20 Οι πιο χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού στο 2018


Μία από τις αλλαγές που μου αρέσει περισσότερο είναι η επιστροφή της γλώσσας προγραμματισμού SQL στο Top 20 της λίστας όταν πριν από ένα χρόνο δεν ήταν καν στο κορυφαίο 50 των πλέον χρησιμοποιούμενων γλωσσών. Ο Δείκτης TIOBE εκπονείται βάσει κριτηρίων ή [...]

20 Οι πιο χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού στο 2018