Termeni și condiții


TERMENI SI CONDITII

Termeni și condiții generale pentru
Utilizarea celor mai recente date și servicii Datadatabase.com

Acești termeni și condiții generale fac parte din contractul la care sunt atașați („Contractul”) și se aplică pentru utilizarea dvs. de oricare
date sau servicii de marketing sau e-mail furnizate de Latestdatabase.com sau de firmele sale afiliate („Latestdatabase.com”), la care date sau servicii sunt trimise
în mod colectiv ca „Date”.

1. Proprietate.


(a) Termenul "Ultima datdatabase.com Proprietate" înseamnă toate programele, fișierele, sistemele, documentația, informațiile, conținutul, graficele, machete de pagini, proiecte de site, interfețe de utilizator utilizate sau furnizate de către Ultima Database.com, produs de lucru produs de Latestdatabase.com și derivă lucrări din oricare dintre cele de mai sus, inclusiv, fără limitare, site-ul sau site-urile puse la dispoziție de către Ultimatedatabase.com, orice programare HTML efectuată ca parte a furnizării de date și a oricăror alte programe speciale, funcționalități, interfețe și alte produs de lucru, idei, concepte sau tehnici pe care Lastdatabase.com le poate dezvolta, folosi sau baza în furnizarea datelor dvs.


(b) Toate proprietățile Ultimatedatabase.com vor fi și vor rămâne proprietatea Latestdatabase.com.


(c) Între dvs. și Latestdatabase.com, Latestdatabase.com va fi unicul și exclusivul proprietar al tuturor brevetelor, drepturilor de autor, mărci comerciale, secrete comerciale și a altor drepturi de proprietate intelectuală și asupra Proprietății și Datelor din Ultima Database.com.

2. Licență limitată.


La executarea Contractului și la plata tuturor sumelor datorate Latestdatabase.com, vi se acordă o licență personală, netransmisibilă și neexclusivă pentru a utiliza Datele doar în scopurile dvs. de marketing direct, cercetare de piață și prospectare a clienților, în strictă conformitate cu termenii din acord. După expirarea sau încetarea acordului, întrerupeți utilizarea Datelor și, așa cum a fost solicitat de Latestdatabase.com, fie (a) să returnați datele către Lastdatabase.com fără a păstra nicio copie a acestora sau orice note sau alte informații despre acestea sau (b) ) furnizați un certificat, executat de dvs., într-o formă și o substanță satisfăcătoare pentru Lastdatabase.com, că datele au fost distruse într-o astfel de manieră pentru a face ca datele să nu poată fi citite și să nu poată fi recuperate.

3. Limitări de utilizare.


(a) Cu excepția cazului în care este autorizat în prealabil și în scris de Lastdatabase.com, nu veți împărtăși, vinde, transfera sau altfel pune Datele la dispoziția oricărei terțe persoane sau entități și veți face tot posibilul pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare sau utilizarea neautorizată a Datelor de către orice terță persoană sau entitate.


(b) Nu veți numi sau face referire la Latestdatabase.com sau la utilizarea datelor dvs. în niciunul dintre reclame sau materiale promoționale sau de marketing.


(c) Nu veți utiliza Datele în scopuri de credit pentru consumatori, care să subscrie asigurarea pentru consumatori, scopuri de angajare, de verificare a chiriașului, pentru orice alt scop acoperit de Legea consumatorului australian (ACL)sau pentru orice alt scop neautorizat în mod expres prin acord.

4. Responsabilitățile dvs.;

Utilizarea datelor de e-mail; Verificați și auditați de Latestdatabase.com.


(a) Utilizarea dvs. de date va respecta toate legile, statuile, regulile și reglementările federale, de stat, locale și străine aplicabile („Legi”), inclusiv Legile privind telemarketingul, e-mailul și marketingul prin fax, solicitarea clienților și toate orientările aplicabile ale Asociația de Marketing Direct („DMA”). Dacă nu sunteți membru al DMA, veți depune toate eforturile dvs. pentru a respecta recomandările DMA.


