Danh sách email CPA


Danh sách email CPA có thông tin liên lạc của kế toán công chứng. Danh sách tiếp thị email CPA sẽ giúp bạn tiếp cận tất cả các tài khoản của công ty. Bạn sẽ dễ dàng tiếp cận với người CPA để sử dụng danh sách tiếp thị qua email Kế toán của chúng tôi. Bạn có thể gửi cho họ đề nghị hoặc tin tức về công ty của bạn và danh sách chọn tham gia kép để bạn có thể gửi cho họ một đề nghị. Chứa email marketing dễ dàng hơn bao giờ hết khi bạn có dữ liệu chính xác mà bạn có thể tin cậy. Danh sách tiếp thị email CPA của chúng tôi có các địa chỉ liên hệ trực tiếp mà bạn cần. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn mua cơ sở dữ liệu email CPA có trình độ cao, có chứa dễ dàng sử dụng với CRM của bạn.

Cơ sở dữ liệu gửi thư mới nhất cung cấp cho bạn kế toán công chứng thông tin liên lạc. Danh sách gửi thư CPA bao gồm người ra quyết định địa chỉ bưu chính. Danh sách tiếp thị email CPA sẽ cung cấp cho bạn ROI tốt. Danh sách CPA là một trong những danh sách tiếp thị qua email tốt nhất. Cơ sở dữ liệu email CPA sẽ giúp bạn tiếp thị dịch vụ hoặc sản phẩm của mình từ các chiến dịch tiếp thị qua email. Địa chỉ email CPA còn được gọi là danh sách email b2b. CPA cũng được gọi là danh sách email kế toán. Cơ sở dữ liệu email kế toán sẽ tăng doanh số công ty của bạn. Danh sách tiếp thị qua email rất hữu ích cho các chiến dịch tiếp thị trực tuyến.

Danh sách email CPA

Danh sách tiếp thị email CPA

Số lượng hồ sơ: 5,017
Danh sách bao gồm:
Tên doanh nghiệp
Địa chỉ nhà
Thành phố
Tiểu bang
Zip code
Địa chỉ email liên hệ
Số điện thoại liên hệ
Số fax
địa chỉ trang web
Mã Sic
Hạng thương gia

Loại tệp: Excel, CSV
Cập nhật: Cập nhật gần đây

Tổng chi phí: $ 450
(Phí một lần)
Giao hàng tận nơi: Tải xuống ngay lập tức.

Danh sách mẫu CPA

Danh sách tiếp thị email CPA

Danh sách CPA

Có bốn loại kế toán chính có thể được nhắm mục tiêu thông qua danh sách gửi thư của kế toán viên: kế toán công, người cung cấp dịch vụ kế toán, kiểm toán, thuế và tư vấn; kế toán quản lý, người theo dõi thu nhập và chi tiêu của công ty; kế toán chính phủ, người theo dõi thu nhập và chi tiêu của chính phủ, và có thể xem xét tài khoản doanh nghiệp và công dân (ví dụ: khai thuế); và các kiểm toán viên nội bộ, những người về cơ bản đã kiểm tra hai lần, để đảm bảo tất cả các kế toán đều đúng và các thủ tục được tuân thủ.

Mục tiêu bán hàng B2B được nhắm mục tiêu, Cơ sở dữ liệu email B2B và Danh sách gửi thư B2B để phát triển doanh nghiệp của bạn. Cơ sở dữ liệu email của chúng tôi cung cấp thông tin tiếp thị đầy đủ như tên liên hệ, tiêu đề, địa chỉ email, số liên lạc kinh doanh, mã SIC và hơn thế nữa. Chứa email marketing dễ dàng hơn bao giờ hết khi bạn có dữ liệu chính xác mà bạn có thể tin cậy. Danh sách tiếp thị email CPA của chúng tôi có các địa chỉ liên hệ trực tiếp mà bạn cần.

Dịch vụ cơ sở dữ liệu gửi thư mới nhất đã đánh giá cao Nhà cung cấp dữ liệu B2B, người truyền đạt danh sách email doanh nghiệp có giá trị và xác thực. Cơ sở dữ liệu gửi thư mới nhất cung cấp Cơ sở dữ liệu email Cpa năng động và tùy chỉnh cho các nhà tiếp thị để họ có thể kết nối với khách hàng thông qua các chiến dịch tiếp thị email được thiết kế có hệ thống của chúng tôi và thư trực tiếp.

Trả lời câu hỏi

Khi địa chỉ liên lạc của bạn được cập nhật lần cuối?

Mỗi tháng chúng tôi cập nhật địa chỉ liên lạc của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng dữ liệu của chúng tôi từ nhiều nguồn hơn. Vì vậy, sau khi nhận được dữ liệu mỗi tháng, chúng tôi cập nhật.

Khi dữ liệu được gửi?

Sau khi đặt hàng trong vòng 4 giờ, dữ liệu của bạn sẽ được gửi và đối với dữ liệu liên hệ tùy chỉnh, chúng tôi mất tối đa giờ 72 cho dữ liệu xây dựng.

Độ chính xác của dữ liệu là gì?

Chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu chính xác 95%. Tất cả địa chỉ liên lạc của chúng tôi là con người và máy tính mắt xác minh.

Loại dữ liệu bạn cung cấp?

Chúng tôi cung cấp dữ liệu địa chỉ liên hệ kinh doanh cũng dữ liệu địa chỉ liên hệ của người tiêu dùng & người liên hệ với công ty theo chức danh nhân viên công ty và dữ liệu chức năng công việc. Ngoài ra, bạn có thể xây dựng danh sách email theo thông tin liên hệ của người được nhắm mục tiêu theo ngành hoặc quốc gia cũng là tiểu bang và thành phố.

Tại sao tôi tin tưởng bạn?

Chúng tôi đang làm kinh doanh trong 2012. Chúng tôi là công ty lớn nhất cho nhà cung cấp dữ liệu. Tất cả địa chỉ liên lạc là 95% chính xác. Nếu bạn nhận được nhiều hơn dữ liệu bị trả lại 5% thì chúng tôi sẽ thay thế dữ liệu của chúng tôi. Đó là sự đảm bảo của chúng tôi.

Định dạng nào cho Địa chỉ liên hệ?

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn định dạng excel hoặc CSV cho địa chỉ liên hệ đã đặt hàng của bạn.

Danh sách gửi thư có được phép?

Tất cả địa chỉ liên hệ của chúng tôi là một cơ sở cho phép và GDRP đã sẵn sàng.

Nguồn dữ liệu của bạn là gì?

Nguồn dữ liệu của chúng tôi là nền tảng khác nhau. Chúng tôi đã lấy tất cả dữ liệu từ các trang web đáng tin cậy và chỉ chọn nguồn dữ liệu. Chúng tôi xây dựng danh sách email từ nguồn kinh doanh và nguồn tiêu dùng.

Dẫn liên quan