Pravila in pogoji


POGOJI UPORABE

Splošni pogoji za
Uporaba podatkov in storitev Latestdatabase.com

Ti splošni pogoji so del pogodbe, h kateri so priloženi ("sporazum") in veljajo za vašo uporabo katerega koli
tržnih ali e-poštnih podatkov ali storitev, ki jih ponuja Latestdatabase.com ali z njim povezana podjetja (“Latestdatabase.com”), katere podatke ali storitve so napotene
skupaj kot "Podatki".

1. Lastništvo.


(a) Izraz "Lastdatadabase.com lastnina" pomeni vse programe, datoteke, sisteme, dokumentacijo, informacije, vsebino, grafiko, postavitve strani, oblikovanje spletnih strani, uporabniške vmesnike, ki jih uporablja ali zagotavlja spletna stran Latestdatabase.com, delovni izdelek, ki ga je ustvaril Latestdatabase.com ter izpeljati dela katerega koli od prej omenjenih, vključno z neomejenim spletnim mestom ali spletnimi mesti, ki vam jih je na voljo na spletnem mestu Latestdatabase.com, kakršno koli programiranje HTML, ki se izvaja kot del zagotavljanja podatkov in drugih posebnih programov, funkcionalnosti, vmesnikov in drugih delajte izdelek, ideje, koncepte ali tehnike, ki jih lahko Latestdatabase.com razvije, uporablja ali se zanaša na njih, če vam podatke posreduje.


(b) Vsa lastnina Lastdatabase.com bo in bo ostala last strani Latestdatabase.com.


(c) Kot med vama in Latestdatabase.com je Latestdatabase.com edini in ekskluzivni lastnik vseh patentov, avtorskih pravic, blagovnih znamk, poslovnih skrivnosti in drugih pravic intelektualne lastnine v in v Lastnosti in podatkih Latestdatabase.com.

2. Omejena licenca.


Po vaši sklenitvi pogodbe in plačilu vseh zapadlih zneskov Latestdatabase.com vam je dodeljena osebna, neprenosljiva in neizključna licenca za uporabo podatkov izključno za vaše neposredno trženje, tržne raziskave in iskanje strank, v strogem skladu s pogoji Sporazuma. Po poteku ali prenehanju pogodbe opustite uporabo podatkov in na zahtevo Latestdatabase.com bodisi (a) vrnete podatke na Latestdatabase.com, ne da bi obdržali nobene kopije le-teh ali kakršne koli opombe ali druge informacije na njih ali (b) ) predložite potrdilo, ki ste ga izdali v obliki in vsebini, ki je zadovoljiva za spletna stran Latestdatabase.com, da so bili podatki uničeni na tak način, da postanejo podatki trajno neberljivi in ​​neizterljivi.

3. Omejitve uporabe.


(a) Če Podatki ne bodo vnaprej in pisno pooblaščeni s strani Latestdatabase.com, podatkov ne boste delili, prodali, prenašali ali kako drugače dajali na razpolago tretji osebi ali subjektu in uporabili boste vse, da preprečite zlorabo ali nepooblaščeno uporabo podatkov katere koli tretje osebe ali subjekta.


(b) V nobenem od oglaševalskih ali promocijskih ali marketinških materialov ne boste imenovali ali se sklicevali na Latestdatabase.com ali na vašo uporabo podatkov.


(c) Podatkov ne boste uporabljali za namene potrošniških kreditov, zavarovanje potrošnikov, zaposlitvene namene, preglede najemnikov, za kakršne koli druge namene, ki jih zajema Avstralsko potrošniško pravo (ACL)ali za druge namene, ki jih izrecno ne dovoljuje Sporazum.

4. Vaše odgovornosti;

Uporaba e-poštnih podatkov; Pregled in revizija s strani Latestdatabase.com.


(a) Vaša uporaba podatkov bo skladna z vsemi veljavnimi zveznimi, državnimi, lokalnimi in tujimi zakoni, statuti, pravili in predpisi ("zakoni"), vključno z zakoni o telemarketingu, trženjem po faksu in faksimili, povpraševanjem strank in vsemi veljavnimi smernicami Združenje za neposredno trženje (DMA). Če niste član DMA, se boste po svojih najboljših močeh trudili upoštevati smernice DMA.


(b) Vaša uporaba katerega koli e-poštnega podatka bo v skladu z vsemi veljavnimi zakoni, vključno z zakonom CAN-SPAM, COPPA in zakoni o državnem registru.


