Προϊστάμενος και αντιπρόεδρος της λίστας EMAIL ποιότητας