(b) Folosirea oricărei date de e-mail va respecta toate legile aplicabile, inclusiv Legea CAN-SPAM, COPPA și orice lege a Registrului de Stat.


(c) Latestdatabase.com își rezervă dreptul de a revizui utilizarea Datelor pentru a asigura respectarea prezentului Acord, însă orice eșec al Ultimatedatabase.com de a revizui această utilizare nu va constitui acceptarea acestei utilizări sau renunțarea la niciunul dintre drepturile de la Ultima Database.com de mai jos. sau limitați oricare dintre obligațiile dvs. cu privire la Date. În orice moment cu o notificare de cel puțin 3 zile, Lastdatabase.com vă poate verifica înregistrările pentru a determina dacă respectați acest Acord și veți pune la dispoziția Latestdatabase.com sau reprezentanților săi toate înregistrările necesare pentru desfășurarea unui astfel de audit .

5. Renunțarea la garanții; Garantie limitata.


DATELE SUNT FURNIZATE PE O BAZĂ STRICTĂ „AȘA ESTE”. LATESTDATABASE.COM NU ASIGURĂ NICI O GARANȚIE CORECȚIUNEA, COMPRENSIBILITATEA SAU COMPLETENȚA DATELOR ȘI, EXCEPȚIONAT CU PROVENȚIA ÎN URMĂ URMĂ, LATESTDATABASE.COM NU ESTE NECESARĂ NICI UNE IMPRESIȚIE, NUMAI NECESARĂ, NUMAȚI EXPREZIONATĂ, NUMAI EXPLICATĂ. PENTRU UN SCOP PARTICULAR. AȚI 14 ZILE DIN RECEPTUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A O INSPECTA ȘI A NOTIFICA LATESTDATABASE.COM ALE ORICE PROBLEME SAU MISTAKURI ÎN DATE ȘI DACĂ NOTIFICAȚI LATESTDATABASE.COM ÎN CAZUL PERIODULUI 14, PROBLEMA NU ESTE NECESARĂ ÎNCĂRCĂRI SUPLIMENTARE PENTRU TINE.

6. Limitare a răspunderii.


Cu excepția celor prevăzute în ultima teză a secțiunii 5, Latestdatabase.com nu va fi răspunzătoare pentru nicio creanță, cerere, pierdere, răspundere, daune, vătămări, costuri sau cheltuieli (inclusiv onorarii rezonabile pentru avocați și costuri legale), indiferent dacă sunt generale, directe , daune speciale, incidentale, de consecință sau de altă natură cauzate în întregime sau parțial sau direct sau indirect de orice utilizare a Datelor sau de orice neplăcută sau presupusă sau efectivă de la Latestdatabase.com de a respecta condițiile din Acord, indiferent dacă sunt sau nu astfel de daune erau previzibile sau dacă Lastdatabase.com a fost informată despre posibilitatea unor astfel de daune. Răspunderea maximă de la Ultima Database.com în cadrul ultimei teze din Secțiunea 5 nu va depăși suma pe care ați plătit-o Ultima Datdat.com în baza Acordului în lunile 12 anterioare evenimentului care a dat naștere răspunderii pentru Ultima Datdat.com.

7. Despăgubirea dvs. pentru Ultima Datdat.com.


Veți despăgubi, apăra și deține inofensiv Lastdatabase.com, acționarii, directorii, ofițerii, angajații, contractorii și agenții independenți împotriva oricărei cereri, cereri, pierderi, răspundere, daune, costuri sau cheltuieli pentru vătămare (inclusiv onorariile avocaților și costurile legale) care rezultă, direct sau indirect, din fapta sau omisiunea dvs. cu privire la Date sau orice încălcare a Acordului sau orice încălcare a Legilor.

8. Întreruperea serviciului.


