογίου μου για το ηλεκτρονικό επιχειρησιακό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Βελγίου, ο οποίος είναι ένας blogger και μου ζήτησε να κάνω έναν οδηγό για τον εντοπισμό και την εξάλειψη των σφαλμάτων 404 σε μια ιστοσελίδα ή ένα Blog. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο [...]

Τι είναι και πώς να λύσει τα πιο κοινά ...