Vračila


ZADNJA DOLOČITEV POLITIKE

Splošni pogoji za
Upravičite se za celotno povračilo za nakup

Ti splošni pogoji so del pogodbe, h kateri so priloženi ("sporazum") in veljajo za vašo uporabo katerega koli
trženjske ali e-poštne podatke ali storitve, ki jih zagotavlja Latestdatabase.com ali z njim povezana podjetja („Latestdatabase.com“), katere podatke ali storitve skupaj imenujemo „Podatki“.

Pazljivo preberite in razumejte Pogoje in pogoje prodaje baz podatkov LATESTDATABASE.com

1. Izjava o garanciji; Omejena garancija.

PODATKI NA OSNOVNI STRATEGIJI "KAKŠEN JE" LATESTDATABASE.COM NE zagotavlja, ali jamči za primernost, celovitost ali popolnost podatkov in, razen če je to predvideno v naslednjem pomenu, najpozneje: RAZPOLOŽLJIVO VSAKO IN VARNOSTI, PRIROČILO PRIROČNOSTI, PRIROČILO PRIHODNOSTI, PRIROČILO PRIHODNOSTI, PRIROČILO PRIROČNOSTI PRIROČNOSTI, PRIROČILO PRIROČNOSTI, PRIROČILO PRIROČILO PRIROČILO PRIROČILO PRI PROGRAMU PRIRODNIH PRAVIC ZA POSEBNI NAMEN. DOBIŠ 14 DANES OD PREJEMA PODATKOV INSPEKTUJEJO IN OBVESTILA NAJBOLJŠE DOBRODATABASE.COM NEKATERIH PROBLEMOV ALI NAPAKOV V PODATKIH IN ČE SO TAKO PREDPISILI NAJNOVEJŠE DATUMBASE.COM V SEM, KI JE 14-DAY PERIED OF THE PERIED OF THE PERIED OF THE PERMIL OF THE PERMILD OF THE FORMER OF THE FORMIC OF THE FOR THE OF THE THE WORMOND OF THE FORM OF THE FOR THE WORMED OF THE FORM OF THE FOR THE WORMED OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE FORUM OF THE WINDOWS IMAS XNUMX DAYS OD PRIHVANJA PODATKOV, KI JIH PREBERETE IN OBVESTITE LATESTDATABASE. DODATNA NAVODILA ZA VAS.

Imetnik licence soglaša, da:

(a) dajalca licence obvestite v tridesetih (14) dneh od odkritja morebitnih napak na seznamu;

(b) preverite podatke na seznamu takoj po prejemu, da se prepričate, ali izpolnjujejo merila imetnika licence;

(c) plačevati dajalcu licence licenčno pristojbino prek spletnega plačilnega sistema dajalca licence po sprejetju teh pogojev;

(d) Seznam uporabljajte tolikokrat, kolikor želi imetnik licence za kakršen koli pravni namen za mesečno obdobje 12, ki se začne z dnem sprejetja teh pogojev in poteče 12 mesece od tega datuma („Izraz“);

(e) sprejmejo vse razumne ukrepe za zagotovitev, da seznam in podrobnosti, vsebovane na njem, niso priložene ali uporabljene za izboljšanje drugih poštnih seznamov ali baz podatkov;

(f) dajalcu licence takoj po seznanitvi z njim seznami imena in naslove podjetij, ki jih vsebuje seznam, ki jih je treba izbrisati s seznama;

(g) Dajalec licence, njegove uslužbence, zastopnike in pogodbenike pred kakršnimi koli zahtevki, dejanji, zahtevo ali škodo (vključno z neomejenimi pravnimi stroški na podlagi odškodnine), ki izhajajo neposredno ali posredno iz uporabe seznama, ki jih pridobi imetnik licence. ;

(h) odpovedati kakršnim koli pravicam, ki bi jih imetnik licence sicer lahko imel proti dajalcu licence v zvezi z neizpolnjevanjem licence dajalca;

(i) odpovedati kakršnim koli pravicam, ki bi jih imetnik licence sicer lahko imel proti dajalcu licence v zvezi s kakršnim koli nespoštovanjem dajalca licence v skladu s temi pogoji, če so takšno kršitev povzročili dejavniki, ki niso pod nadzorom dajalca licence;

(j) Dajatelju licence plača odškodnino dajalca licence zaradi kršitve teh pogojev s strani dajalca licence (brez omejitve kakršnih koli drugih pravic, ki jih ima lahko dajalec licence proti imetniku licence zaradi kršitve teh pogojev licence) za vsako kršitev s strani pridobitelja licence. teh pogojev, skupaj z vsemi pravnimi stroški, ki jih ima dajalec licence pri uveljavljanju teh pogojev (na odškodninski osnovi); in

(k) Ne zahtevajte povračila ali vračila licenčne pristojbine, če imetnik licence te pogoje kadar koli prekliče. Licenčnine ni mogoče povrniti.

