Geri ödeme politikası


SON DATABASE İADE POLİTİKASI

Genel Hüküm ve Koşullar
Satın alma işleminizde tam bir geri ödeme almaya hak kazanın

Bu genel şartlar ve koşullar, ekli oldukları sözleşmenin (“Sözleşme”) bir parçasıdır ve kullanımları için de geçerlidir.
Veri veya hizmetlerin toplu olarak “Veri” olarak adlandırıldığı, Latestdatabase.com veya bağlı Şirketleri (“Latestdatabase.com”) tarafından sağlanan pazarlama veya e-posta verileri veya hizmetleri.

Lütfen LATESTDATABASE.com veritabanlarının satış şartlarını ve koşullarını dikkatlice okuyup anlayın.

1. Garantilerin Reddi; Sınırlı garanti.

VERİLER, "OLDUĞU GİBİ" TEMEL BİR ÇIKIŞTAN SAĞLANIR. SONRAKİ ÇERÇEVE SONRA, HİÇBİR GARANTİ OLMADAN BİR HİÇBİR GARANTİ BELİRTİLMEME VEYA GARANTİLEN BİR DOĞRUDAN DOĞRUDAN DOĞRUDAN BİR DOĞRUDAN SONRA KATILIMCI AMAÇ İÇİN. XSUMX GÜNLERİNİ KAZANMAK İÇİN VERİLERİN FİŞİNDEN FAZLA GÜN VE SONUÇLARA BELİRTİLECEĞİNİZİ BELİRTİNİZ. SİZE EK EK ŞARJ.

Lisans Alan aşağıdakileri kabul eder:

(a) Listede herhangi bir hata bulduktan sonraki otuz (14) gün içerisinde Lisans Vereni bilgilendirin;

(b) Lisans Alan Tarafın kriterlerini yerine getirdiğinden emin olmak için hemen aldıktan sonra Listedeki verileri kontrol edin;

(c) Lisans Verene bu Lisans Koşullarını kabul ettikten sonra, Lisans Ücretini, Lisans Verenin çevrimiçi ödeme imkanı yoluyla ödeyin;

(d) Listeyi, Lisans Alan Tarafın, 12 ayının bu Koşulları kabul ettiği tarihte başlayan ve o tarihten itibaren 12 ayını dolduran herhangi bir yasal amaç için istediği gibi kullanmalarını;

(e) Listenin ve içerdiği ayrıntıların, başka herhangi bir posta listesine veya veritabanına eklenmemesini veya kullanılmamasını sağlamak için tüm makul adımları atın;

(f) Listede yer alan ve bu Listeden silinmek isteyen işletmelerin adlarının ve adreslerinin bir listesini bildikten hemen sonra Lisans Sahibine sağlayın;

(g) Lisans Alan Tarafın doğrudan veya dolaylı olarak Listenin kullanımından kaynaklanan herhangi bir iddia, işlem, talep veya zarar (herhangi bir tazminat temelinde yasal masraflar dahil) dahil (bunlarla sınırlı olmamak üzere) dahil olmak üzere, Lisans Vereni, çalışanlarını, acentelerini ve yüklenicilerini tazmin etmek ve tazmin etmek. ;

(h) Lisans Sahibinin yerine getirememesi konusunda Lisans Sahibinin Lisans Sahibine karşı sahip olabileceği herhangi bir haktan vazgeçmek;

(i) Lisans Sahibinin, Lisans Vericinin kontrolü dışındaki faktörlerin neden olduğu ölçüde, bu Sözleşmeye uygun olarak yerine getirilmemesi durumunda, Lisans Sahibinin Lisans Sahibine karşı sahip olabileceği herhangi bir haktan vazgeçme;

(j) Lisans Sahibinin bu Şartları ihlal etmesi nedeniyle Lisans Sahibinin zararları (Lisans Sahibinin, Lisans Sahibinin bu Şartları ihlal etmesiyle ilgili Lisans Sahibinin aleyhine verebileceği herhangi bir hak sınırlaması olmaksızın) Bu Koşulların, bu Koşulların uygulanmasında Lisans Veren tarafından yapılan tüm yasal maliyetlerle birlikte (tazminat temelinde); ve

(k) Lisans Alan Tarafın bu Şartları herhangi bir zamanda iptal etmesi durumunda, herhangi bir iade veya lisans ücreti iadesi talep edilmez. Lisans ücreti iade edilmez.

