Mga Tuntunin at Kundisyon


MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON

Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kundisyon para sa
Gumamit ng Latestdatabase.com Data at Services

Ang mga pangkalahatang termino at kundisyon ay bahagi ng kontrata kung saan sila nakalakip (ang "Kasunduan") at nalalapat sa iyong paggamit ng anuman
data sa marketing o email o serbisyo na ibinigay ng Latestdatabase.com o ang mga kaakibat na Negosyo ("Latestdatabase.com"), kung saan ang data o serbisyo ay tinukoy
upang sama-sama bilang ang "Data."

1. Pagmamay-ari.


(a) Ang salitang "Latestdatabase.com Ari-arian" ay nangangahulugang lahat ng mga programa, file, system, dokumentasyon, impormasyon, nilalaman, graphics, layout ng pahina, disenyo ng site, mga interface ng gumagamit na ginamit o ibinigay ng Latestdatabase.com, produkto ng gawa na ginawa ng Latestdatabase.com , at kunin ang mga gawa ng anuman sa nabanggit, kasama, nang walang limitasyon, ang website o website na ginawang magagamit sa iyo ng Latestdatabase.com, ang anumang HTML na programa na isinagawa bilang bahagi ng pagbibigay sa iyo ng Data at anumang iba pang mga espesyal na programa, pag-andar, interface at iba pang produkto ng trabaho, ideya, konsepto o diskarte na maaaring maiunlad, magamit o umasa sa Latestdatabase.com sa pagbibigay ng Data sa iyo.


(b) Ang Lahat ng Pinakabagong Ari-arian ay magiging at mananatiling pag-aari ng Latestdatabase.com.


(c) Tulad ng sa pagitan mo at ng Latestdatabase.com, ang Latestdatabase.com ay dapat na nag-iisa at eksklusibong may-ari ng lahat ng mga patente, copyright, trademark, mga lihim ng kalakalan at iba pang mga karapatang intelektwal na pag-aari sa at sa Pinakabagong Ari-arian at Data.

2. Limitadong Lisensya.


Sa iyong pagpapatupad ng Kasunduan at ang pagbabayad ng lahat ng mga halaga na nararapat sa Latestdatabase.com, bibigyan ka ng isang personal, hindi maipalilipas at walang sinumang lisensya upang magamit ang Data para lamang sa iyong direktang marketing, pananaliksik sa merkado at mga prospect na layunin sa customer, sa mahigpit na alinsunod sa mga termino ng Kasunduan. Sa pagtatapos o pagwawakas ng Kasunduan, tatanggalin mo ang paggamit ng Data at, tulad ng hiniling ng Latestdatabase.com, alinman (a) ibalik ang Data sa Latestdatabase.com nang hindi nagpapanatili ng anumang mga kopya nito o anumang mga tala o iba pang impormasyon doon o (b ) magbigay ng isang sertipiko, na isinagawa sa iyo, sa form at sangkap na kasiya-siya sa Latestdatabase.com, na ang Data ay nawasak sa isang paraan upang maibigay ang Data na permanenteng hindi mabasa at hindi mababawi.

3. Mga Limitasyon sa Paggamit.


(a) Maliban kung partikular na pinahintulutan nang maaga at isinulat ng Latestdatabase.com, hindi mo ibabahagi, ibenta, ilipat o kung hindi man ay magagamit ang Data sa anumang ikatlong tao o nilalang at gagamitin mo ang iyong pinakamahusay na pagsisikap upang maiwasan ang maling paggamit o hindi awtorisadong paggamit ng Data ng anumang ikatlong tao o nilalang.


(b) Hindi mo pangalanan o sumangguni sa Latestdatabase.com o ang iyong paggamit ng Data sa alinman sa iyong mga patalastas o promosyonal o marketing na mga materyales.


(c) Hindi mo gagamitin ang Data para sa mga layuning pang-credit ng consumer, underwriting insurance ng consumer, layunin ng trabaho, mga layunin sa screening ng nangungupahan, para sa anumang iba pang layunin na sakop ng Batas sa Consumer ng Australia (ACL)o para sa anumang iba pang layunin na hindi hayag na pinahihintulutan ng Kasunduan.

4. Iyong Mga Pananagutan;

Paggamit ng Email Data; Suriin at Pag-audit sa pamamagitan ng Latestdatabase.com.


(a) Ang iyong paggamit ng Data ay sumunod sa lahat ng naaangkop na mga pederal, estado, lokal at banyagang batas, estatwa, mga panuntunan at regulasyon ("Mga Batas"), kasama ang Mga Batas tungkol sa telemarketing, email at marketing ng facsimile, paghingi ng customer at lahat ng naaangkop na mga alituntunin ng ang Direct Marketing Association ("DMA"). Kung hindi ka miyembro ng DMA, gagamitin mo ang iyong pinakamahusay na pagsisikap upang sumunod sa mga patnubay ng DMA.