2. Omejitev odgovornosti.Razen kot je določeno v zadnjem stavku zgornjega oddelka 2, Latestdatabase.com ne odgovarja za noben zahtevek, zahtevo, izgubo, odgovornost, škodo, poškodbe, stroške ali stroške (vključno z razumnimi odvetniškimi honorarji in pravnimi stroški), bodisi splošnimi, neposredna, posebna, naključna, posledična ali drugačna škoda, ki je v celoti ali delno ali posredno ali neposredno povzročena zaradi kakršne koli uporabe podatkov ali kakršnega koli domnevnega ali dejanskega nespoštovanja strani Latestdatabase.com pri izpolnjevanju pogojev pogodbe, ne glede na to ali ne odškodnine so bile predvidljive ali pa je bilo o možnosti takšnih odškodnin seznanjeno podjetje Latestdatabase.com. Največja odgovornost Latestdatabase.com v zadnjem stavku oddelka 1 ne bo presegla zneska, ki ste ga plačali Latestdatabase.com v skladu s pogodbo v mesecih 12 pred dogodkom, ki je povzročil odgovornost Latestdatabase.com.

3. Prekinitev storitve.


Priznavate, da glede na tehnično naravo virov, ki jih Lastdatabase.com zahteva, da vam podatke posredujejo, se pri zagotavljanju podatkov lahko zgodijo začasne prekinitve in da kakršne koli takšne prekinitve ne bodo povzročile, da Latestdatabase.com prevzame kakršno koli odgovornost do vas ali drugih in ne bo odvzel ali odpravil plačilnih obveznosti na spletnem mestu Latestdatabase.com ali vam zagotovil pravic do vračila zneskov, ki so bili prej plačani podjetju Latestdatabase.com.

4. Plačilo za prenesene baze podatkov.


(A) Plačilo: Strinjate se, da boste na spletnem mestu Latestdatabase.com plačali pristojbino v skladu s pristojbinami, stroški in pogoji za obračun, ki veljajo v trenutku, ko je treba plačati pristojbino ali pristojbino. Stroški licenčnine se ne vračajo.

(B) Ponavljajoči se obračuni: Če sprejmete te pogoje, ste pooblaščeni, da Latestdatabase.com samodejno zaračuna kreditno / debetno kartico, ki ste jo zagotovili, in v primeru naročniških izdelkov nadaljujete z bremenitvijo kreditne / debetne kartice v dogovorjenih intervalih med termin naročnine. Strinjate se, da boste podjetju Latestdatabase.com zagotovili popolne in natančne podatke za obračun in kontaktne podatke ter jih posodobili s tridesetimi (30) dnevi kakršnih koli sprememb podatkov za obračun. Neuspeh ponavljajočega se plačilnega postopka ne odpravi plačilnih obveznosti.


(C) Dajatve za obresti: za neplačane zneske, ki jih ne boste plačali, ko zapadete po stopnji 1.5% mesečno ali po nižji stopnji, ki je lahko enaka najvišji stopnji, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, se zaračunajo neplačani zneski.

5. Celotni dogovor; Sprememba ali opustitev.


Sporazum vsebuje popolno razumevanje med vami in Latestdatabase.com in nadomešča vse predhodne sporazume ali sporazume, ustne ali pisne, ki se nanašajo na vsebino pogodbe. Sporazum lahko spremenite le z dokumentom, ki ste ga podpisali vi in ​​Latestdatabase.com. Prepoved kakršne koli kršitve sporazuma se ne šteje za opustitev prihodnje kršitve, podobne ali drugačne narave, in nobena opustitev ne bo učinkovita, razen če je pisno podpisana odstopna stranka.

6. Izvršitev; Protipostavke.


Sporazum se lahko sklene v izvirniku, faksimilu ali v elektronski obliki prenosnega dokumenta in se lahko izvrši v poljubnem številu podobnih dokumentov, od katerih se vsak šteje za izvirnik istega dokumenta.