Imigomo nesimo


IMIGOMO NEMIBANDELA

Imibandela Nezimfuneko Ezivamile ze
Ukusetshenziswa kweDathadatabase.com Idatha nezinsizakalo

Lawa magama nemibandela ejwayelekile ayingxenye yesivumelwano aboshelwe kuyo (“Isivumelwano”) futhi sisebenza ekusetshenzisweni kwakho kwanoma isiphi
ukumaketha noma idatha ye-imeyili noma izinsizakalo ezinikezwe yi-Feddatabase.com noma amabhizinisi ahlangene (“Latestdatabase.com”), okuyidatha noma amasevisi adluliselwa
kuhlanganiswe njenge- "Idatha."

I-1. Ubunikazi.


(a) Igama elithi "Latestdatabase.com Property" lisho zonke izinhlelo, amafayela, amasistimu, imibhalo, imininingwane, okuqukethwe, imidwebo, ukubekwa kwamakhasi, ukwakhiwa kwamasayithi, izinkundla zokuxhumana zabantu ezisetshenziswe noma ezinikezwe yi-Latestdatabase.com, umkhiqizo womsebenzi okhiqizwe yi-Feddatabase.com , futhi isusa imisebenzi yanoma yikuphi okwandulelayo, kufaka phakathi, ngaphandle komkhawulo, iwebhusayithi noma amawebhusayithi enziwe atholakala kuwe yi-Latestdatabase.com, noma yiluphi uhlelo lwe-HTML olwenziwe njengengxenye yokukunikeza ngeDatha nanoma yiziphi ezinye izinhlelo ezikhethekile, ukusebenza, ukuhlangana nezinye umkhiqizo wokusebenza, imibono, imiqondo noma amasu i-Latestdatabase.com engaqhakambisa, isebenzise noma incike kuwo ekunikezeni imininingwane.


(b) Yonke impahla ye-Feddatabase.com izokuba futhi izogcina ingempahla ye-Feddatabase.com.


(c) Njengaphakathi kwakho ne-Forddatabase.com, i-Feddatabase.com izoba ngumnikazi wayo yedwa futhi okhethekile wawo wonke amalungelo obunikazi, amalungelo okushicilela, uphawu lwentengiso, izimfihlo zokuhweba kanye namanye amalungelo empahla yobunikazi ku-Firstdatabase.com Property kanye neDatha.

I-2. Ilayisense Elinganiselwe.


Lapho wenza iSivumelwano kanye nokukhokhwa kwawo wonke amanani afanele nge-Feddatabase.com, unikezwa ilayisense lomuntu siqu, elingenakuqhathaniswa nelingaziwa ukuthi usebenzise i-Idatha kuphela ukumaketha kwakho okuqondile, ucwaningo lwemakethe nezinhloso zokubheka kwamakhasimende, ngokuhambisana nemigomo weSivumelwano. Ngemuva kokuphelelwa yisivumelwano noma sokupheliswa kwesivumelwano, uzoyeka ukusetshenziswa kwaleyo datha futhi, njengoba uceliwe yi-Feddatabase.com, noma (a) ubuyisa iDatha ku-Desourcedatabase.com ngaphandle kokugcina noma yimaphi amakhophi ayo noma amanye amanothi noma olunye ulwazi olukhona noma (b ) hlinzeka ngesitifiketi, esenziwe nguwe, ngesimo nangezinto ezigculisayo ku-Fordatabase.com, ukuthi Idatha ibhujiswe ngendlela yokuthi inikeze idatha ingafundeki futhi ingatholakali ngokuphelele.

I-3. Ukulinganiselwa Ekusetshenzisweni.


(a) Ngaphandle kokuthi kugunyazwe ngokuqondile kusengaphambili nangokubhaliwe yi-Feddatabase.com, ngeke wabelane, uthengise, udlulise noma kungenjalo wenze Idatha itholakale kunoma yimuphi umuntu wesithathu noma inhlangano futhi uzosebenzisa imizamo yakho emihle ukuvikela ukusetshenziswa kabi noma ukusetshenziswa okungagunyaziwe. Yedatha nganoma yimuphi umuntu wesithathu noma ibhizinisi.


