Politica de rambursare


POLITICA DE RETAMINARE ULTIMA DATE

Termeni și condiții generale pentru
Calificați-vă pentru o rambursare completă la achiziție

Acești termeni și condiții generale fac parte din contractul la care sunt atașați („Contractul”) și se aplică pentru utilizarea dvs. de oricare
date sau servicii de marketing sau e-mail furnizate de Latestdatabase.com sau companiile sale afiliate („Latestdatabase.com”), care date sau servicii sunt denumite în mod colectiv drept „Date”.

Vă rugăm să citiți și să înțelegeți cu atenție Termenii și condițiile de vânzare a bazelor de date LATESTDATABASE.com

1. Renunțarea la garanții; Garantie limitata.

DATELE SUNT FURNIZATE PE O BAZĂ STRICTĂ „AȘA ESTE”. LATESTDATABASE.COM NU ASIGURĂ NICI O GARANȚIE CORECȚIUNEA, COMPRENSIBILITATEA SAU COMPLETENȚA DATELOR ȘI, EXCEPȚIONAT CU PROVENȚIA ÎN URMĂ URMĂ, LATESTDATABASE.COM NU ESTE NECESARĂ NICI UNE IMPRESIȚIE, NUMAI NECESARĂ, NUMAȚI EXPREZIONATĂ, NUMAI EXPLICATĂ. PENTRU UN SCOP PARTICULAR. AȚI 14 ZILE DIN RECEPTUL DUMNEAVOASTRĂ PENTRU A O INSPECTA ȘI A NOTIFICA LATESTDATABASE.COM ALE ORICE PROBLEME SAU MISTAKURI ÎN DATE ȘI DACĂ NOTIFICAȚI LATESTDATABASE.COM ÎN CAZUL PERIODULUI 14, PROBLEMA NU ESTE NECESARĂ ÎNCĂRCĂRI SUPLIMENTARE PENTRU TINE.

Titularul de licență este de acord să:

(a) Notificați licențiarul în termen de treizeci (14) de la descoperirea eventualelor erori din listă;

(b) Verificați datele din listă imediat după primirea acestora pentru a vă asigura că îndeplinesc criteriile licențiatului;

(c) să plătească licențiatului taxa de licență prin intermediul facilității de plată online a licențiatorului, după acceptarea acestor condiții;

(d) Folosiți Lista de câte ori licențiatul dorește pentru orice scop legal pentru perioada lunii 12 care începe la data acceptării acestor Termeni și expiră 12 luni de la acea dată („Termen”);

(e) Faceți toate măsurile rezonabile pentru a asigura că Lista și detaliile conținute în ea nu sunt anexate sau utilizate pentru a îmbunătăți alte liste de date sau baze de date;

(f) Furnizați licențiarului imediat după ce a devenit atât de conștient de o listă de nume și adrese ale întreprinderilor cuprinse în Listă care doresc să fie șterse din acea Listă;

(g) Despăgubirea și menținerea despăgubită a Licențiatului, a angajaților săi, a agenților și a antreprenorilor împotriva oricărei cereri, acțiuni, cereri sau daune (inclusiv, fără limitare, costuri legale pe bază de despăgubire) care rezultă direct sau indirect din utilizarea de către licențiat a listei ;

(h) Renunță la orice drepturi pe care Licențiatul le-ar fi putut avea împotriva Licențiatorului în legătură cu orice neîndeplinire a licențiatorului;

(i) Renunță la orice drepturi pe care Licențiarul le-ar fi putut avea împotriva Licențiatorului în legătură cu orice neîndeplinire a licențiatorului în conformitate cu acești Termeni, în măsura în care această defecțiune a fost cauzată de factori care nu sunt sub controlul licențiatorului;

(j) Plătește licențiatului daunele licențiatului ca urmare a încălcării de către Licențiat a acestor condiții (fără limitarea oricăror alte drepturi pe care Licențiarul le-ar putea avea împotriva licențiatului pentru încălcarea acestor Condiții) pentru fiecare încălcare de către titularul licențiatului. din acești Termeni împreună cu toate costurile legale suportate de Licențiat în aplicarea acestor Termeni (pe bază de despăgubire); și

(k) Nu solicitați nicio rambursare sau returnare a taxei de licență dacă licențiatul anulează aceste condiții în orice moment. Taxa de licență nu este rambursabilă.