(c) Latestdatabase.com si pridržuje pravico, da pregleda vašo uporabo podatkov, da se zagotovi skladnost s to pogodbo, vendar kakršno koli neupoštevanje portala Latestdatabase.com pri pregledu takšne uporabe ne bo pomenilo sprejetja takšne uporabe ali se odpovedalo nobeni izmed pravic Latestdatabase.com po tem sporazumu. ali omejite katero koli svojo obveznost v zvezi s Podatki. Kadar koli, vsaj po obvestilu 3 dni, lahko Latestdatabase.com revidira vaše zapise, da ugotovi, ali ste v skladu s to pogodbo, in na spletni strani Latestdatabase.com ali njenim predstavnikom da na razpolago vse evidence, potrebne za izvedbo takšne revizije. .

5. Izjava o garanciji; Omejena garancija.


PODATKI NA OSNOVNI STRATEGIJI "KAKŠEN JE" LATESTDATABASE.COM NE zagotavlja, ali jamči za primernost, celovitost ali popolnost podatkov in, razen če je to predvideno v naslednjem pomenu, najpozneje: RAZPOLOŽLJIVO VSAKO IN VARNOSTI, PRIROČILO PRIROČNOSTI, PRIROČILO PRIHODNOSTI, PRIROČILO PRIHODNOSTI, PRIROČILO PRIROČNOSTI PRIROČNOSTI, PRIROČILO PRIROČNOSTI, PRIROČILO PRIROČILO PRIROČILO PRIROČILO PRI PROGRAMU PRIRODNIH PRAVIC ZA POSEBNI NAMEN. DOBIŠ 14 DANES OD PREJEMA PODATKOV INSPEKTUJEJO IN OBVESTILA NAJBOLJŠE DOBRODATABASE.COM NEKATERIH PROBLEMOV ALI NAPAKOV V PODATKIH IN ČE SO TAKO PREDPISILI NAJNOVEJŠE DATUMBASE.COM V SEM, KI JE 14-DAY PERIED OF THE PERIED OF THE PERIED OF THE PERMIL OF THE PERMILD OF THE FORMER OF THE FORMIC OF THE FOR THE OF THE THE WORMOND OF THE FORM OF THE FOR THE WORMED OF THE FORM OF THE FOR THE WORMED OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE WINDOWS IMAS XNUMX DAYS OD PRIHVANJA PODATKOV, KI JIH PREBERETE IN OBVESTITE LATESTDATABASE. DODATNA NAVODILA ZA VAS.

6. Omejitev odgovornosti.


Razen kot je določeno v zadnjem stavku oddelka 5, Latestdatabase.com ne odgovarja za nobene zahtevke, zahteve, izgube, odgovornost, škodo, poškodbe, stroške ali stroške (vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji in pravnimi stroški), bodisi splošnimi, neposrednimi , posebno, naključno, posledično ali drugo škodo, ki je v celoti ali delno ali posredno ali neposredno povzročena zaradi kakršne koli uporabe podatkov ali kakršne koli domnevne ali dejanske neizpolnitve spletnega mesta Latestdatabase.com, ne glede na to, ali gre za takšno škodo ali ne so bile predvidljive ali pa je bilo o možnosti take škode obveščeno Latestdatabase.com. Največja odgovornost Latestdatabase.com v zadnjem stavku oddelka 5 ne bo presegla zneska, ki ste ga plačali Latestdatabase.com v skladu s pogodbo v mesecih 12 pred dogodkom, ki je povzročil odgovornost Latestdatabase.com.

7. Vaša odškodnina za Latestdatabase.com.


Odškodnino, obrambo in hrambo neškodljivega podjetja Lastdatabase.com, njenih delničarjev, direktorjev, uslužbencev, zaposlenih, neodvisnih pogodbenih sodelavcev in agentov izterjate pred kakršnimi koli zahtevki, zahtevami, izgubo, odgovornostjo, škodo, stroški škode ali stroški (vključno z odvetniškimi honorarji in pravnimi stroški) ki neposredno ali posredno izhaja iz vašega dejanja ali opustitve v zvezi s Podatki ali kakršne koli kršitve pogodbe ali katere koli kršitve zakonov.

