ईमेलको डाटाबेस किन्दै


ईमेल मार्केटिंग के हो, किन यो तपाईंको अनलाईन व्यवसायका लागि महत्वपूर्ण छ र तपाईंको बिक्रीलाई ट्रिपल कसरी गर्न आईटी लाई धन्यवाद छ? राम्रो ईमेल मार्केटिंग रणनीतिको साथ। हो, यो तपाईंको ठूलो क्षमता हो। ईमेल एक विशेष संचार च्यानल हो जसले हामीलाई हाम्रा पाठकहरूसँग नजिकको सम्बन्ध स्थापित गर्न अनुमति दिन्छ। र […]

इ-मेल मार्केटिंग के हो


तपाईंको मेलिंग सूची एकदम महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति हो, किनकि यो तपाईंको पाठकहरूसँग संवाद गर्नको लागि अधिक प्रत्यक्ष र आत्मीय तरीका हो र यो तपाईंको श्रोताको साथ अनुहार आमनेसामने सम्वन्ध हो। ध्यानको स्तर जुन ई-मेल पढ्ने व्यक्तिले दिनेछ […]

किन एक पत्राचार सूची छ?