(b) Ngeke usho igama noma ubheke ku-Feddatabase.com noma ukusetshenziswa kwakho kweDatha kunoma yisiphi isikhangiso sakho noma izinto zokuphromotha noma zokuthengisa.


(c) Ngeke usebenzise i-Idatha ngezinhloso zesikweletu sabathengi, umshuwalense wabathengi, izinhloso zokuqashwa, izinjongo zokuhlaziya abaqashi, nganoma iyiphi enye injongo embozwe Umthetho Wabathengi wase-Australia (i-ACL)noma nganoma iyiphi enye injongo engagunyaziwe ngokucacile yiSivumelwano.

I-4. Izibopho Zakho;

Ukusetshenziswa Kwemininingwane Ye-imeyili; Ukubuyekezwa kanye nokuCwaningwa Kwamabhuku yi-Feddatabase.com.


(a) Ukusetshenziswa kwakho kwedatha kuzohambisana nayo yonke imithetho esebenzayo yamazwe, yezwe, yasekhaya neyangaphandle, izifanekiso, imithetho kanye nemigomo ("Imithetho"), kufaka phakathi iMithetho ephathelene nokukhangisa nge-imeyili, i-imeyili kanye nokukhombisa ngobuso, ukubuza kwamakhasimende nazo zonke izinkombandlela ezisebenzayo I-Direct Marketing Association (“DMA”). Uma ungeyena ilungu le-DMA, uzosebenzisa imizamo yakho emihle ukuthobela imihlahlandlela ye-DMA.


(b) Ukusebenzisa kwakho noma iyiphi i-imeyili Idatha kuzohambisana nayo yonke iMithetho ekhona, kufaka phakathi umthetho we-CAN-SPAM Act, COPPA, kanye nanoma yimiphi imithetho yeRegistry Yezwe.


(c) I-Feddatabase.com inelungelo lokubuyekeza ukusetshenziswa kweDatha yakho ukuze iqinisekise ukuhambisana nalesi Sivumelwano, kepha noma ikuphi ukwehluleka kwe-Feddatabase.com ukubukeza lokho kusetshenziselwa ngeke kwakwemukele ukwamukelwa kwalolo hlobo noma ukuqeda noma yimaphi amalungelo e-Latestdatabase.com lapha noma ukhawule noma yiziphi izibopho zakho maqondana neDatha. Nganoma yisiphi isikhathi okungenani isaziso sezinsuku ze-3, iForddatabase.com ingahlola amarekhodi akho ukuthola ukuthi uyahambisana nalesi Sivumelwano futhi uzowenza utholakale ku-Forddatabase.com noma abamele wona wonke amarekhodi adingekayo ukuze kwenziwe ucwaningo olunjalo. .

I-5. Ukuzikhulula kwamaWaranti; Iwaranti ekhawulelwe.


IDATHA IYAJIKELWA KWISAKHIWO SESIKHATHI “NJENGAMANJE”. I-LATESTDATABASE.COM AKUFUNI UKUQAPHELA NOMA UKUDLULA ISITOLO, UKWAKHIWA KANYE NOKUZIPHATHA KWESITATIMENDE KANYE, UKUQAPHELA NJENGOKHONA KUKHUNJULWA ESIPHAKAMISWENI ESILANDELAYO, LATESTDATABASE.COM ISIVIVINYO NGAPHEZU KANYE NOKUFUNA OKUNYE OKUFANELE KUFANELE KUFANELE KUFANELE KUFUNWA NAPHI ISIVIVINYO, YENHLOSO EBALULEKILE. UNESIKHATHI SOKUXHUMX USUKU LOKUTHOLA KWAKHO IDATSI UKUTHOLA YONA FUTHI UZE UQAPHELE I-LATESTDATABASE.COM YABANYE IZIPHAKATHI NOMA IMITHI ETHATHA INDLELA NOKUTHATHA ISIKHALAZO SE-14-LESIKHATHI ISIQINISEKISO ESIQINISEKILE KUWE.

