Giám đốc nhân sự Danh sách email


Giám đốc nhân sự Email Danh sách với tất cả các thông tin liên lạc cập nhật mới nhất từ ​​công ty Hoa Kỳ. Bạn sẽ chỉ nhận được trong danh sách này địa chỉ liên hệ của người quản lý nhân sự. Giám đốc nhân sự, danh sách người quản lý này được xác minh và chọn tham gia kép. Bạn có thể sử dụng cơ sở dữ liệu email này cho các chiến dịch tiếp thị của công ty. Bạn sẽ nhận được dữ liệu chính xác 90% từ danh sách email nhân sự này.

Giám đốc nhân sự quản lý các thành viên khác của nhóm nhân sự. Giám đốc của một nhóm nhân sự thường là thành viên của nhóm lãnh đạo cấp cao của một tổ chức hoặc là một trong những giám đốc điều hành hàng đầu của công ty. Các Cơ sở dữ liệu gửi thư mới nhất cung cấp cơ sở dữ liệu email này cho bạn. Ngoài ra, bạn có thể xây dựng giám đốc nhân sự, danh sách email của người quản lý từ bất kỳ quốc gia nào khác. Bạn chỉ cần cho chúng tôi biết giám đốc nhân sự quốc gia khác, danh sách người quản lý bạn muốn, sau đó nhóm của chúng tôi sẽ xây dựng danh sách email giám đốc nhân sự của bạn.

Giám đốc nhân sự Danh sách email

Giám đốc nhân sự Danh sách email

Số lượng hồ sơ: 146,909

Tổng chi phí: $ 3281

Danh sách email Giám đốc nhân sự Trên tất cả các hồ sơ bao gồm:

Tên đầu tiên
Họ
thông tin liên lạc
Địa chỉ email
Số điện thoại
Số Fax
Tên công ty
website
Địa chỉ nhà
Thành phố
Tiểu bang
Mã bưu chính
Quốc gia
Mã SIC
Mã NAIC
Công nghiệp
Quy mô nhân viên
Quy mô doanh thu

Loại tệp: Excel, CSV
Cập nhật gần đây
(Phí một lần)

Giao hàng tận nơi: Tải xuống ngay lập tức.

Trả lời câu hỏi

Khi địa chỉ liên lạc của bạn được cập nhật lần cuối?

Mỗi tháng chúng tôi cập nhật địa chỉ liên lạc của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng dữ liệu của chúng tôi từ nhiều nguồn hơn. Vì vậy, sau khi nhận được dữ liệu mỗi tháng, chúng tôi cập nhật.

Khi dữ liệu được gửi?

Sau khi đặt hàng trong vòng 4 giờ, dữ liệu của bạn sẽ được gửi và đối với dữ liệu liên hệ tùy chỉnh, chúng tôi mất tối đa giờ 72 cho dữ liệu xây dựng.

Độ chính xác của dữ liệu là gì?

Chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu chính xác 95%. Tất cả địa chỉ liên lạc của chúng tôi là con người và máy tính mắt xác minh.

Loại dữ liệu bạn cung cấp?

Chúng tôi cung cấp dữ liệu địa chỉ liên hệ kinh doanh cũng dữ liệu địa chỉ liên hệ của người tiêu dùng & người liên hệ với công ty theo chức danh nhân viên công ty và dữ liệu chức năng công việc. Ngoài ra, bạn có thể xây dựng danh sách email theo thông tin liên hệ của người được nhắm mục tiêu theo ngành hoặc quốc gia cũng là tiểu bang và thành phố.

Tại sao tôi tin tưởng bạn?

Chúng tôi đang làm kinh doanh trong 2012. Chúng tôi là công ty lớn nhất cho nhà cung cấp dữ liệu. Tất cả địa chỉ liên lạc là 95% chính xác. Nếu bạn nhận được nhiều hơn dữ liệu bị trả lại 5% thì chúng tôi sẽ thay thế dữ liệu của chúng tôi. Đó là sự đảm bảo của chúng tôi.

Định dạng nào cho Địa chỉ liên hệ?

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn định dạng excel hoặc CSV cho địa chỉ liên hệ đã đặt hàng của bạn.

Danh sách gửi thư có được phép?

Tất cả địa chỉ liên hệ của chúng tôi là một cơ sở cho phép và GDRP đã sẵn sàng.

Nguồn dữ liệu của bạn là gì?

Nguồn dữ liệu của chúng tôi là nền tảng khác nhau. Chúng tôi đã lấy tất cả dữ liệu từ các trang web đáng tin cậy và chỉ chọn nguồn dữ liệu. Chúng tôi xây dựng danh sách email từ nguồn kinh doanh và nguồn tiêu dùng.