किराया सज्हान आलिद (5 घण्टा)

$125.00

विवरण

नाम: मो: साजान आलिद

शीर्षक: लिड जेनेसन प्रबन्धक

प्रति घण्टा दर: 25 $

ठेगाना: माझिरा बाईपास, सजहानपुर, B0gura

फोन नम्बर: + 8801723283638

ईमेल ठेगाना: saju@latestdatedia.com

शिक्षा: कम्प्युटर विज्ञानमा डिप्लोमा।

अनुभव: टीम व्यवस्थापन, परियोजना व्यवस्थापन, नेतृत्व उत्पादन, ईमेल सूची निर्माण, लक्षित नेतृत्व उत्पादन, बिक्री लीडहरू, ईमेल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग प्रबन्धक, ईमेल मार्केटिंग परामर्शदाता।