Patakaran sa refund


LATESTDATABASE REFUND POLICY

Pangkalahatang Mga Tuntunin at Kundisyon sa
Kwalipikado para sa isang buong refund sa iyong pagbili

Ang mga pangkalahatang termino at kundisyon ay bahagi ng kontrata kung saan sila nakalakip (ang "Kasunduan") at nalalapat sa iyong paggamit ng anuman
ang data sa marketing o email o serbisyo na ibinigay ng Latestdatabase.com o ang mga kaakibat na Negosyo ("Latestdatabase.com"), na ang data o serbisyo ay tinutukoy bilang "Data."

Mangyaring maingat na basahin at maunawaan ang Mga Tuntunin at kundisyon ng pagbebenta ng mga database ng LATESTDATABASE.com

1. Pagtatanggi sa Mga Warantiya; Limitadong Warranty.

ANG DATA AY NAKAKITA SA ISANG MALAKING "AS IS" BASIS. LATESTDATABASE.COM AY HINDI siguruhin O GINAGARANTIYA SA kawastuhan, pagiging komprehensibo O PAGKAKUMPLETO NG DATA AT, MALIBAN NA IBINIGAY SA SUSUNOD NA PANGUNGUSAP, LATESTDATABASE.COM ITINATANGGI ANG ANUMANG AT LAHAT NG MGA GARANTIYA NG ANUMANG NATURE, IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG, KABILANG ANG ANUMANG WARRANTY NG KAKAYAHANG MAIBENTA O KAANGKUPAN PARA SA ISANG LAYUNIN NA LAYUNIN. Mayroon kang mga 14 ARAW MULA SA IYONG REKLETO NG DATA upang MA-INSPEKTO ITO AT HINDI HANGGANG LATESTDATABASE.COM NG ANUMANG PROBLEMA O DAPAT SA DATA AT KUNG HINDI KA NA HINDI MAKAKITA NG LATESTDATABASE.COM NA KUNG MAAARI ANG 14-DAY PERIOD, ANG PROBLEMA O MAAARI AY MAAARI ADDITIONAL CHARGE SA IYO.

Sumasang-ayon ang Lisensya sa:

(a) Abisuhan ang Licensor sa loob ng tatlumpu (14) araw ng pagtuklas ng anumang mga pagkakamali sa Listahan;

(b) Suriin ang data sa Listahan kaagad sa pagtanggap nito upang matiyak na nakakatugon ito sa pamantayan ng Lisensya;

(c) Bayaran ang Licensor ang bayad sa lisensya sa pamamagitan ng pasilidad sa online na pagbabayad ng Licensor kasunod ng pagtanggap ng mga Tuntunin;

(d) Gamitin ang Listahan sa maraming mga okasyon tulad ng pagnanais ng Lisensya para sa anumang ligal na layunin para sa panahon ng buwan ng 12 na nagsimula sa petsa ng pagtanggap ng mga Tuntunin at nag-expire ng mga buwan ng 12 mula sa petsa na iyon ("Term");

(e) Gawin ang lahat ng mga makatwirang hakbang upang matiyak na ang Listahan at mga detalye na nilalaman nito ay hindi naakibat o ginamit upang mapahusay ang anumang iba pang mga listahan ng pag-mail o database;

(f) Ibigay sa Licensor kaagad sa pagkaalam ng isang listahan ng mga pangalan at address ng mga negosyong nakapaloob sa Listahan na nais tanggalin mula sa Listahan na iyon;

(g) Gantimpalaan at panatilihin ang ginagantimpalaan ang Licensor, ang mga empleyado, ahente at mga kontratista laban sa anumang pag-angkin, kilos, hinihiling o pinsala sa anuman (kabilang ang, nang walang limitasyon, ligal na gastos sa isang batayan ng indemnidad) na nagmula nang direkta o hindi direkta mula sa paggamit ng Lisensya ng Gumagamit ng Listahan ;

(h) Mag-alis ng anumang mga karapatan na maaaring makuha ng Lisensya sa ibang paraan laban sa Licensor patungkol sa anumang kabiguan ng Licensor na gampanan;

(i) Mag-alis ng anumang mga karapatan na maaaring makuha ng Lisensya sa ibang paraan laban sa Licensor patungkol sa anumang kabiguan ng Licensor upang maisagawa alinsunod sa Mga Tuntunin na ito na ang naturang pagkabigo ay sanhi ng mga kadahilanan na lampas sa kontrol ng Licensor;

(j) Magbayad sa Licensor Ang pinsala ng Licensor bilang isang resulta ng paglabag sa Lisensya ng mga Lisensyang ito (nang walang pagtatakda ng anumang iba pang mga karapatan na maaaring mayroon ng Licensor laban sa Lisensya para sa paglabag sa mga Tuntunin ng Lisensya) para sa bawat at paglabag sa Lisensya ng Lisensya ng mga Tuntunin na ito kasama ang lahat ng mga ligal na gastos na natamo ng Licensor sa pagpapatupad ng mga Tuntunin na ito (sa isang batayan ng utang na loob); at

(k) Hindi hinihiling ang anumang refund o pagbabalik ng bayad sa lisensya kung ang Lisensya ay maalis ang mga Tuntunin sa anumang oras. Hindi bayad ang bayad sa lisensya.

