Διευθυντής και Αντιπρόεδρος του Marketing Marketing EMAIL LIST