I-6 Ukunciphisa kweMfanelo.


Ngaphandle kokuthi kuhlinzekwe emshweni wokugcina weSigaba 5, i-Feddatabase.com ngeke kube nesikweletu kunoma yisiphi isimangalo, ukufunwa, ukulahleka, isikweletu, ukulimala, ukulimala, izindleko noma izindleko (kufaka phakathi izindleko zabameli nezindleko zomthetho), kungajwayelekile, kuqondiswe , okhethekile, okwenzekile, okuphumela obala noma okunye ukulimala okubangelwe ngokuphelele noma ngokwengxenye noma ngokuqondile noma ngokungaqondile nganoma yikuphi ukusetshenziswa kweDatha noma yikuphi ukusolwa noma ukwehluleka kwangempela yi-Feddatabase.com ukulandela imigomo yesivumelwano, noma ngabe kukhona noma yikuphi ukulimala okunjalo zabonwa kusengaphambili noma ngabe i-Feddatabase.com yaziswa ngokwenzekile ngomonakalo onjalo. Isikweletu esiphezulu se-Feddatabase.com ngaphansi komusho wokugcina weSigaba 5 ngeke size sengeli inani olikhokhele i- Latestdatabase.com ngaphansi kwesivumelwano ngaphakathi kwezinyanga ze-12 ngaphambi komcimbi okholele kwisikweletu seNewdatabase.com.

I-7. Ukufakazelwa Kwakho kwe-Feddatabase.com.


Kufanele ufake icala, uvikele futhi ubambe i-Latestdatabase.com engenabungozi, abaqondisi bayo, abaqondisi, izikhulu, abasebenzi, osonkontileka abazimele kanye nama-ejenti maqondana nanoma yisiphi isimangalo, ukufunwa, ukulahleka, isikweletu, ukulimala, izindleko zokulimala noma izindleko (kufaka phakathi imali yabameli nezindleko zomthetho) okuvela, ngokuqondile noma ngokungaqondile, kusuka esenzweni sakho noma ukungenzi maqondana neDatha noma yikuphi ukwephulwa kweSivumelwano noma ukwephulwa kweMithetho.

I-8. Ukuphazanyiswa Kwesevisi.


Uyavuma ukuthi, uma unikezwe ngobuchwepheshe bezinsizakusebenza I-Latestdatabase.com idinga ukukunikeza i-Idatha, ukuphazamiseka okwesikhashana kungenzeka ngokuhlinzekwa kwedatha nokuthi noma yikuphi ukuphazamiseka okunjalo ngeke kuholele kokuthi i-Ferrdatabase.com ibe nesikweletu kuwe noma kwabanye futhi ngeke imise noma isuse izibopho zakho zokukhokha ku-Forddatabase.com noma ikunikeze nganoma yimaphi amalungelo okubuyiselwa kwemali yamanani akhokhelwe ngaphambilini ku-Feddatabase.com.

I-9. Akukho Sabelo Nguwe.


Awungeke unikeze amalungelo akho noma izibopho zakho ngaphansi kwesivumelwano kunoma ngubani omunye umuntu noma ibhizinisi ngaphandle kwemvume ebhaliwe yakamuva ye-Feddatabase.com, noma ngabe kungokusebenza komthetho noma ngenye indlela, futhi noma imuphi umzamo wokukwenza uzothuthukiswa.

I-10. Ikhambi Elingeziwe Lokunqanyulwa.


Ngaphezu kwawo wonke amanye amalungelo asemthethweni nezisombululo ezitholakala ku-Forddatabase.com nganoma yikuphi okusobala, okusongelwayo noma ukwephula okuyiqiniso noma ukwephula Isivumelwano okwenziwe nguwe, i-Newdatabase.com inelungelo lokuqeda lesi Sivumelwano futhi ifune ukubuyiselwa noma ukubhujiswa kwaleyo Datha ngaso leso sikhathi. nganoma yisiphi isikhathi uma i-Feddatabase.com ikholelwa ukuthi awuhambisani ngokugcwele neSivumelwano.

I-11. Umthetho Oholayo; Ukubusa.


