Κίνα Ηλεκτρονική βάση δεδομένων


Ψάχνω για έναν CM και στη διαδικασία επιλογής βρήκα πολλούς υποψηφίους που θα είναι καταρτισμένοι στο Digital, αλλά δεν είναι CM. Μοιράζομαι κάποιες σκέψεις για το τι ζητείται σε αυτό το ρόλο σήμερα και είναι αυτό που οι εταιρείες επιδιώκουν. Η βάση δεδομένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Κίνας έχει υψηλή ποιότητα οδηγεί στις πωλήσεις [...]

Κοινοτικός Διευθυντής χωρίς .. δεν είναι CM