2. Sorumluluğun Sınırlandırılması.Yukarıdaki 2 Bölümünün son cümlesinde belirtilenlerin haricinde, Latestdatabase.com, genel olup olmadığına dair herhangi bir iddia, talep, kayıp, sorumluluk, hasar, yaralanma, maliyet veya masraftan (makul avukatlık ücretleri ve yasal masraflar dahil) sorumlu tutulamaz. Verilerin herhangi bir şekilde kullanılması ya da kısmen veya dolaylı olarak doğrudan veya dolaylı olarak neden olunan ya da Latestdatabase.com tarafından Sözleşme koşullarına uyulup uyulmadığı iddia edilen veya fiili bir şekilde başarısız olmasından kaynaklanabilecek doğrudan, özel, tesadüfi, dolaylı veya diğer zararlar Zararlar öngörülebilirdi ya da Latestdatabase.com'a bu tür zararların olup olmadığı konusunda bilgi verilip verilmediği belirlendi. Latestdatabase.com'un son Bölüm 1 cümlesindeki maksimum yükümlülüğü, Latestdatabase.com'un sorumluluğunu ortaya çıkaran olaydan önceki 12 ay içindeki Anlaşma uyarınca Latestdatabase.com'a ödediğiniz tutarı aşmayacaktır.

3. Hizmetin Kesilmesi.


Latestdatabase.com'un Verileri size sağlaması için gereken kaynakların teknik niteliği göz önüne alındığında, Verilerin sağlanmasında geçici kesintiler yaşanabileceğini ve bu kesintilerin En sondatabase.com'un size veya başkalarına karşı herhangi bir yükümlülüğü doğuramayacağını ve ödeme yükümlülüklerinizi Latestdatabase.com'a askıya almaz veya ortadan kaldırmaz veya daha önce Latestdatabase.com'a ödenen tutarlar için size herhangi bir geri ödeme hakkı vermez.

4. İndirilen veritabanları için ödeme.


(A) Ödeme: Bir ücret veya masrafın ödenmesi ve ödenmesi durumunda geçerli olan ücretlere, masraflara ve faturalama şartlarına uygun olarak Latestdatabase.com'a bir ücret ödemeyi kabul edersiniz. Alınan Lisans Ücretleri iade edilemez.

(B) Yinelenen Faturalandırma: Bu şartları kabul etmeniz, tarafınızdan verilen kredi / bankamatik kartını otomatik olarak tahsil etme ve abonelik ürünlerinde, kredi kartı / bankamatik kartını kabul edilen aralıklarla ödemeye devam etme yetkinizdir. aboneliğin süresi. Latestdatabase.com'a eksiksiz ve doğru faturalandırma ve iletişim bilgileri sağlamayı ve bu bilgileri fatura bilgilerinde yapılan herhangi bir değişikliğin otuz (30) günü ile güncellemeyi kabul edersiniz. Yinelenen ödeme sürecinin başarısızlığı ödeme yükümlülüklerinizi yerine getirmez.


(C) Faiz Ücretleri: Aylık% 1.5 oranında ödenmesi durumunda ödeyemediğiniz tutarlar veya ödenmemiş tutar için geçerli yasaların izin verdiği maksimum orana eşit olabilecek düşük oranlar için faiz ücretleri uygulanacaktır.

5. Tüm anlaşma; Değişiklik veya Feragat.


Anlaşma, siz ve Latestdatabase.com arasındaki tüm anlayışı içerir ve Anlaşmanın konusu ile ilgili yazılı veya sözlü herhangi bir anlaşmanın veya anlaşmanın yerine geçer. Anlaşma yalnızca sizin ve Latestdatabase.com tarafından imzalanan bir dokümanla değiştirilebilir. Sözleşmenin ihlal edilmemesinden feragat edilemez, benzer veya farklı nitelikte olsa da gelecekteki ihlallerden feragat edilemez ve feragat partisinin imzası yazılı olmadıkça, feragat geçerli olmayacaktır.

6. Yürütme; Nüshalar.


Anlaşma, orijinalinde, faksla veya elektronik olarak iletilen taşınabilir belge biçiminde yapılabilir ve her biri aynı belgenin orijinali sayılacak herhangi bir sayıda muadilde yapılabilir.