Βέλγιο Βάση Δεδομένων Καταναλωτών


Marketeros, 2017 έχει τελειώσει και παρουσιάζουμε τις καλύτερες παγκόσμιες καμπάνιες κοινωνικών μέσων 10 του 2017 που καταρτίζονται από την ιστοσελίδα SOCIALSAMOSA.Belgium Consumer Email Database φτάνει στοχευμένο κοινό και ενισχύει τις πωλήσεις τους μέσω τακτικής εκστρατείας μάρκετινγκ. 1. Halo Top - Φάτε το παγωτό Η σκηνή ενός παλιού κρατουμένου είναι [...]

10 καλύτερες παγκόσμιες καμπάνιες στο Social Media 2017