(b) Ang iyong paggamit ng anumang email Data ay sumunod sa lahat ng naaangkop na Batas, kasama na ang CAN-SPAM Act, COPPA, at anumang mga batas sa Registry ng Estado.


(c) Ang Latestdatabase.com ay may karapatang suriin ang iyong paggamit ng Data upang masiguro ang pagsunod sa Kasunduang ito, ngunit ang anumang kabiguan ng Latestdatabase.com upang suriin ang naturang paggamit ay hindi magiging isang pagtanggap ng naturang paggamit o pag-alis ng anuman sa mga karapatan ng Latestdatabase.com dito o limitahan ang alinman sa iyong mga obligasyon na may kinalaman sa Data. Sa anumang oras na hindi bababa sa 3 na araw na paunawa, maaaring suriin ng Latestdatabase.com ang iyong mga tala upang matukoy kung sumusunod ka ba sa Kasunduang ito at magagawa mong magagamit sa Latestdatabase.com o mga kinatawan nito ang lahat ng mga tala na kinakailangan para sa pagsasagawa ng naturang audit .

5. Pagtatanggi sa Mga Warantiya; Limitadong Warranty.


ANG DATA AY NAKAKITA SA ISANG MALAKING "AS IS" BASIS. LATESTDATABASE.COM AY HINDI siguruhin O GINAGARANTIYA SA kawastuhan, pagiging komprehensibo O PAGKAKUMPLETO NG DATA AT, MALIBAN NA IBINIGAY SA SUSUNOD NA PANGUNGUSAP, LATESTDATABASE.COM ITINATANGGI ANG ANUMANG AT LAHAT NG MGA GARANTIYA NG ANUMANG NATURE, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KABILANG ANG ANUMANG WARRANTY NG KAKAYAHANG MAIBENTA O KAANGKUPAN PARA SA ISANG LAYUNIN NA LAYUNIN. Mayroon kang mga 14 ARAW MULA SA IYONG REKLETO NG DATA upang MA-INSPEKTO ITO AT HINDI HANGGANG LATESTDATABASE.COM NG ANUMANG PROBLEMA O DAPAT SA DATA AT KUNG HINDI KA NA HINDI MAKAKITA NG LATESTDATABASE.COM NA KUNG MAAARI ANG 14-DAY PERIOD, ANG PROBLEMA O MAAARI AY MAAARI ADDITIONAL CHARGE SA IYO.

6. Limitasyon ng Pananagutan.


Maliban sa ibinigay sa huling pangungusap ng Seksyon 5, ang Latestdatabase.com ay hindi mananagot para sa anumang pag-aangkin, demand, pagkawala, pananagutan, pinsala, pinsala, gastos o gastos (kabilang ang mga makatwirang bayad sa abugado at ligal na gastos), pangkalahatan, direkta , espesyal, hindi sinasadya, kinahinatnan o iba pang pinsala na dulot ng buo o sa bahagi o direkta o hindi direkta sa pamamagitan ng anumang paggamit ng Data o anumang sinasabing o aktwal na kabiguan ng Latestdatabase.com upang sumunod sa mga termino ng Kasunduan, maging o hindi anumang nasabing pinsala ay napag-uusapan o kung Pinakabagong pinapayuhan ang Latestdatabase.com tungkol sa posibilidad ng nasabing pinsala. Pinakamataas na pananagutan ng Latestdatabase.com sa ilalim ng huling pangungusap ng Seksyon 5 ay hindi lalampas sa halaga na iyong binayaran ng Latestdatabase.com sa ilalim ng Kasunduan sa loob ng mga buwan ng 12 bago ang kaganapan na nagbigay ng pananagutan sa Latestdatabase.com.

7. Ang iyong Indemnification ng Latestdatabase.com.


Dapat mong bayaran, ipagtanggol at hawakan ang hindi nakakapinsalang Latestdatabase.com, ang mga stockholders, direktor, opisyal, empleyado, independiyenteng kontratista at ahente laban sa anumang pag-aangkin, hinihingi, pagkawala, pananagutan, pinsala, gastos sa pinsala o gastos (kabilang ang mga bayad sa abugado at ligal na gastos) na lumitaw, nang direkta o hindi direkta, sa labas ng iyong gawa o pag-aalis na may paggalang sa Data o anumang paglabag sa Kasunduan o anumang paglabag sa Mga Batas.

8. Pagkagambala ng Serbisyo.


Kinikilala mo na, dahil sa likas na likas na katangian ng mga mapagkukunan Pinakahihilingang magbigay ng Data sa iyo, ang pansamantalang pagkagambala ay maaaring mangyari sa pagkakaloob ng Data at ang anumang mga pagkagambala ay hindi magreresulta sa Latestdatabase.com na mayroong anumang pananagutan sa iyo o sa iba pa at ay hindi dapat suspindihin o alisin ang iyong mga obligasyon sa pagbabayad sa Latestdatabase.com o magbibigay sa iyo ng anumang mga karapatan sa refund para sa mga halagang dati nang nabayaran sa Latestdatabase.com.

9. Walang Assignment sa Iyo.


Hindi mo maaaring italaga ang iyong mga karapatan o obligasyon sa ilalim ng Kasunduan sa sinumang ibang tao o nilalang na walang paunang nakasulat na pahintulot ng Latestdatabase.com, sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng batas o kung hindi man, at anumang pagtatangka na gawin ito ay mawawalan ng bisa.

10. Karagdagang Pag-alis ng Pagwawakas.


Bilang karagdagan sa lahat ng iba pang mga ligal na karapatan at mga remedyo na magagamit sa Latestdatabase.com para sa anumang maliwanag, banta o aktwal na paglabag o paglabag sa Kasunduan sa iyo, ang Latestdatabase.com ay may karapatang wakasan ang Kasunduan at humiling ng agarang pagbabalik o pagkawasak ng Data sa anumang oras kung naniniwala ang Latestdatabase.com na hindi ka sumunod sa Kasunduan.

11. Namamahalang batas; Jurisdiction.


Ang Kasunduan ay pinamamahalaan at isinailalim sa mga batas ng Estado ng Queensland Australia, nang walang pagsasaalang-alang sa mga alituntunin ng mga salungatan ng batas ng Estado o anumang iba pang estado. Ang anumang paglilitis o iba pang hindi pagkakaunawaan na may kaugnayan o bumangon sa ilalim ng Kasunduan ay dapat lamang dalhin sa mga korte ng estado o pederal na matatagpuan sa Brisbane, Queensland at sumasang-ayon ka na magsumite sa eksklusibong hurisdiksyon ng mga korte na ito at ihinto ang anumang pagtutol sa lugar ng anumang nasabing pamamaraan sa mga korte na iyon.

12. Pagbabayad para sa Mga Produkto na Hindi Invoisado.


(a) Pagbabayad: Sumasang-ayon ka na magbayad ng Latestdatabase.com isang bayad alinsunod sa mga bayarin, singil at mga term sa pagsingil na epektibo sa oras na ang bayad o singil ay dapat bayaran at bayaran. Ang mga bayarin na sisingilin ay hindi mababawas. Sa kaso ng mga produkto ng subscription, ang termino ng subscription ay magiging epektibo para sa napagkasunduang oras, pagkatapos kung saan ang termino ng subscription ay awtomatikong mai-renew para sa tinukoy na panahon ng pag-renew (kung mayroon) sa pagkatapos ng kasalukuyang presyo ng subscription.


(b) Paulit-ulit na Pagsingil: Ang iyong pagtanggap sa mga term na ito ay bumubuo ng iyong pahintulot sa Latestdatabase.com upang awtomatikong singilin ang credit / debit card na ibinigay mo, at sa kaso ng mga produkto ng subscription, upang magpatuloy na singilin ang credit / debit card sa napagkasunduan- sa pagitan ng term ng subscription. Sumasang-ayon ka na magbigay ng Latestdatabase.com ng kumpleto at tumpak na pagsingil at impormasyon ng contact at i-update ang impormasyong iyon nang tatlumpu (30) na araw ng anumang pagbabago sa impormasyon sa pagsingil. Ang pagkabigo ng paulit-ulit na proseso ng pagbabayad ay hindi nagpapatawad sa iyong mga tungkulin sa pagbabayad.


(c) Mga singil ng interes: Magkakaroon ng singil sa interes sa anumang mga halaga na hindi mo mabayaran kapag may bayad sa rate ng 1.5% sa isang buwan, o ang mas mababang rate na maaaring maging pantay sa maximum na rate na pinapayagan ng naaangkop na batas, sa hindi bayad halaga.

13. Buong Kasunduan; Susog o Waiver.


Ang Kasunduan ay naglalaman ng buong pag-unawa sa pagitan mo at ng Latestdatabase.com at supersedes anumang paunang pag-unawa o kasunduan, pasalita o nakasulat, na nauugnay sa paksa ng Kasunduan. Ang Kasunduan ay maaaring susugan lamang ng isang dokumento na nilagdaan mo at ng Latestdatabase.com. Walang pag-alis ng anumang paglabag sa Kasunduan ang maaaring ituring na isang pag-alis ng isang hinaharap na paglabag, alinman sa isang katulad o magkakaibang kalikasan, at walang pag-aalis na magiging epektibo maliban sa pagsulat na nilagdaan ng nalalabas na partido.

14. Pagpatay; Mga counter.


Ang Kasunduan ay maaaring maisakatuparan sa kanyang orihinal, sa pamamagitan ng facsimile o sa elektronikong ipinadala na portable na format ng dokumento at maaaring maisagawa ito sa anumang bilang ng mga katapat, na ang bawat isa ay maituturing na isang orihinal ng parehong dokumento.