2. Limitasyon ng Pananagutan.Maliban sa ibinigay sa huling pangungusap ng Seksyon 2 sa itaas, ang Latestdatabase.com ay hindi mananagot para sa anumang pag-aangkin, demand, pagkawala, pananagutan, pinsala, pinsala, gastos o gastos (kabilang ang mga makatwirang bayad sa abugado at ligal na gastos), pangkalahatan man, direkta, espesyal, nagkataon, bunga o iba pang pinsala na dulot ng buo o sa bahagi o direkta o hindi direkta sa pamamagitan ng anumang paggamit ng Data o anumang sinasabing o aktwal na kabiguan ng Latestdatabase.com upang sumunod sa mga termino ng Kasunduan, maging o hindi man tulad nito Matatagpuan ang mga pinsala o kung pinapayuhan ang Latestdatabase.com tungkol sa posibilidad ng nasabing pinsala. Pinakamataas na pananagutan ng Latestdatabase.com sa ilalim ng huling pangungusap ng Seksyon 1 ay hindi lalampas sa halaga na iyong binayaran ng Latestdatabase.com sa ilalim ng Kasunduan sa loob ng mga buwan ng 12 bago ang kaganapan na nagbigay ng pananagutan sa Latestdatabase.com.

3. Pagkagambala ng Serbisyo.


Kinikilala mo na, dahil sa likas na likas na katangian ng mga mapagkukunan Pinakahihilingang magbigay ng Data sa iyo, ang pansamantalang pagkagambala ay maaaring mangyari sa pagkakaloob ng Data at ang anumang mga pagkagambala ay hindi magreresulta sa Latestdatabase.com na mayroong anumang pananagutan sa iyo o sa iba pa at ay hindi dapat suspindihin o alisin ang iyong mga obligasyon sa pagbabayad sa Latestdatabase.com o magbibigay sa iyo ng anumang mga karapatan sa refund para sa mga halagang dati nang nabayaran sa Latestdatabase.com.

4. Pagbabayad para sa nai-download na mga database.


(A) Pagbabayad: Sumasang-ayon kang magbayad ng Latestdatabase.com ng bayad alinsunod sa mga bayarin, singil at mga tuntunin sa pagsingil na epektibo sa oras na ang bayad o singil ay dapat bayaran at bayaran. Ang mga singil sa Lisensya ay sisingilin.

(B) Paulit-ulit na Pagsingil: Ang iyong pagtanggap sa mga term na ito ay bumubuo ng iyong pahintulot sa Latestdatabase.com upang awtomatikong singilin ang credit / debit card na ibinigay mo, at sa kaso ng mga produktong subscription, upang magpatuloy na singilin ang credit / debit card sa mga napagkasunduang agwat ang term ng subscription. Sumasang-ayon ka na magbigay ng Latestdatabase.com ng kumpleto at tumpak na pagsingil at impormasyon ng contact at i-update ang impormasyong iyon nang tatlumpu (30) na araw ng anumang pagbabago sa impormasyon sa pagsingil. Ang pagkabigo ng paulit-ulit na proseso ng pagbabayad ay hindi nagpapatawad sa iyong mga tungkulin sa pagbabayad.


(C) Mga singil ng interes: Magkakaroon ng singil sa interes sa anumang mga halaga na hindi mo mabayaran kapag dapat bayaran sa rate ng 1.5% sa isang buwan, o ang mas mababang rate na maaaring maging katumbas sa maximum na rate na pinapayagan ng naaangkop na batas, sa hindi bayad na halaga.

5. Buong Kasunduan; Susog o Waiver.


Ang Kasunduan ay naglalaman ng buong pag-unawa sa pagitan mo at ng Latestdatabase.com at supersedes anumang paunang pag-unawa o kasunduan, pasalita o nakasulat, na nauugnay sa paksa ng Kasunduan. Ang Kasunduan ay maaaring susugan lamang ng isang dokumento na nilagdaan mo at ng Latestdatabase.com. Walang pag-alis ng anumang paglabag sa Kasunduan ang maaaring ituring na isang pag-alis ng isang hinaharap na paglabag, alinman sa isang katulad o magkakaibang kalikasan, at walang pag-aalis na magiging epektibo maliban sa pagsulat na nilagdaan ng nalalabas na partido.

6. Pagpatay; Mga counter.


Ang Kasunduan ay maaaring maisakatuparan sa kanyang orihinal, sa pamamagitan ng facsimile o sa elektronikong ipinadala na portable na format ng dokumento at maaaring maisagawa ito sa anumang bilang ng mga katapat, na ang bawat isa ay maituturing na isang orihinal ng parehong dokumento.