Dvs. recunoașteți că, având în vedere natura tehnică a resurselor, Lastdatabase.com necesită să vă furnizeze Datele, se pot produce întreruperi temporare la furnizarea Datelor și că astfel de întreruperi nu vor avea ca rezultat Lastdatabase.com să aibă vreo răspundere față de dvs. sau de alții și nu va suspenda sau elimina obligațiile dvs. de plată către Latestdatabase.com sau nu vă va oferi niciun drept de restituire pentru sumele plătite anterior la Latestdatabase.com.

9. Nicio misiune de la tine.


Nu puteți atribui drepturile sau obligațiile dvs. în temeiul acordului oricărei alte persoane sau entități fără acordul prealabil scris al Ultimatedatabase.com, fie prin operațiunea legii sau altfel, și orice încercare de a face acest lucru va fi nulă.

10. Remediu suplimentar de încheiere.


Pe lângă toate celelalte drepturi și remedii legale disponibile pentru Latestdatabase.com pentru orice încălcare aparentă, amenințată sau reală sau încălcarea acordului de către dvs., Lastdatabase.com are dreptul să rezilieze Acordul și să solicite returnarea imediată sau distrugerea datelor la oricând, dacă Latestdatabase.com consideră că nu respectați în totalitate Acordul.

11. Legea guvernantă; Competența.


Acordul este guvernat și interpretat în conformitate cu legile statului Queensland Australia, fără a ține cont de principiile conflictelor de drept ale statului respectiv sau ale oricărui alt stat. Orice litigiu sau altă dispută legată de Acord sau care rezultă din Acord va fi introdusă numai în instanțele de stat sau federale situate în Brisbane, Queensland și sunteți de acord să vă prezentați la jurisdicția exclusivă a acestor instanțe și să renunțați la orice obiecțiuni la locul oricărei proceduri. în acele instanțe.

12. Plata pentru produsele ne facturate.


(a) Plată: Sunteți de acord să plătiți Ultimatedatabase.com o taxă în conformitate cu taxele, tarifele și condițiile de facturare în vigoare în momentul în care se percepe o plată sau o taxă. Taxele percepute nu sunt nerambursabile. În cazul produselor de abonament, termenul de abonament este efectiv pentru perioada convenită, după care termenul de abonament se reînnoiește automat pentru perioada de reînnoire specificată (dacă există) la prețul de abonament curent.


(b) Facturare recurentă: Acceptarea dvs. de acești termeni constituie autorizația dvs. la Lastdatabase.com pentru a încărca automat cardul de credit / debit oferit de dvs., și în cazul produselor cu abonament, pentru a continua să încarceți cardul de credit / debit la acordul- la intervale de timp pe durata abonamentului. Sunteți de acord să furnizați Latestdatabase.com informații de facturare și de contact complete și exacte și să actualizați informațiile cu treizeci (30) de zile ale oricărei modificări ale informațiilor de facturare. Eșecul procesului de plată recurentă nu elimină obligațiile de plată.


(c) Taxe de dobândă: Vor fi comisioane de dobândă pentru orice sumă pe care nu veți plăti atunci când este datorată la rata de 1.5% pe lună sau o rată mai mică, care poate fi egală cu rata maximă permisă de legea aplicabilă, pe neplătit. Cantitate.

13. Întregul acord; Modificare sau renunțare.


Acordul conține întreaga înțelegere dintre dvs. și Latestdatabase.com și înlocuiește orice înțelegeri sau acorduri anterioare, orale sau scrise, referitoare la obiectul acordului. Acordul poate fi modificat doar printr-un document semnat de dvs. și de Ultima Database.com. Nicio renunțare la orice încălcare a acordului nu este considerată renunțare la o viitoare încălcare, indiferent dacă este de natură similară sau diferită, și nicio renunțare nu va fi efectivă decât dacă a fost semnată în scris de partea renunțatoare.

14. Execuţie; Omologii.


Acordul poate fi executat în originalul său, prin fax sau în format de document portabil transmis electronic și poate fi executat în orice număr de contrapartide, fiecare dintre ele fiind considerat un original al aceluiași document.