Συζήτηση μεταξύ του phishing


Η επιλογή του καταλόγου συμμετοχής είναι ευκολότερη από ό, τι πιστεύετε. Όταν εργάζεστε με το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο, εξετάστε πόσο μεγάλο είναι το παράθυρο προεπισκόπησης στο εσωτερικό του ηλεκτρονικού υπολογιστή που διαβάζει ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Έτσι, θα έλεγα ότι ξέρει λίγο για την κατασκευή καταλόγων, σε overdrive. Σε αυτό το γράψιμο εξηγώ τις στρατηγικές οικοδόμησης λίστας χρησιμοποιώντας την αύξηση του email marketing [...]

Συχνές ερωτήσεις μεταξύ ηλεκτρονικού "ψαρέματος" και πραγματικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου