Danh sách email ngân hàng


Bằng cách thuê danh sách gửi thư ngân hàng và danh sách email, bạn có thể tiếp cận các chuyên gia kinh doanh từ quản lý doanh nghiệp đến quản lý cấp trung đang làm việc rất hữu ích Tạo danh sách email ngân hàng tiếp thị cho người tiêu dùng có khả năng mua dịch vụ tài chính và ngân hàng bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu người tiêu dùng chính xác và lớn của Info USA . Địa chỉ Email Ngân hàng- Danh sách Email Ngân hàng giúp bạn tiếp thị tốt hơn với khách hàng tiềm năng. Danh sách email giúp bạn đến gần hơn với kết quả lý tưởng mà bạn đã hình dung. Danh sách gửi thư tài chính ngân hàng của chúng tôi sẽ đưa tin nhắn của bạn đến thẳng. Mà các nhà tiếp thị tiếp cận các chuyên gia có quyết định mua hàng. Danh sách email liên minh tín dụng ngân hàng của chúng tôi được thiết kế sau khi nghiên cứu thị trường cẩn thận và hiểu được nhu cầu kinh doanh của khách hàng. Xem xét rằng lĩnh vực tài chính không bao giờ

Danh sách email ngân hàng

Số lượng hồ sơ: 625,000
Danh sách bao gồm:
Tên doanh nghiệp
Địa chỉ nhà
Thành phố
Tiểu bang
Zip code
Địa chỉ email
Số điện thoại
số fax
địa chỉ trang web
Mã Sic
Hạng thương gia
Loại tệp: Excel, CSV
Cập nhật: Cập nhật gần đây
Tổng chi phí: $ 6,000
(Phí một lần)
Giao hàng tận nơi: Tải xuống ngay lập tức.

Câu hỏi và trả lời

Khi địa chỉ liên lạc của bạn được cập nhật lần cuối?

Mỗi tháng chúng tôi cập nhật địa chỉ liên lạc của chúng tôi. Chúng tôi xây dựng dữ liệu của chúng tôi từ nhiều nguồn hơn. Vì vậy, sau khi nhận được dữ liệu mỗi tháng, chúng tôi cập nhật.

Khi dữ liệu được gửi?

Sau khi đặt hàng trong vòng 4 giờ, dữ liệu của bạn sẽ được gửi và đối với dữ liệu liên hệ tùy chỉnh, chúng tôi mất tối đa giờ 72 cho dữ liệu xây dựng.

Độ chính xác của dữ liệu là gì?

Chúng tôi cung cấp cho bạn dữ liệu chính xác 95%. Tất cả địa chỉ liên lạc của chúng tôi là con người và máy tính mắt xác minh.

Loại dữ liệu bạn cung cấp?

Chúng tôi cung cấp dữ liệu địa chỉ liên hệ kinh doanh cũng dữ liệu địa chỉ liên hệ của người tiêu dùng & người liên hệ với công ty theo chức danh nhân viên công ty và dữ liệu chức năng công việc. Ngoài ra, bạn có thể xây dựng danh sách email theo thông tin liên hệ của người được nhắm mục tiêu theo ngành hoặc quốc gia cũng là tiểu bang và thành phố.

Tại sao tôi tin tưởng bạn?

Chúng tôi đang làm kinh doanh trong 2012. Chúng tôi là công ty lớn nhất cho nhà cung cấp dữ liệu. Tất cả địa chỉ liên lạc là 95% chính xác. Nếu bạn nhận được nhiều hơn dữ liệu bị trả lại 5% thì chúng tôi sẽ thay thế dữ liệu của chúng tôi. Đó là sự đảm bảo của chúng tôi.

Định dạng nào cho Địa chỉ liên hệ?

Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn định dạng excel hoặc CSV cho địa chỉ liên hệ đã đặt hàng của bạn.

Danh sách gửi thư có được phép?

Tất cả địa chỉ liên hệ của chúng tôi là một cơ sở cho phép và GDRP đã sẵn sàng.

Nguồn dữ liệu của bạn là gì?

Nguồn dữ liệu của chúng tôi là nền tảng khác nhau. Chúng tôi đã lấy tất cả dữ liệu từ các trang web đáng tin cậy và chỉ chọn nguồn dữ liệu. Chúng tôi xây dựng danh sách email từ nguồn kinh doanh và nguồn tiêu dùng.

Dẫn liên quan