Danh sách email của người quản lý rủi ro


Danh sách email của người quản lý rủi ro từ giám đốc danh sách gửi thư quản lý rủi ro. Tất cả danh sách email của chúng tôi có mới nhất, cập nhật và xác minh. Chúng tôi rất tự tin danh sách liên hệ của mình đến mức chúng tôi cung cấp đảm bảo độ chính xác 96%. Cơ sở dữ liệu gửi thư mới nhất được xác minh bởi các quy trình của con người và tự động hóa. Bạn sẽ nhận được danh sách gửi thư này ngay lập tức tải tập tin. Tập tin này có thể được sử dụng dễ dàng vào phần mềm cắm trại thư hoặc ứng dụng CRM của bạn. Cũng thế, xây dựng một danh sách gửi thư được nhắm mục tiêu của các chức danh có sẵn CEO, CFO, CMO, COO, CTO, CIO, Chủ tịch, Chủ tịch, GM, MD, Manager và nhiều hơn nữa.

Danh sách email của Giám đốc rủi ro

Danh sách email của người quản lý rủi ro

Số lượng hồ sơ: 8,641

Tổng chi phí: $ 445

Danh sách email của người quản lý rủi ro trên tất cả các hồ sơ bao gồm:

Tên đầu tiên
Họ
thông tin liên lạc
Địa chỉ email
Số điện thoại
Số Fax
Tên công ty
website
Địa chỉ nhà
Thành phố
Tiểu bang
Mã bưu chính
Quốc gia
Mã SIC
Mã NAIC
Công nghiệp
Quy mô nhân viên
Quy mô doanh thu

Loại tệp: Excel, CSV
Cập nhật gần đây
(Phí một lần)

Giao hàng tận nơi: Tải xuống ngay lập tức.

Trả lời câu hỏi

Khi địa chỉ liên lạc của bạn được cập nhật lần cuối?

Mỗi tháng chúng tôi cập nhật địa chỉ liên lạc của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng dữ liệu của chúng tôi từ nhiều nguồn hơn. Vì vậy, sau khi nhận được dữ liệu mỗi tháng, chúng tôi cập nhật.

Khi dữ liệu được gửi?

Sau khi đặt hàng trong vòng 4 giờ, dữ liệu của bạn sẽ được gửi và đối với dữ liệu liên hệ tùy chỉnh, chúng tôi mất tối đa giờ 72 cho dữ liệu xây dựng.

Độ chính xác của dữ liệu là gì?

Chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu chính xác 95%. Tất cả địa chỉ liên lạc của chúng tôi là con người và máy tính mắt xác minh.

Loại dữ liệu bạn cung cấp?

Chúng tôi cung cấp dữ liệu địa chỉ liên hệ kinh doanh cũng dữ liệu địa chỉ liên hệ của người tiêu dùng & người liên hệ với công ty theo chức danh nhân viên công ty và dữ liệu chức năng công việc. Ngoài ra, bạn có thể xây dựng danh sách email theo thông tin liên hệ của người được nhắm mục tiêu theo ngành hoặc quốc gia cũng là tiểu bang và thành phố.

Tại sao tôi tin tưởng bạn?

Chúng tôi đang làm kinh doanh trong 2012. Chúng tôi là công ty lớn nhất cho nhà cung cấp dữ liệu. Tất cả địa chỉ liên lạc là 95% chính xác. Nếu bạn nhận được nhiều hơn dữ liệu bị trả lại 5% thì chúng tôi sẽ thay thế dữ liệu của chúng tôi. Đó là sự đảm bảo của chúng tôi.

Định dạng nào cho Địa chỉ liên hệ?

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn định dạng excel hoặc CSV cho địa chỉ liên hệ đã đặt hàng của bạn.

Danh sách gửi thư có được phép?

Tất cả địa chỉ liên hệ của chúng tôi là một cơ sở cho phép và GDRP đã sẵn sàng.

Nguồn dữ liệu của bạn là gì?

Nguồn dữ liệu của chúng tôi là nền tảng khác nhau. Chúng tôi đã lấy tất cả dữ liệu từ các trang web đáng tin cậy và chỉ chọn nguồn dữ liệu. Chúng tôi xây dựng danh sách email từ nguồn kinh doanh và nguồn tiêu dùng.