Cơ sở dữ liệu mẫu


[hubspot type=form portal=2431448 id=e24c5f7d-c361-4eab-8682-47df6268c78f]

Thuê danh sách email Xây dựng đội ngũ chuyên gia

Quản lý nhóm của chúng tôi

Sajahan ali

Tên: Md: Sajahan Alid

Chức danh: Quản lý thế hệ lãnh đạo

Tỷ lệ hàng giờ: 25 $

Địa chỉ: đường tránh Majhira, sajahanpur, B0gura

Số điện thoại: + 8801723283638

Địa chỉ email: saju@latestdatabase.com

Giáo dục: Cử nhân nghiên cứu kinh doanh

Kinh nghiệm: Quản lý nhóm, Quản lý dự án, tạo khách hàng tiềm năng, xây dựng danh sách email, tạo khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng, tiếp thị qua email, quản lý tiếp thị qua email, tư vấn tiếp thị qua email.

Quản lý nhóm thế hệ lãnh đạo (Cơ sở dữ liệu gửi thư mới nhất)

Md: Sajahan Ali là giám đốc nhóm thế hệ lãnh đạo của công ty chúng tôi. Ông có kinh nghiệm làm việc trong thế hệ chì. Ông là người năng động, trung thực, chăm chỉ, có kinh nghiệm cho thế hệ lãnh đạo. Nếu bạn cần xây dựng bất kỳ khách hàng tiềm năng nào thì bạn có thể thuê người này. người này sẽ được xây dựng danh sách email mục tiêu của bạn. Dưới thời Sajahan Alid có người chuyên gia thế hệ lãnh đạo có kinh nghiệm 6. Anh ấy là người quản lý của đội. Vì vậy, nếu bạn cần xây dựng khách hàng tiềm năng, bạn có thể thuê đội ngũ này. Họ sẽ cung cấp cho bạn khách hàng tiềm năng chính xác và chủ động và email thực sự cho bạn.

Thuê Sajahan Alid

mizanur rahman

Tên: Md: Mizanur Rahman

Tiêu đề: Trình quản lý danh sách email

Tỷ lệ hàng giờ: 25 $

Địa chỉ: đường tránh Majhira, sajahanpur, B0gura

Số điện thoại: + 8801723283638

Địa chỉ email: mijan@latestdatabase.com

Giáo dục: Văn bằng khoa học máy tính.

Kinh nghiệm: Quản lý nhóm, Quản lý dự án, Danh sách email, Danh sách điện thoại, xây dựng danh sách email, tạo khách hàng tiềm năng, khách hàng tiềm năng, tiếp thị qua email, quản lý tiếp thị qua email, tư vấn tiếp thị qua email.

Trình quản lý nhóm lập danh sách email (Cơ sở dữ liệu gửi thư mới nhất)

Md: Mizanur Rahman là người quản lý nhóm xây dựng danh sách email của chúng tôi. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xây dựng danh sách email. Anh ấy là người năng động, trung thực, chăm chỉ, có kinh nghiệm trong việc xây dựng danh sách email được nhắm mục tiêu. Nếu bạn cần xây dựng bất kỳ danh sách email được nhắm mục tiêu thì bạn có thể thuê người này. người này sẽ được xây dựng danh sách email mục tiêu của bạn. Dưới thời Mizanur Rahman có người chuyên gia thế hệ lãnh đạo có kinh nghiệm 6. Anh ấy là người quản lý của đội. Vì vậy, nếu bạn cần xây dựng danh sách email, bạn có thể thuê nhóm này. Họ sẽ cung cấp cho bạn khách hàng tiềm năng chính xác và chủ động và email thực sự cho bạn.

Thuê Mizanur Rahman

Liên hệ với người quản lý