8. Prekinitev storitve.


Priznavate, da glede na tehnično naravo virov, ki jih Lastdatabase.com zahteva, da vam podatke posredujejo, se pri zagotavljanju podatkov lahko zgodijo začasne prekinitve in da kakršne koli takšne prekinitve ne bodo povzročile, da Latestdatabase.com prevzame kakršno koli odgovornost do vas ali drugih in ne bo odvzel ali odpravil plačilnih obveznosti na spletnem mestu Latestdatabase.com ali vam zagotovil pravic do vračila zneskov, ki so bili prej plačani podjetju Latestdatabase.com.

9. Brez dodelitve s strani vas.


Svoje pravice ali obveznosti iz pogodbe ne smete dodeliti nobeni drugi osebi ali subjektu brez predhodnega pisnega soglasja portala Latestdatabase.com, bodisi z zakonom ali kako drugače, in kakršen koli poskus tega neveljaven.

10. Dodatni odpravi prenehanja.


Poleg vseh drugih pravnih pravic in pravnih sredstev, ki so na spletnem mestu Latestdatabase.com na voljo za vsako očitno, grožnjo ali dejansko kršitev ali kršitev pogodbe s strani vas, ima Latestdatabase.com pravico, da odpove pogodbo in zahteva takojšnjo vrnitev ali uničenje podatkov na kadarkoli, če Latestdatabase.com meni, da ne izpolnjujete v celoti pogodbe.

11. Pravo; Pristojnost


Sporazum ureja in razlaga zakonodaja države Queensland Australia, ne glede na načela kolizije prava te države ali katere koli druge države. Morebitni spori ali drugi spori, ki se nanašajo na sporazum ali izhajajo iz njega, se vložijo le na zveznih ali zveznih sodiščih, ki se nahajajo v Brisbaneu, Queensland, in soglašate, da boste podvrženi izključni pristojnosti teh sodišč in se odpovedali kakršnemu koli ugovoru na kraju takšnega postopka. na teh sodiščih.

12. Plačilo za izdelke, ki niso izdani računov.


(a) Plačilo: Strinjate se, da boste na spletnem mestu Latestdatabase.com plačali pristojbino v skladu s pristojbinami, pristojbinami in pogoji za obračun, ki veljajo v trenutku, ko je treba plačati pristojbino ali pristojbino. Provizije, ki se zaračunavajo, niso vračljive. Pri naročniških izdelkih velja naročniško obdobje za dogovorjeno obdobje, po katerem se naročniško obdobje samodejno podaljša za določeno obdobje podaljšanja (če obstaja) po takrat veljavni naročniški ceni.


(b) Ponavljajoči se obračun: Če sprejmete te pogoje, ste pooblaščeni, da na spletnem mestu Latestdatabase.com samodejno zaračunate kreditno / debetno kartico, ki ste jo zagotovili, in v primeru naročniških izdelkov nadaljujete z bremenitvijo kreditne / debetne kartice ob dogovorjeni- v intervalih med trajanjem naročnine. Strinjate se, da boste podjetju Latestdatabase.com zagotovili popolne in natančne podatke za obračun in kontaktne podatke ter jih posodobili s tridesetimi (30) dnevi kakršnih koli sprememb podatkov za obračun. Neuspeh ponavljajočega se plačilnega postopka ne odpravi plačilnih obveznosti.


(c) Stroški obresti: za neplačane zneske, ki jih ne boste plačali, ko zapadejo po stopnji 1.5% mesečno ali po nižji stopnji, ki je lahko enaka najvišji dovoljeni stopnji, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, bodo plačani obresti znesek.

13. Celotni dogovor; Sprememba ali opustitev.


Sporazum vsebuje popolno razumevanje med vami in Latestdatabase.com in nadomešča vse predhodne sporazume ali sporazume, ustne ali pisne, ki se nanašajo na vsebino pogodbe. Sporazum lahko spremenite le z dokumentom, ki ste ga podpisali vi in ​​Latestdatabase.com. Prepoved kakršne koli kršitve sporazuma se ne šteje za opustitev prihodnje kršitve, podobne ali drugačne narave, in nobena opustitev ne bo učinkovita, razen če je pisno podpisana odstopna stranka.

14. Izvršitev; Protipostavke.


Sporazum se lahko sklene v izvirniku, faksimilu ali v elektronski obliki prenosnega dokumenta in se lahko izvrši v poljubnem številu podobnih dokumentov, od katerih se vsak šteje za izvirnik istega dokumenta.