Isivumelwano sizophathwa futhi sakhiwe ngaphansi kwemithetho yoMbuso waseQueensland Australia, ngaphandle kokubheka imigomo yokushayisana komthetho walelozwe noma yimuphi omunye umbuso. Noma yikuphi ukukhishwa kwecala noma enye impikiswano ephathelene nokuqhamuka ngaphansi kwalesi Sivumelwano kufanele kulethwe kuphela ezweni noma izinkantolo zombuso eziseBrisbane, eQueensland futhi uyavuma ukuhambisa amandla alula alezo zinkantolo futhi udlulisele noma yikuphi ukuphikisa endaweni yanoma iyiphi inqubo enjalo. kulezo zinkantolo.

I-12. Ukukhokhelwa Kwemikhiqizo Engayikhokhelwa.


(a) Ukukhokha: Uyavuma ukukhokha i-dardatabase.com imali ngokuya ngemali ekhokhwayo, imali ekhokhwayo kanye nemigomo yokukhokhisa esebenza ngaleso sikhathi imali ekhokhwayo noma ekhokhwayo ekhokhwa ngayo. Imali ekhokhwayo ayibuyiselwa. Ngokwesimo semikhiqizo ekhishelwayo, igama lokubhaliselwe lizosebenza esikhathini esivumelwene ngaso, emva kwalokho igama lokubhaliselwe lizovuselela ngokuzenzakalelayo isikhathi esibekiwe sokuvuselela (uma sikhona) ngentengo ebhalwayo yamanje.


(b) Ukukhokhisa Okuphindaphindwayo: Ukwamukela kwakho le migomo kwakha ukugunyazwa kwakho ku-Forddatabase.com ukushaja ngokuzenzakalelayo ikhadi lesikweletu / lebhange elinikezwe nguwe, futhi esimweni semikhiqizo ekhishelwayo, ukuqhubeka nokukhokhisa ikhadi lesikweletu / lebhange kwimali okuvunyelwene ngayo- ngezikhathi ezithile ngesikhathi sokubhaliselwe. Uyavuma ukuhlinzeka nge-Feddatabase.com ngokukhokha okuphelele nokunembile nolwazi lokuxhumana nokuvuselela lolo lwazi ngezinsuku ezingamashumi amathathu (30) zolo lunye ushintsho olwazini lokukhokhisa. Ukwehluleka kwenqubo yokukhokha ephindaphindekayo akukuqedi izibopho zakho zokukhokha.


(c) Izindleko Zenzalo: Kuzoba nezindleko zenzalo kunoma iyiphi imali ohluleka ukuyikhokha lapho kufaneleka ngesilinganiso se-1.5% ngenyanga, noma lelo nani eliphansi njengoba lilingana nezinga eliphakeme elivunyelwe ngumthetho osebenzayo, okungakhokhwanga inani.

I-13. Isivumelwano sonke; Ukuchibiyela noma i-Waiver.


Isivumelwano siqukethe konke ukuqonda phakathi kwakho ne-Newddatabase.com futhi sigqamisa noma yikuphi ukuqonda noma izivumelwano zangaphambilini, ezenziwa ngomlomo noma ezibhaliwe, eziphathelene nendaba yesivumelwano seSivumelwano. Isivumelwano singachitshiyelwa kuphela yidokhumenti esayinwe nguwe ne-Feddatabase.com. Akukho ukuwephuka kwanoma yikuphi ukwephula kweSivumelwano okuyothathwa njengokuyeka ukwephulwa kwesikhathi esizayo, kungaba ngesimo esifana noma esifanayo, futhi akukho kokweqiwa kufanele kube okusebenzayo ngaphandle kwalapho kubhalwe phansi kusayinwe iqembu elilayo.

I-14. Ukubulawa; Izihlukanisi.


Isivumelwano kungenzeka senziwe ngendlela yaso yangempela, ngesimo sekhompiyutha noma ngefomethi yedokhumenti ephathekayo futhi singenziwa kunoma yiliphi inani labaphikisi, lelo nelinye elizothathwa njengelangempela lombhalo ofanayo.