2. Limitare a răspunderii.Cu excepția celor prevăzute în ultima teză a secțiunii 2 de mai sus, Latestdatabase.com nu va fi răspunzătoare pentru nicio cerere, cerere, pierdere, răspundere, daune, vătămări, costuri sau cheltuieli (inclusiv onorarii rezonabile pentru avocați și costuri legale), indiferent dacă sunt generale; daune directe, speciale, incidentale, de consecință sau de altă natură cauzate în întregime sau parțial sau direct sau indirect de orice utilizare a Datelor sau de orice neplăcută sau presupusă sau efectivă de la Latestdatabase.com de a respecta termenii acordului, indiferent dacă este sau nu daunele erau previzibile sau dacă Lastdatabase.com a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune. Răspunderea maximă de la Ultima Database.com în cadrul ultimei teze din Secțiunea 1 nu va depăși suma pe care ați plătit-o Ultima Datdat.com în baza Acordului în lunile 12 anterioare evenimentului care a dat naștere răspunderii pentru Ultima Datdat.com.

3. Întreruperea serviciului.


Dvs. recunoașteți că, având în vedere natura tehnică a resurselor, Lastdatabase.com necesită să vă furnizeze Datele, se pot produce întreruperi temporare la furnizarea Datelor și că astfel de întreruperi nu vor avea ca rezultat Lastdatabase.com să aibă vreo răspundere față de dvs. sau de alții și nu va suspenda sau elimina obligațiile dvs. de plată către Latestdatabase.com sau nu vă va oferi niciun drept de restituire pentru sumele plătite anterior la Latestdatabase.com.

4. Plata pentru bazele de date descărcate.


(A) Plată: Sunteți de acord să plătiți Ultimatedatabase.com o taxă în conformitate cu taxele, tarifele și condițiile de facturare în vigoare în momentul în care se percepe o plată sau o taxă. Taxele de licență percepute nu sunt nerambursabile.

(B) Facturare recurentă: Acceptarea dvs. de acești termeni constituie autorizația dvs. la Latestdatabase.com pentru a încărca automat cardul de credit / debit oferit de dvs., și în cazul produselor cu abonament, pentru a continua să percepeți cardul de credit / debit la intervalele convenite în timpul termenul abonamentului. Sunteți de acord să furnizați Latestdatabase.com informații de facturare și de contact complete și exacte și să actualizați informațiile cu treizeci (30) de zile ale oricărei modificări ale informațiilor de facturare. Eșecul procesului de plată recurentă nu elimină obligațiile de plată.


(C) Taxe de dobândă: Vor fi comisioane de dobândă pentru orice sumă pe care nu reușiți să o plătiți cu o rată de 1.5% pe lună sau cu o rată mai mică care poate fi egală cu rata maximă permisă de legea aplicabilă, pentru suma neplătită.

5. Întregul acord; Modificare sau renunțare.


Acordul conține întreaga înțelegere dintre dvs. și Latestdatabase.com și înlocuiește orice înțelegeri sau acorduri anterioare, orale sau scrise, referitoare la obiectul acordului. Acordul poate fi modificat doar printr-un document semnat de dvs. și de Ultima Database.com. Nicio renunțare la orice încălcare a acordului nu este considerată renunțare la o viitoare încălcare, indiferent dacă este de natură similară sau diferită, și nicio renunțare nu va fi efectivă decât dacă a fost semnată în scris de partea renunțatoare.

6. Execuţie; Omologii.


Acordul poate fi executat în originalul său, prin fax sau în format de document portabil transmis electronic și poate fi executat în orice număr de contrapartide, fiecare dintre ele fiind considerat un original al aceluiași document.