Kagawaran ng Katarungan (hustisya.gov) Database ng empleyado


imahe ng hustisya

Kagawaran ng Katarungan (hustisya.gov) Database ng empleyado

Upang ipatupad ang batas at ipagtanggol ang mga interes ng Estados Unidos ayon sa batas; upang matiyak ang kaligtasan ng publiko laban sa mga banta sa dayuhan at domestic; upang magbigay ng pederal na pamumuno sa pagpigil at pagkontrol sa krimen; upang humingi ng parusa lamang para sa mga nagkasala ng labag sa batas; at upang matiyak ang patas at hindi pagpapasadyang pangangasiwa ng hustisya para sa lahat ng mga Amerikano.

Halaga ng mga Rekord: 10,000

Lahat ng mga talaan ay kasama ang:

* Pangalan

* Huling pangalan

* Titulo sa trabaho

* Telepono

* Email

* Street Address

* Lungsod

* Estado / Lalawigan

* Pinahamtang Estado

* Postal / ZIP Code

* Bansa

* Antas ng trabaho

* Kagawaran

* Pangalan ng Kumpanya
* Address ng Kumpanya sa Kumpanya
* Lungsod ng Kumpanya
* Estado ng Kumpanya / Lalawigan
* Company Postal / Zip Code
* Bansa ng Kompanya
* Telepono ng Kumpanya
* Ang URL ng kumpanya
* Stock Exchange
* Simbolo ng Ticker
* Kita
* Mga empleyado
* Industriya
* Sub-Industry

$200.00Idagdag sa cart

Halimbawang Database ng Trabaho.gov

Kaugnay na Listahan ng Mailing