κοινοτικά εργαλεία


Η ενημέρωση σχετικά με τα πιο πρόσφατα και πιο καινοτόμα εργαλεία για το Community Manager είναι μια από τις απαραίτητες πτυχές αυτής της βάσης δεδομένων του επαγγελματικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Προσωπικά προσπαθώ να αφιερώσω τουλάχιστον μία ώρα για να μελετήσω και να μάθω καθημερινά, ακολουθώντας τους καλύτερους επαγγελματίες του τομέα. Με την πρόοδο [...]

Εργαλεία 4 για κοινοτικούς διαχειριστές - Εργασίες και λειτουργίες